Tone Schou Wetlesen

Professor emerita
Bilde av Tone Schou Wetlesen
English version of this page
Rom 432
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Harriet Holters hus N-0851 Oslo
Postadresse N-0317 Oslo Postboks 1096 Blindern

Faglige interesser

I min forskning har jeg arbeidet teoretisk og empirisk med familiekonteksten med vekt på livsløp, kjønn, foreldre/barn relasjoner. Empirisk handler forskningen om fruktbarhet, kulturformidling i småbarnsperioden og livsløp med bakgrunn i oppvekst i Norge under andre verdenskrig. De siste årene har familie og arbeidsliv stått sentralt med vekt på barneomsorg og generasjonsoverføring. En vesentlg intensjon har vært å utforske hvordan relasjoner, erfaringer, opplevelser og handlingsrom på mikronivå kan relaters til samfunnsmessige rammebetingelser herunder samfunnsomveltende hendelser. Teoretisk har bidrag fra livsløpsforskningen til Glen Elder, Erik H. Erikson og dialogteorien til Stein Bråten stått sentralt foruten aktør - og strukturperspektivet til Anthony Giddens og familie-og kjønnsforskningen til bl.a. Erik Grønseth, Harriet Holter, Jessica Benjamin og Arlie Hochschild.

Undervisning

  • Familiesosiologi
  • Kjønnsstudier

Bakgrunn

  • Mag.art. i statsvitenskap v/ UiO 1967
  • Studier ved University of California, Berkeley 1968
  • Førstesekretær ved Statens rasjonaliseringsdirektorat 1969
  • Stipendiat ved ISF 1970-73
  • Dr.philos. v UiB 1976
  • Førsteamanuensis v ISS UiO fra 1977
  • Professor v ISS UiO 2002-2009
  • Professor emeritus 2009

 

Emneord: Sosiologi
Publisert 4. okt. 2010 12:27 - Sist endret 18. aug. 2016 08:22