Tone Schou Wetlesen

Professor emerita
Bilde av Tone Schou Wetlesen
English version of this page
Rom 432
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Harriet Holters hus N-0851 Oslo
Postadresse N-0317 Oslo Postboks 1096 Blindern

Faglige interesser

I min forskning har jeg arbeidet teoretisk og empirisk med familiekonteksten med vekt på livsløp, kjønn, foreldre/barn relasjoner. Empirisk handler forskningen om fruktbarhet, kulturformidling i småbarnsperioden og livsløp med bakgrunn i oppvekst i Norge under andre verdenskrig. De siste årene har familie og arbeidsliv stått sentralt med vekt på barneomsorg og generasjonsoverføring. En vesentlg intensjon har vært å utforske hvordan relasjoner, erfaringer, opplevelser og handlingsrom på mikronivå kan relaters til samfunnsmessige rammebetingelser herunder samfunnsomveltende hendelser. Teoretisk har bidrag fra livsløpsforskningen til Glen Elder, Erik H. Erikson og dialogteorien til Stein Bråten stått sentralt foruten aktør - og strukturperspektivet til Anthony Giddens og familie-og kjønnsforskningen til bl.a. Erik Grønseth, Harriet Holter, Jessica Benjamin og Arlie Hochschild.

Undervisning

 • Familiesosiologi
 • Kjønnsstudier

Bakgrunn

 • Mag.art. i statsvitenskap v/ UiO 1967
 • Studier ved University of California, Berkeley 1968
 • Førstesekretær ved Statens rasjonaliseringsdirektorat 1969
 • Stipendiat ved ISF 1970-73
 • Dr.philos. v UiB 1976
 • Førsteamanuensis v ISS UiO fra 1977
 • Professor v ISS UiO 2002-2009
 • Professor emeritus 2009

 

Emneord: Sosiologi

Publikasjoner

 • Wetlesen, Tone Schou (2021). Circular Economy - Circular Lives. Sustainable Living for Men, Women and Children. I Morel, Henri (Red.), Gender Equality. Past, Present and Future Perspectives.. Nova Science Publishers. ISSN 978-1-53619-919-2. s. 1–38.
 • Wetlesen, Tone Schou (2014). Møtesteder og pardannelse. Sosiologi i dag. ISSN 0332-6330. 44(3), s. 54–74. Fulltekst i vitenarkiv
 • Wetlesen, Tone Schou (2013). Work values in the second generation of gender equality pioneers: A case study from Norway. Gender, Work & Organization. ISSN 0968-6673. 20(1), s. 100–112. doi: 10.1111/j.1468-0432.2012.00586.x.
 • Wetlesen, Tone Schou (2010). Balancing work and childcare - the legacy of a gender equality experiment. Community, Work and Family. ISSN 1366-8803. 13, s. 447–466. doi: 10.1080/13668801003619423.
 • Wetlesen, Tone Schou & Hjort, Haldis (2009). Barns krigsopplevelser - en kilde til kunnskap. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 46(1), s. 3–7.
 • Wetlesen, Tone Schou (2009). Recollections of war time childhood: Contexts of silence and speech. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 46(1), s. 93–99.
 • Wetlesen, Tone Schou (2004). Foreldreveiledning - ekspertdominans eller dialogisk samhandling? I Frønes, Ivar & Wetlesen, Tone Schou (Red.), Dialog, selv og samfunn. Abstrakt forlag. ISSN 82-7935-183-3. s. 113–138.
 • Wetlesen, Tone Schou (1999). Mothers in cultural transmission. I Birkelund, Gunn Elisabeth; Broch-Due, Anne-Kathrine & Nilsen, Ann (Red.), Ansvar & protest. Kjønn, klasse og utdanning i senmoderniteten. Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen. ISSN 82-578-0142-9. s. 355–374.
 • Wetlesen, Tone Schou (1998). From mother to child. Cultural transmmission in an urban environment. I Despard, Annabelle (Red.), A WOMAN´S PLACE. WOMEN, DOMESTICITY AND PRIVATE LIFE. FACULTY OF ARTS, Agder College, KRISTIANSAND, NORWAY. ISSN 82-7117-375-8. s. 159–178.

Se alle arbeider i Cristin

 • Wetlesen, Tone Schou & Hjort, Haldis (2006). Spor etter krigen. Livshistorier. Unipub forlag. ISBN 8274772326. 270 s.
 • Frønes, Ivar & Wetlesen, Tone Schou (2004). Dialog, selv og samfunn. Abstrakt forlag. ISBN 82-7935-183-3. 299 s.
 • Wetlesen, Tone Schou (2000). Å gi videre. Kultur og oppdragelse i familien. Fagbokforlaget. ISBN 82-7674-650-0. 267 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Wetlesen, Tone Schou (2017). Makt utan mandat. De policyprofessionella i svensk politik. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. doi: 10.18261/ISSN.1504-291X-2017-04-09.
 • Wetlesen, Tone Schou (2016). Trenger vi 8-timersdagen? Samtiden. ISSN 0036-3928. s. 85–92.
 • Lenz, Claudia; Levin, Irene; Wetlesen, Tone Schou & Hennum, Nicole (2011). Introduction. Journal of Comparative Family Studies. ISSN 0047-2328.
 • Irene, Levin; Nicole, Hennum; Lenz, Claudia & Wetlesen, Tone Schou (2011). Guest editor's comments. Journal of Comparative Family Studies. ISSN 0047-2328.
 • Wetlesen, Tone Schou (2011). Barneomsorg og samfunnsutvikling. Tidsskrift for kjønnsforskning. ISSN 0809-6341. 15(1), s. 64–67.
 • Wetlesen, Tone Schou (2009). Et samfunn med rom for barn. Kvinner og familie. ISSN 0806-1173.
 • Wetlesen, Tone Schou (2009). Likestilling i kryssild: Seminar om mannsmeldingen. Bulletine - Senter for kvinneforskning, Universitetet i Oslo. ISSN 0802-0027.
 • Wetlesen, Tone Schou; Hjort, Haldis & Strand, Nina (2009). Barn som vitner til okkupasjonstiden. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 46(1), s. 2–2.
 • Wetlesen, Tone Schou (2006). Gro Hagemann og Hege Roll-Hansen (red.) "Twentieth-century housewives. Meanings and implications of unpaid work. Issues in contemporary history", Oslo 2005 - Omtale ved Tone Schou Wetlesen. Tidsskrift for kjønnsforskning. ISSN 0809-6341. s. 111–114.
 • Wetlesen, Tone Schou (2004). Remembrances of wartime childhood.
 • Wetlesen, Tone Schou (2001). War childhood and adult lives. A biographical approach.
 • Wetlesen, Tone Schou (1999). Women of war and later prosperity. Life histories of Norwegian women born 1939-43 and 1949-53.
 • Wetlesen, Tone Schou (1998). Familiepolitik og kontantstøtte.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. okt. 2010 12:27 - Sist endret 18. aug. 2016 08:22