Anne Lise Ellingsæter

Professor emeritus
Bilde av Anne Lise Ellingsæter
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Harriet Holter hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1096 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Familie, velferdsstat og arbeidsmarked; familiepolitikk; arbeidstid og arbeidstidsregimer; kjønn og arbeidsmarked, fruktbarhet

Bakgrunn

Dr. philos i sosiologi, UiO, 1995

Professor i sosiologi, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, 2005-

Tilknyttet forsker, CORE/Institutt for samfunnsforskning 2013-

Forskningsleder, 1995-2005/ Seniorforsker, 1988-1995, Institutt for samfunnsforskning

Juniorekspert, UNICEF Eastern Africa, Nairobi 1983-1984

Konsulent/seniorforsker i Statistisk sentralbyå 1978-1983, 1984-1988 

 

Emneord: Sosiologi, Kjønn og familie, Organisasjon-arbeid-ledelse, Velferdsstat

Publikasjoner

 • Ellingsæter, Anne Lise & Kitterød, Ragni Hege (2021). Den "uferdige" revolusjonen: Hva betyr utdanning for fedres familiearbeid?. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  62(1), s 27- 50 . doi: 10.18261/ISSN.1504-291X-2021-01-02
 • Windwehr, Jana; Duvander, Ann-Zofie; Ellingsæter, Anne Lise; Eydal, Gudny Björk; Humer, Ziva & Nakazato, Hideki (2021). The Nordic Model of Father Quotas in Leave Policies: A Case of Policy Transfer?. Social Politics: International Studies in Gender, State and Society.  ISSN 1072-4745. . doi: 10.1093/sp/jxaa041
 • Ellingsæter, Anne Lise (2020). Barnehagerevolusjonen, I:  Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205498693.  Kapittel 29.  s 323 - 336
 • Ellingsæter, Anne Lise (2020). Conflicting Policy Feedback: Enduring Tensions over Father Quotas in Norway. Social Politics: International Studies in Gender, State and Society.  ISSN 1072-4745. . doi: 10.1093/sp/jxaa027 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ellingsæter, Anne Lise (2020). Familiepolitisk linjeskift?, I:  Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205498693.  Kapittel 11.  s 146 - 153
 • Ellingsæter, Anne Lise (2020). Father quota policy dynamics. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  61(4), s 323- 342 . doi: 10.18261/ISSN.1504-291X-2020-04-01
 • Ellingsæter, Anne Lise (2020). Fedrekvotepolitikkens dynamikk. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  61(4), s 323- 342 . doi: 10.18261/issn.1504-291X-2020-04-01 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ellingsæter, Anne Lise (2020). Kvinneopprør og familiepolitikk, I:  Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205498693.  kapittel 4.  s 80 - 96
 • Ellingsæter, Anne Lise (2020). Likestilling i revers?, I:  Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205498693.  Kapittel 30.  s 337 - 347
 • Ellingsæter, Anne Lise (2020). Slaget om kontantstøtten, I:  Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205498693.  Kapittel 19.  s 237 - 244
 • Ellingsæter, Anne Lise (2020). Tidsklemme og farsomsorg, I:  Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205498693.  Kapittel 12.  s 154 - 166
 • Ellingsæter, Anne Lise; Hatland, Aksel; Haave, Per & Stjernø, Steinar (2020). Den norske velferdsstaten etter 1966, I:  Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205498693.  Innledning.  s 20 - 26
 • Ellingsæter, Anne Lise; Hatland, Aksel; Haave, Per & Stjernø, Steinar (2020). Den nye velferdsstaten, I:  Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205498693.  Kapittel 33.  s 372 - 387
 • Ellingsæter, Anne Lise; Hatland, Aksel; Haave, Per & Stjernø, Steinar (2020). Lange linjer i velferdsstatens utvikling, I:  Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205498693.  Kapittel 1.  s 27 - 55
 • Duncan, Simon; Ellingsæter, Anne Lise & Carter, Julia (2019). Understanding tradition: marital name change in Britain and Norway. Sociological research online.  ISSN 1360-7804.  25(3), s 438- 455 . doi: 10.1177/1360780419892637 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ellingsæter, Anne Lise & Jensen, Ragnhild Steen (2019). Politicising Women's Part-time Work in Norway: A Longitudinal Study of Ideas. Work, Employment and Society.  ISSN 0950-0170.  3, s 444- 461 . doi: 10.1177/0950017018821277 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ellingsæter, Anne Lise; Kitterød, Ragni Hege & Østbakken, Kjersti Misje (2019). Immigrants and the ‘caring father’: Inequality in access to and utilisation of parental leave in Norway. Ethnicities.  ISSN 1468-7968.  20(5), s 959- 982 . doi: 10.1177/1468796819890109 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ellingsæter, Anne Lise (2018). Bryllup i avtradisjonaliseringens tidsalder. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  59(3), s 261- 279 . doi: 10.18261/ISSN.1504-291X-2018-03-02 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ellingsæter, Anne Lise (2018). Familiepolitikkens kjønnsforståelser - to spor og fire tiår. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  35(3-4), s 246- 255 . doi: 10.18261/issn.1504-3054-2018-03-04-05 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ellingsæter, Anne Lise (2018). Norway: The Evolution of a Scandinavian Earner-Carer Model, In Sheila Shaver (ed.),  Handbook on Gender and Social Policy.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 9781785367120.  Chapter 21.
 • Ellingsæter, Anne Lise; Kitterød, Ragni Hege & Lyngstad, Jan (2017). Universalising childcare, changing mothers' attitudes: policy feedback in Norway. Journal of Social Policy.  ISSN 0047-2794.  46(1), s 149- 173 . doi: 10.1017/S0047279416000349 Vis sammendrag
 • Mosesdottir, Lilja & Ellingsæter, Anne Lise (2017). Ideational struggles over women's part-time work in Norway: Destabilizing the gender contract. Economic and Industrial Democracy: an international journal.  ISSN 0143-831X.  40(4), s 1018- 1038 . doi: 10.1177/0143831X16681483 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Duvander, Ann-Zofie & Ellingsæter, Anne Lise (2016). Cash for childcare schemes in the Nordic welfare states: diverse paths, diverse outcomes. European Societies.  ISSN 1461-6696.  18(1), s 70- 90 . doi: 10.1080/14616696.2015.1124903
 • Ellingsæter, Anne Lise (2016). Kampen om familiepolitikken: Farvel til hybridregimet?. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  57(3), s 227- 256 . doi: 10.18261/issn.1504-291x-2016-03-01
 • Ellingsæter, Anne Lise (2016). Mødre og jobb - i evig ubalanse?, I: Sigtona Halrynjo & Mari Teigen (red.),  Ulik likestilling i arbeidslivet.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49601-9.  Kapittel 2.  s 37 - 53
 • Ellingsæter, Anne Lise & Pedersen, Eirin (2016). Institutional Trust: Family Policy and Fertility in Norway. Social Politics: International Studies in Gender, State and Society.  ISSN 1072-4745.  23(1), s 119- 141 . doi: 10.1093/sp/jxv003
 • Ellingsæter, Anne Lise (2015). Making, Unmaking and Remaking: The Evolution of Nordic Cash for Childcare Schemes, In Fredrik Engelstad & Anniken Hagelund (ed.),  Cooperation and Conflict the Nordic Way : Work, Welfare, and Institutional Change in Scandinavia.  De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-044428-5.  Kapittel 14.  s 262 - 280
 • Ellingsæter, Anne Lise (2015). Politisering av foreldreskap: Likestilling, anerkjennelse og valgfrihet, I:  Myndighet og medborgerskap: Festskrift til Gro Hagemann på 70-årsdagen 3. september 2015.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-819-7.  kapittel.  s 185 - 196
 • Ellingsæter, Anne Lise (2014). Kjønnsessensialisme - segregeringens evighetsmaskin?, I: Liza Reisel & Mari Teigen (red.),  Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48088-9.  kapittel 5.  s 86 - 106
 • Ellingsæter, Anne Lise (2014). Nordic earner-carer models-why stability and instability?. Journal of Social Policy.  ISSN 0047-2794.  43(3), s 555- 574 . doi: 10.1017/S004727941400021X
 • Ellingsæter, Anne Lise (2014). Skandinavia: De mest kjønnsdelte arbeidsmarkedene?, I: Lena Abrahamsson & Lena Gonäs (red.),  SOU 2014:30 Jämställt arbete? Organisatoriska ramar och villkor i arbetslivet.  Delegationen för jämställdhet i arbetslivet.  ISBN 978-91-38-24111-0.  kapittel 2.  s 23 - 47
 • Ellingsæter, Anne Lise (2014). Towards universal quality early childhood education and care: the Norwegian model, In Ludovica Gambaro; Kitty Stewart & Jane Waldfogel (ed.),  An equal start? Providing quality early education and care for disadvantaged children.  Policy Press.  ISBN 9781447310518.  Kapittel 2.
 • Ellingsæter, Anne Lise & Pedersen, Eirin (2014). Påvirker tillit til familiepolitikken fruktbarheten?. Tidsskrift for velferdsforskning.  ISSN 0809-2052.  17(3), s 2- 13
 • Ellingsæter, Anne Lise (2013). Den kvinnliga lönearbetaren - teoretiska spår, I: Eva Blomberg & Kirsti Niskanen (red.),  Arbete och jämställdhet - femtio år med förändring.  SNS förlag.  ISBN 9789186949303.  kapittel 2.
 • Ellingsæter, Anne Lise (2013). Scandinavian welfare states and gender (de)segregation: Recent trends and processes. Economic and Industrial Democracy: an international journal.  ISSN 0143-831X.  34(3), s 501- 518 . doi: 10.1177/0143831X13491616
 • Ellingsæter, Anne Lise; Jensen, An-Magritt & Lie, Merete (2013). The social meaning of children and fertility change, In Anne Lise Ellingsæter; An-Magritt Jensen & Merete Lie (ed.),  The Social Meaning of Children and Fertility Change in Europe.  Routledge.  ISBN 978-0-415-81091-3.  Kapittel 1.
 • Ellingsæter, Anne Lise; Jensen, An-Magritt & Lie, Merete (2013). The social meaning of children embedded in institutions and personal relations, In Anne Lise Ellingsæter; An-Magritt Jensen & Merete Lie (ed.),  The Social Meaning of Children and Fertility Change in Europe.  Routledge.  ISBN 978-0-415-81091-3.  Kapittel 11.  s 170 - 179
 • Ellingsæter, Anne Lise & Pedersen, Eirin (2013). Economic risk, fertility and the welfare state: understanding individual rationales, In Anne Lise Ellingsæter; An-Magritt Jensen & Merete Lie (ed.),  The Social Meaning of Children and Fertility Change in Europe.  Routledge.  ISBN 978-0-415-81091-3.  Kapittel 3.
 • Ellingsæter, Anne Lise & Pedersen, Eirin (2013). Fruktbarhetens fundament i den norske velferdsstaten. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  54(1)
 • Ellingsæter, Anne Lise & Pedersen, Eirin (2013). Politique familiale et fécondité en Norvège : une question de genre et de classe sociale. Politiques sociales et familiales.  ISSN 2101-8081. . doi: 10.3406/caf.2013.2819
 • Ellingsæter, Anne Lise (2012). Barn i politikken sentrum - pronatalisme på norsk. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  29(4), s 361- 372

Se alle arbeider i Cristin

 • Ellingsæter, Anne Lise; Hatland, Aksel; Haave, Per & Stjernø, Steinar (2020). Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205498693.  440 s.
 • Ellingsæter, Anne Lise (2017). Vår tids moderne tider. Det norske arbeidstidsregimet. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215028071.  243 s.
 • Ellingsæter, Anne Lise; Jensen, An-Magritt & Lie, Merete (ed.) (2013). The Social Meaning of Children and Fertility Change in Europe. Routledge.  ISBN 978-0-415-81091-3.

Se alle arbeider i Cristin

 • Ellingsæter, Anne Lise (2020). Degendering: How the perception of women's part-time work changed in Norway.
 • Ellingsæter, Anne Lise; Hatland, Aksel; Haave, Per & Stjernø, Steinar (2020). Motsetningenes forening. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 14- 15
 • Ellingsæter, Anne Lise (2019). A frontier for gender equality? Father quota reform and policy feedback in Norway.
 • Ellingsæter, Anne Lise (2019). Bør vi føde barn for staten?. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 28- 29
 • Ellingsæter, Anne Lise (2019, 24. oktober). Deltid - fra løsning til problem?. [Radio].  NRK P1+.
 • Ellingsæter, Anne Lise (2019). Er det grunn til ståhei om fedrekvoten?. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Ellingsæter, Anne Lise (2019). Family formation policy: Reproduction, fertility and childlessness.
 • Ellingsæter, Anne Lise (2019). Kvinners deltidsarbeid - fra løsning til problem?.
 • Ellingsæter, Anne Lise (2018). Familiepolitikkens kjønnsforståelser - to revolusjoner.
 • Ellingsæter, Anne Lise (2018). Working time regimes and family policies in modern economies.
 • Nordberg, Tanja Haraldsdottir; Ellingsæter, Anne Lise & Mangset, Marte (2018). Lederen som forvalter av familiepolitikken – mellom kjønnede normer og virksomhetenes målsettinger.
 • Ellingsæter, Anne Lise (2017). Barnefamilienes økonomi.
 • Ellingsæter, Anne Lise (2017). Bryllup i avtradisjonaliseringens tidsalder.
 • Ellingsæter, Anne Lise (2017, 06. mars). Dagsnytt 18. [Radio].
 • Ellingsæter, Anne Lise (2017, 06. mars). Dagsrevyen. [TV].
 • Ellingsæter, Anne Lise (2017). Farsrolle i takt med tiden. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Ellingsæter, Anne Lise (2017). Forslag til endringer i foreldrepermisjon og kontantstøtte.
 • Ellingsæter, Anne Lise (2017). Gratis barnehage til alle barn. www.nrk.no/ytring.
 • Ellingsæter, Anne Lise (2017). Husmoren har blitt nesten borte.
 • Ellingsæter, Anne Lise (2017). Hvorfor todelt permisjon?. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Ellingsæter, Anne Lise (2017). NOU 2017: 6 Offentlig støtte til barnefamiliene.
 • Ellingsæter, Anne Lise (red.) (2017). NOU 2017: 6 Offentlig støtte til barnefamiliene. NOU - Norges offentlige utredninger. 6.
 • Ellingsæter, Anne Lise (2017). NOU 2017:6 Offentlig støtte til barnefamiliene.
 • Ellingsæter, Anne Lise (2017). NOU 2017:6 Offentlig støtte til barnefamiliene.
 • Ellingsæter, Anne Lise (2017). NOU 2017:6 Offentlig støtte til barnefamiliene.
 • Ellingsæter, Anne Lise (2017). NOU 2017:6 Offentlig støtte til barnefamiliene.
 • Ellingsæter, Anne Lise (2017). NOU 2017:6 Offentlig støtte til barnefamiliene.
 • Ellingsæter, Anne Lise (2017). NOU 2017:6 Offentlig støtte til barnefamiliene.
 • Ellingsæter, Anne Lise (2017). NOU 2017:6 Offentlig støtte til barnfamiliene.
 • Ellingsæter, Anne Lise (2017). Statsråd Solveig Horne mottar utredning om støtten til barnefamiliene.
 • Ellingsæter, Anne Lise (2017). The Making of a Nordic Earner-Carer Model.
 • Ellingsæter, Anne Lise (2017). Universelle ordninger i en ny tid.
 • Ellingsæter, Anne Lise (2017, 06. mars). Utvalg foreslår gratis barnehage. [TV].  NRK, Distriktsnyheter Midtnytt (Trøndelag).
 • Ellingsæter, Anne Lise; Brækhus, Hege; Fasting, Mathilde; Kvande, Elin; Håkonsen, Lars & Markussen, Simen (2017). En familiepolitikk for i dag, og i morgen. VGNett.
 • Ellingsæter, Anne Lise (2016). Bryllup i avtradisjonaliseringens tidsalder.
 • Ellingsæter, Anne Lise (2015). Family policy, fertility and institutional trust.
 • Ellingsæter, Anne Lise (2015). Hvordan og hvor byråkratiske er vi?.
 • Ellingsæter, Anne Lise (2015). Institutional trust: Family policy and fertility in Norway.
 • Ellingsæter, Anne Lise (2015). Likestillingsparadokset.
 • Ellingsæter, Anne Lise (2015, 25. februar). Morgenbladetsalongen: Likestillingsparadokset. [Internett].  Morgenbladet.
 • Ellingsæter, Anne Lise (2015). Normative policy feedback: Universalising childcare services, equalising mothers’ attitudes in Norway.
 • Ellingsæter, Anne Lise (2015). The rise and fall of birth rates as a social problem: Norway 1965-2012.
 • Ellingsæter, Anne Lise (2015). Work and family in the Nordic countries.
 • Ellingsæter, Anne Lise (2014). Cash for childcare schemes in the Nordic welfare states – how durable?.
 • Ellingsæter, Anne Lise (2014). Comment on Maria Charles.
 • Ellingsæter, Anne Lise (2014). Familieformer, fruktbarhet og organisering av foreldreskap – det store bildet.
 • Ellingsæter, Anne Lise (2014). Institusjonell tillit, familiepolitikk og fruktbarhet.
 • Ellingsæter, Anne Lise (2014). Nordic earner carer models – why stability and instability.
 • Ellingsæter, Anne Lise (2013). Den norske kontantstøtteordningen.
 • Ellingsæter, Anne Lise (2013). Hvorfor krangler vi (fremdeles) om mødre og jobb?.
 • Ellingsæter, Anne Lise (2013). Institutional trust: Family policy impact on fertility in Norway.
 • Ellingsæter, Anne Lise (2013). Institutional trust: Family policy impact on fertility in Norway.
 • Ellingsæter, Anne Lise (2013). Nordic earner-carer models - Why stability and instability.
 • Ellingsæter, Anne Lise (2013). The dual earner/carer model: Norwegian experiences.
 • Ellingsæter, Anne Lise (2012). Betreuungsgeld. Ehrfarungen aus Finnland, Norwegen und Schweden.
 • Ellingsæter, Anne Lise (2012). Cash for Childcare - Experiences from Finland, Norway and Sweden.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 1. okt. 2010 09:35 - Sist endret 11. jan. 2021 15:18