Arnlaug Leira

Professor emerita
Bilde av Arnlaug Leira
Rom 432
Treffetider Tirsdager 14-15
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Harriet Holters hus N-0851 Oslo
Postadresse N-0317 Oslo Postboks 1096 Blindern

Faglige interesser

  • Endringer i relasjonene mellom familie, arbeidsmarked, velferdsstat
  • Kjønn, omsorg og sosiale rettigheter
  • ‘Omsorgsstaten’ og familien
  • Familieendring og politisk reform

Undervisning

Undervisning ligger i hovedsak innen kjerneområdet ”Sosial ulikhet”, med hovedvekt på Velferdsstat, sosialpolitikk, medborgerskap.

  • SOS1000 - Innføring i sosiologi
  • SOS2602 - Scandinavian welfare states: family, work and gender equality.

Bakgrunn

Fra 1995 har Arnlaug Leira vært professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi. Hun var tidligere forskningsleder/seniorforsker ved Institutt for samfunnsforskning, Oslo, og har vært gjesteforsker ved universiteter i Europa og USA, og har forelest ved en rekke universiteter i Europa, USA og Australia. Hennes publikasjoner omfatter bl.a familieendring og velferdspolitiske reformer i Skandinavia; kjønn, omsorg og sosiale rettigheter; fattigdom og sosialpolitikk (se CV for utvalgte publikasjoner).

Priser

  • Norsk Sosiologforenings hederspris, 2009

Verv

  • Har vært medlem m.a. av NORAS’ styre; leder av NFRs fagkomité for sosiologi; medlem av den Europeiske Sosiologforeningens styre.
  • Har sittet flere år i den faglige ledelsen ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Samarbeid

For samarbeid i europeiske forskningsprosjekter og forskernettverk, se CV.

Emneord: Velferdsstat, Sosiologi
Publisert 1. okt. 2010 10:30 - Sist endret 18. aug. 2016 08:18