Dag Album

Bilde av Dag Album
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Harriet Holters hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1096 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Analyse av samhandling ansikt til ansikt, pasientroller og -kulturer i sykehus, prestisje og prioritering i helsevesenet, feltforskningsmetoder.

Undervisning

Sosiale relasjoner i behandlingsorganisasjoner. Mikrointeraksjonistisk analyse. Kvalitative metoder.

 • SOS3090 - Sosiologisk analyse-bacheloroppgave (Emneansvarlig)
 • SOS4001 - Sosiologisk teori

Bakgrunn

 • Cand. sociol. v UiO 1972
 • Dr. philos. v UiO 1996
 • Vit. ass. ved Institutt for samfunnsvitenskap v/ Universitetet i Tromsø
 • Forsker i Statistisk sentralbyrå
 • Stipendiat ved Senter for helseadministrasjon v/ UiO
 • Forsker v/ Institutt for sosialforskning
 • Professor v/ ISS UiO fra 1997

Verv

Emneord: Sosiologi, Kultursosiologi

Publikasjoner

 • Johannessen, Lars E. F.; Album, Dag & Rasmussen, Erik Børve (2020). Do nurses rate diseases according to prestige? A survey study. Journal of Advanced Nursing.  ISSN 0309-2402.  76(7), s 1691- 1697 . doi: 10.1111/jan.14394 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Album, Dag; Johannessen, Lars E. F. & Rasmussen, Erik Børve (2017). Stability and change in disease prestige: A comparative analysis of three surveys spanning a quarter of a century. Social Science and Medicine.  ISSN 0277-9536.  180, s 45- 51 . doi: 10.1016/j.socscimed.2017.03.020
 • Haldar, Marit; Engebretsen, Eivind & Album, Dag (2016). Legitimating the illegitimate: How doctors manage their knowledge of the prestige of diseases. Health.  ISSN 1363-4593.  20(6), s 559- 577 . doi: 10.1177/1363459315596798
 • Johannessen, Lars Emil Fagernes & Album, Dag (2015). Utenfor kroppen: Kulturanalytiske studier av sykdom, I: Håkon Larsen (red.),  Kultursosiologisk forskning.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02499-8.  Kapittel 11.  s 143 - 156 Vis sammendrag
 • Album, Dag (2013). Uformell prioritering i sykehus: nye subprofesjoners betydning, I: Anders Molander & Jens Christian Smeby (red.),  Profesjonsstudier 2.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01931-4.  Kapittel 9.  s 122 - 129
 • Album, Dag & Engebretsen, Eivind (2013). Sykdomsprestisje. Praktiske grunde. Tidsskrift for kultur og samfunnsvitenskab.  ISSN 1902-2271.  7(1-2), s 85- 92
 • Album, Dag (2010). Close strangers: Patient-patient interaction rituals in acute care hospitals, In Michael Hviid Jacobsen (ed.),  The Contemporary Goffman.  Routledge.  ISBN 978-0-415-99681-5.  Chapter 15.  s 352 - 373
 • Album, Dag (2010). Den ene undersøkelsen etter den andre, I: Dag Album; Marianne Nordli Hansen & Karin Widerberg (red.),  Metodene våre. Eksempler fra samfunnsvitenskapelig forskning.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215014920.  Artikkel.  s 253 - 271
 • Album, Dag (2008). Helt alminnelige pasienter, I: Aksel Tjora (red.),  Den moderne pasienten.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-38097-4.  Kapittel 9.  s 157 - 172
 • Album, Dag & Westin, Steinar (2008). Do diseases have a prestige hierarchy? A survey among physicians and medical students. Social Science and Medicine.  ISSN 0277-9536.  66(1), s 182- 188 . doi: 10.1016/j.socscimed.2007.07.003
 • Album, Dag & Westin, Steinar (2007). Do diseases have a prestige hierarchy? A survey among psysicans and medical students. Social Science and Medicine.  ISSN 0277-9536.  66(e-publikasjon), s 182- 188 . doi: Papirutgavejanuar2008;66:182-188
 • Nørredam, Marie & Album, Dag (2007). Prestige and its significance for medical specialties and diseases. Scandinavian Journal of Public Health.  ISSN 1403-4948.  35, s 655- 661 . doi: 10.1080/14034940701362137 Vis sammendrag
 • Album, Dag & Nørredam, Marie (2006). Forskelle og uligheder i sygdom og sundhed - hvilken rolle spiller prestige?, I: Signild Vallgårda & Lene Koch (red.),  Forskel og lighed i sundhed og sygdom.  Munksgaard Forlag.  ISBN 978-87-628-0577-4.  Kapittel 4.  s 55 - 69
 • Album, Dag (2002). Parsoniansk frigjørende sosiologi. Yngvar Løchens Idealer og realiteter som eksempel på norsk funksjonalisme. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  43(4), s 569- 586 Fulltekst i vitenarkiv.

Se alle arbeider i Cristin

 • Album, Dag; Hansen, Marianne Nordli & Widerberg, Karin (red.) (2010). Metodene våre. Eksempler fra samfunnsvitenskapelig forskning. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215014920.  320 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Album, Dag (2016, 12. mars). Prioritering av sykdommer. [TV].  Lørdagsrevyen NRK.
 • Album, Dag (2016, 14. mai). Skambelagte sykdommer.  Dagbladet.
 • Album, Dag (2016). Sykdomshierarkiet.
 • Album, Dag (2015). Prestisje i medisinen: Skjult prioritering i sykehusene?.
 • Album, Dag (2015). Stigmasykdommer og statussykdommer.
 • Album, Dag (2014). Uformell prioritering.
 • Haldar, Marit; Storm-Mathisen, Ardis; Helle-Valle, Jo Helge & Album, Dag (2012). Grounded Theory og andre empiriskorienterte analysemetoder. Phd-kurs i kvalitative metoder.
 • Album, Dag; Hansen, Marianne Nordli & Widerberg, Karin (2010). Introduksjon, I: Dag Album; Marianne Nordli Hansen & Karin Widerberg (red.),  Metodene våre. Eksempler fra samfunnsvitenskapelig forskning.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215014920.  Introduksjon.  s 7 - 14
 • Album, Dag (2002). The Prestige of Diseases. A Hidden Factor Behind Priority Bias?. Vis sammendrag
 • Album, Dag; Benkow, J.; Brofoss, Knut; Brundtland, G.; Buttedahl, A.; Evensen, Stein A.; Førde, R.; Lønning, I.; Nesheim, Britt Ingjerd; Sandmo, A.; Traaholt, I.; Shetelig, A. Wyller; Wisløff, N.F.; Ødegård, L. & Aase, Knut (1997). Prioritering på ny. Gjennomgang av retninglinjer for prioriteringer innen norsk helsetjeneste.
 • Hjellnes, Siv & Album, Dag (1992). Bilder av fengselsbetjenter i ulike rammer: en kvalitativ analyse av fortellinger om å være fengselsbetjent.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 1. okt. 2010 14:25 - Sist endret 25. juli 2018 12:27

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter