Dag Album

Professor emeritus

Faglige interesser

Analyse av samhandling ansikt til ansikt, pasientroller og -kulturer i sykehus, prestisje og prioritering i helsevesenet, feltforskningsmetoder.

Undervisning

Sosiale relasjoner i behandlingsorganisasjoner. Mikrointeraksjonistisk analyse. Kvalitative metoder.

  • SOS3090 - Sosiologisk analyse-bacheloroppgave (Emneansvarlig)
  • SOS4001 - Sosiologisk teori

Bakgrunn

  • Cand. sociol. v UiO 1972
  • Dr. philos. v UiO 1996
  • Vit. ass. ved Institutt for samfunnsvitenskap v/ Universitetet i Tromsø
  • Forsker i Statistisk sentralbyrå
  • Stipendiat ved Senter for helseadministrasjon v/ UiO
  • Forsker v/ Institutt for sosialforskning
  • Professor v/ ISS UiO fra 1997

Verv

Emneord: Sosiologi, Kultursosiologi
Publisert 1. okt. 2010 14:25 - Sist endret 21. mai 2021 13:59

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter