Dag Album

Professor emeritus

Faglige interesser

Analyse av samhandling ansikt til ansikt, pasientroller og -kulturer i sykehus, prestisje og prioritering i helsevesenet, feltforskningsmetoder.

Undervisning

Sosiale relasjoner i behandlingsorganisasjoner. Mikrointeraksjonistisk analyse. Kvalitative metoder.

 • SOS3090 - Sosiologisk analyse-bacheloroppgave (Emneansvarlig)
 • SOS4001 - Sosiologisk teori

Bakgrunn

 • Cand. sociol. v UiO 1972
 • Dr. philos. v UiO 1996
 • Vit. ass. ved Institutt for samfunnsvitenskap v/ Universitetet i Tromsø
 • Forsker i Statistisk sentralbyrå
 • Stipendiat ved Senter for helseadministrasjon v/ UiO
 • Forsker v/ Institutt for sosialforskning
 • Professor v/ ISS UiO fra 1997

Verv

Emneord: Sosiologi, Kultursosiologi

Publikasjoner

 • Johannessen, Lars E. F.; Album, Dag & Rasmussen, Erik Børve (2020). Do nurses rate diseases according to prestige? A survey study. Journal of Advanced Nursing.  ISSN 0309-2402.  76(7), s 1691- 1697 . doi: 10.1111/jan.14394 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Album, Dag; Johannessen, Lars E. F. & Rasmussen, Erik Børve (2017). Stability and change in disease prestige: A comparative analysis of three surveys spanning a quarter of a century. Social Science and Medicine.  ISSN 0277-9536.  180, s 45- 51 . doi: 10.1016/j.socscimed.2017.03.020
 • Haldar, Marit; Engebretsen, Eivind & Album, Dag (2016). Legitimating the illegitimate: How doctors manage their knowledge of the prestige of diseases. Health.  ISSN 1363-4593.  20(6), s 559- 577 . doi: 10.1177/1363459315596798
 • Johannessen, Lars Emil Fagernes & Album, Dag (2015). Utenfor kroppen: Kulturanalytiske studier av sykdom, I: Håkon Larsen (red.),  Kultursosiologisk forskning.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02499-8.  Kapittel 11.  s 143 - 156 Vis sammendrag
 • Album, Dag (2013). Uformell prioritering i sykehus: nye subprofesjoners betydning, I: Anders Molander & Jens Christian Smeby (red.),  Profesjonsstudier 2.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01931-4.  Kapittel 9.  s 122 - 129
 • Album, Dag & Engebretsen, Eivind (2013). Sykdomsprestisje. Praktiske grunde. Tidsskrift for kultur og samfunnsvitenskab.  ISSN 1902-2271.  7(1-2), s 85- 92
 • Album, Dag (2010). Close strangers: Patient-patient interaction rituals in acute care hospitals, In Michael Hviid Jacobsen (ed.),  The Contemporary Goffman.  Routledge.  ISBN 978-0-415-99681-5.  Chapter 15.  s 352 - 373
 • Album, Dag (2010). Den ene undersøkelsen etter den andre, I: Dag Album; Marianne Nordli Hansen & Karin Widerberg (red.),  Metodene våre. Eksempler fra samfunnsvitenskapelig forskning.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215014920.  Artikkel.  s 253 - 271
 • Album, Dag (2008). Helt alminnelige pasienter, I: Aksel Tjora (red.),  Den moderne pasienten.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-38097-4.  Kapittel 9.  s 157 - 172
 • Album, Dag & Westin, Steinar (2008). Do diseases have a prestige hierarchy? A survey among physicians and medical students. Social Science and Medicine.  ISSN 0277-9536.  66(1), s 182- 188 . doi: 10.1016/j.socscimed.2007.07.003
 • Album, Dag & Westin, Steinar (2007). Do diseases have a prestige hierarchy? A survey among psysicans and medical students. Social Science and Medicine.  ISSN 0277-9536.  66(e-publikasjon), s 182- 188 . doi: Papirutgavejanuar2008;66:182-188
 • Nørredam, Marie & Album, Dag (2007). Prestige and its significance for medical specialties and diseases. Scandinavian Journal of Public Health.  ISSN 1403-4948.  35, s 655- 661 . doi: 10.1080/14034940701362137 Vis sammendrag
 • Album, Dag & Nørredam, Marie (2006). Forskelle og uligheder i sygdom og sundhed - hvilken rolle spiller prestige?, I: Signild Vallgårda & Lene Koch (red.),  Forskel og lighed i sundhed og sygdom.  Munksgaard Forlag.  ISBN 978-87-628-0577-4.  Kapittel 4.  s 55 - 69
 • Album, Dag (2002). Parsoniansk frigjørende sosiologi. Yngvar Løchens Idealer og realiteter som eksempel på norsk funksjonalisme. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  43(4), s 569- 586 Fulltekst i vitenarkiv.

Se alle arbeider i Cristin

 • Album, Dag; Hansen, Marianne Nordli & Widerberg, Karin (red.) (2010). Metodene våre. Eksempler fra samfunnsvitenskapelig forskning. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215014920.  320 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Album, Dag (2016, 12. mars). Prioritering av sykdommer. [TV].  Lørdagsrevyen NRK.
 • Album, Dag (2016, 14. mai). Skambelagte sykdommer.  Dagbladet.
 • Album, Dag (2016). Sykdomshierarkiet.
 • Album, Dag (2015). Prestisje i medisinen: Skjult prioritering i sykehusene?.
 • Album, Dag (2015). Stigmasykdommer og statussykdommer.
 • Album, Dag (2014). Uformell prioritering.
 • Haldar, Marit; Storm-Mathisen, Ardis; Helle-Valle, Jo Helge & Album, Dag (2012). Grounded Theory og andre empiriskorienterte analysemetoder. Phd-kurs i kvalitative metoder.
 • Album, Dag; Hansen, Marianne Nordli & Widerberg, Karin (2010). Introduksjon, I: Dag Album; Marianne Nordli Hansen & Karin Widerberg (red.),  Metodene våre. Eksempler fra samfunnsvitenskapelig forskning.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215014920.  Introduksjon.  s 7 - 14
 • Album, Dag (2002). The Prestige of Diseases. A Hidden Factor Behind Priority Bias?. Vis sammendrag
 • Album, Dag; Benkow, J.; Brofoss, Knut; Brundtland, G.; Buttedahl, A.; Evensen, Stein A.; Førde, R.; Lønning, I.; Nesheim, Britt Ingjerd; Sandmo, A.; Traaholt, I.; Shetelig, A. Wyller; Wisløff, N.F.; Ødegård, L. & Aase, Knut (1997). Prioritering på ny. Gjennomgang av retninglinjer for prioriteringer innen norsk helsetjeneste.
 • Hjellnes, Siv & Album, Dag (1992). Bilder av fengselsbetjenter i ulike rammer: en kvalitativ analyse av fortellinger om å være fengselsbetjent.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 1. okt. 2010 14:25 - Sist endret 21. mai 2021 13:59

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter