Dag Album

Professor emeritus

Academic Interests

Micro interactionist analysis. Social relations in hospitals. Ethnographic research.

Courses Taught

 • SOS3090 - Sosiologisk analyse-bacheloroppgave
 • SOS4001 - Sosiologisk teori

Background

 • Mag.art (cand.sociol.) at UiO in 1972
 • Ph.D (dr.philos.) at UiO in 1996
 • Research assistant at the University of Tromsø 1973-1978
 • Researcher at Statistics Norway, Center for Health Administration, UiO, and Institute of Applied Social Research
 • Professor at ISS UiO from 1997

Positions Held

 • The Norwegian Knowledge Centre for the Health Services (NOKC)
Tags: Sociology

Publications

 • Johannessen, Lars E. F.; Album, Dag & Rasmussen, Erik Børve (2020). Do nurses rate diseases according to prestige? A survey study. Journal of Advanced Nursing. ISSN 0309-2402. 76(7), p. 1691–1697. doi: 10.1111/jan.14394. Full text in Research Archive
 • Album, Dag; Johannessen, Lars E. F. & Rasmussen, Erik Børve (2017). Stability and change in disease prestige: A comparative analysis of three surveys spanning a quarter of a century. Social Science and Medicine. ISSN 0277-9536. 180, p. 45–51. doi: 10.1016/j.socscimed.2017.03.020.
 • Haldar, Marit; Engebretsen, Eivind & Album, Dag (2016). Legitimating the illegitimate: How doctors manage their knowledge of the prestige of diseases. Health. ISSN 1363-4593. 20(6), p. 559–577. doi: 10.1177/1363459315596798.
 • Johannessen, Lars Emil Fagernes & Album, Dag (2015). Utenfor kroppen: Kulturanalytiske studier av sykdom. In Larsen, Håkon (Eds.), Kultursosiologisk forskning. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02499-8. p. 143–156.
 • Album, Dag & Engebretsen, Eivind (2013). Sykdomsprestisje. Praktiske grunde. Tidsskrift for kultur og samfunnsvitenskab. ISSN 1902-2271. 7(1-2), p. 85–92.
 • Album, Dag (2013). Uformell prioritering i sykehus: nye subprofesjoners betydning. In Molander, Anders & Smeby, Jens Christian (Ed.), Profesjonsstudier 2. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01931-4. p. 122–129.
 • Album, Dag (2010). Den ene undersøkelsen etter den andre. In Album, Dag; Hansen, Marianne Nordli & Widerberg, Karin (Ed.), Metodene våre. Eksempler fra samfunnsvitenskapelig forskning. Universitetsforlaget. ISSN 9788215014920. p. 253–271.
 • Album, Dag (2010). Close strangers: Patient-patient interaction rituals in acute care hospitals. In Jacobsen, Michael Hviid (Eds.), The Contemporary Goffman. Routledge. ISSN 978-0-415-99681-5. p. 352–373.
 • Album, Dag (2008). Helt alminnelige pasienter. In Tjora, Aksel (Eds.), Den moderne pasienten. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-38097-4. p. 157–172.
 • Album, Dag & Westin, Steinar (2008). Do diseases have a prestige hierarchy? A survey among physicians and medical students. Social Science and Medicine. ISSN 0277-9536. 66(1), p. 182–188. doi: 10.1016/j.socscimed.2007.07.003.
 • Nørredam, Marie & Album, Dag (2007). Prestige and its significance for medical specialties and diseases. Scandinavian Journal of Public Health. ISSN 1403-4948. 35, p. 655–661. doi: 10.1080/14034940701362137.
 • Album, Dag & Westin, Steinar (2007). Do diseases have a prestige hierarchy? A survey among psysicans and medical students. Social Science and Medicine. ISSN 0277-9536. 66(e-publikasjon), p. 182–188.
 • Album, Dag & Nørredam, Marie (2006). Forskelle og uligheder i sygdom og sundhed - hvilken rolle spiller prestige? In Vallgårda, Signild & Koch, Lene (Ed.), Forskel og lighed i sundhed og sygdom. Munksgaard Forlag. ISSN 978-87-628-0577-4. p. 55–69.
 • Album, Dag (2002). Parsoniansk frigjørende sosiologi. Yngvar Løchens Idealer og realiteter som eksempel på norsk funksjonalisme. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 43(4), p. 569–586. Full text in Research Archive

View all works in Cristin

 • Album, Dag; Hansen, Marianne Nordli & Widerberg, Karin (2010). Metodene våre. Eksempler fra samfunnsvitenskapelig forskning. Universitetsforlaget. ISBN 9788215014920. 320 p.

View all works in Cristin

 • Album, Dag (2016). Skambelagte sykdommer. [Newspaper]. Dagbladet.
 • Album, Dag (2016). Prioritering av sykdommer. [TV]. Lørdagsrevyen NRK.
 • Album, Dag (2016). Sykdomshierarkiet.
 • Album, Dag (2015). Prestisje i medisinen: Skjult prioritering i sykehusene?
 • Album, Dag (2015). Stigmasykdommer og statussykdommer.
 • Album, Dag (2014). Uformell prioritering.
 • Haldar, Marit; Storm-Mathisen, Ardis; Helle-Valle, Jo Helge & Album, Dag (2012). Grounded Theory og andre empiriskorienterte analysemetoder. Phd-kurs i kvalitative metoder.
 • Album, Dag; Hansen, Marianne Nordli & Widerberg, Karin (2010). Introduksjon. In Album, Dag; Hansen, Marianne Nordli & Widerberg, Karin (Ed.), Metodene våre. Eksempler fra samfunnsvitenskapelig forskning. Universitetsforlaget. ISSN 9788215014920. p. 7–14.
 • Album, Dag (2002). The Prestige of Diseases. A Hidden Factor Behind Priority Bias?
 • Album, Dag; Benkow, J.; Brofoss, Knut; Brundtland, G.; Buttedahl, A. & Evensen, Stein A. [Show all 15 contributors for this article] (1997). Prioritering på ny. Gjennomgang av retninglinjer for prioriteringer innen norsk helsetjeneste. Norges offentlige utredninger.
 • Album, Dag; Haavelsrud, Magnus & Johnsen, Jon T. (1976). Undervisning om juridiske rettigheter og plikter i skolen. Universitetet i Tromsø, Institutt for samfunnsvitenskap Stensilserie nr. 27.

View all works in Cristin

Published Oct. 4, 2010 2:28 PM - Last modified Aug. 15, 2022 2:12 PM

Projects

No ongoing projects