Dag Album

Image of Dag Album
Norwegian version of this page
Username
Visiting address Moltke Moes vei 31 Harriet Holters hus 0851 OSLO
Postal address Postboks 1096 Blindern 0317 OSLO

Academic Interests

Micro interactionist analysis. Social relations in hospitals. Ethnographic research.

Courses Taught

 • SOS3090 - Sosiologisk analyse-bacheloroppgave
 • SOS4001 - Sosiologisk teori

Background

 • Mag.art (cand.sociol.) at UiO in 1972
 • Ph.D (dr.philos.) at UiO in 1996
 • Research assistant at the University of Tromsø 1973-1978
 • Researcher at Statistics Norway, Center for Health Administration, UiO, and Institute of Applied Social Research
 • Professor at ISS UiO from 1997

Positions Held

Tags: Sociology

Publications

 • Johannessen, Lars E. F.; Album, Dag & Rasmussen, Erik Børve (2020). Do nurses rate diseases according to prestige? A survey study. Journal of Advanced Nursing.  ISSN 0309-2402.  76(7), s 1691- 1697 . doi: 10.1111/jan.14394 Full text in Research Archive.
 • Album, Dag; Johannessen, Lars E. F. & Rasmussen, Erik Børve (2017). Stability and change in disease prestige: A comparative analysis of three surveys spanning a quarter of a century. Social Science and Medicine.  ISSN 0277-9536.  180, s 45- 51 . doi: 10.1016/j.socscimed.2017.03.020
 • Haldar, Marit; Engebretsen, Eivind & Album, Dag (2016). Legitimating the illegitimate: How doctors manage their knowledge of the prestige of diseases. Health.  ISSN 1363-4593.  20(6), s 559- 577 . doi: 10.1177/1363459315596798
 • Johannessen, Lars Emil Fagernes & Album, Dag (2015). Utenfor kroppen: Kulturanalytiske studier av sykdom, I: Håkon Larsen (red.),  Kultursosiologisk forskning.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02499-8.  Kapittel 11.  s 143 - 156 Show summary
 • Album, Dag (2013). Uformell prioritering i sykehus: nye subprofesjoners betydning, I: Anders Molander & Jens Christian Smeby (red.),  Profesjonsstudier 2.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01931-4.  Kapittel 9.  s 122 - 129
 • Album, Dag & Engebretsen, Eivind (2013). Sykdomsprestisje. Praktiske grunde. Tidsskrift for kultur og samfunnsvitenskab.  ISSN 1902-2271.  7(1-2), s 85- 92
 • Album, Dag (2010). Close strangers: Patient-patient interaction rituals in acute care hospitals, In Michael Hviid Jacobsen (ed.),  The Contemporary Goffman.  Routledge.  ISBN 978-0-415-99681-5.  Chapter 15.  s 352 - 373
 • Album, Dag (2010). Den ene undersøkelsen etter den andre, I: Dag Album; Marianne Nordli Hansen & Karin Widerberg (red.),  Metodene våre. Eksempler fra samfunnsvitenskapelig forskning.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215014920.  Artikkel.  s 253 - 271
 • Album, Dag (2008). Helt alminnelige pasienter, I: Aksel Tjora (red.),  Den moderne pasienten.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-38097-4.  Kapittel 9.  s 157 - 172
 • Album, Dag & Westin, Steinar (2008). Do diseases have a prestige hierarchy? A survey among physicians and medical students. Social Science and Medicine.  ISSN 0277-9536.  66(1), s 182- 188 . doi: 10.1016/j.socscimed.2007.07.003
 • Album, Dag & Westin, Steinar (2007). Do diseases have a prestige hierarchy? A survey among psysicans and medical students. Social Science and Medicine.  ISSN 0277-9536.  66(e-publikasjon), s 182- 188 . doi: Papirutgavejanuar2008;66:182-188
 • Nørredam, Marie & Album, Dag (2007). Prestige and its significance for medical specialties and diseases. Scandinavian Journal of Public Health.  ISSN 1403-4948.  35, s 655- 661 . doi: 10.1080/14034940701362137 Show summary
 • Album, Dag & Nørredam, Marie (2006). Forskelle og uligheder i sygdom og sundhed - hvilken rolle spiller prestige?, I: Signild Vallgårda & Lene Koch (red.),  Forskel og lighed i sundhed og sygdom.  Munksgaard Forlag.  ISBN 978-87-628-0577-4.  Kapittel 4.  s 55 - 69
 • Album, Dag (2002). Parsoniansk frigjørende sosiologi. Yngvar Løchens Idealer og realiteter som eksempel på norsk funksjonalisme. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  43(4), s 569- 586 Full text in Research Archive.

View all works in Cristin

 • Album, Dag; Hansen, Marianne Nordli & Widerberg, Karin (red.) (2010). Metodene våre. Eksempler fra samfunnsvitenskapelig forskning. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215014920.  320 s. Show summary

View all works in Cristin

 • Album, Dag (2016, 12. mars). Prioritering av sykdommer. [TV].  Lørdagsrevyen NRK.
 • Album, Dag (2016, 14. mai). Skambelagte sykdommer.  Dagbladet.
 • Album, Dag (2016). Sykdomshierarkiet.
 • Album, Dag (2015). Prestisje i medisinen: Skjult prioritering i sykehusene?.
 • Album, Dag (2015). Stigmasykdommer og statussykdommer.
 • Album, Dag (2014). Uformell prioritering.
 • Haldar, Marit; Storm-Mathisen, Ardis; Helle-Valle, Jo Helge & Album, Dag (2012). Grounded Theory og andre empiriskorienterte analysemetoder. Phd-kurs i kvalitative metoder.
 • Album, Dag; Hansen, Marianne Nordli & Widerberg, Karin (2010). Introduksjon, I: Dag Album; Marianne Nordli Hansen & Karin Widerberg (red.),  Metodene våre. Eksempler fra samfunnsvitenskapelig forskning.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215014920.  Introduksjon.  s 7 - 14
 • Album, Dag (2002). The Prestige of Diseases. A Hidden Factor Behind Priority Bias?. Show summary
 • Album, Dag; Benkow, J.; Brofoss, Knut; Brundtland, G.; Buttedahl, A.; Evensen, Stein A.; Førde, R.; Lønning, I.; Nesheim, Britt Ingjerd; Sandmo, A.; Traaholt, I.; Shetelig, A. Wyller; Wisløff, N.F.; Ødegård, L. & Aase, Knut (1997). Prioritering på ny. Gjennomgang av retninglinjer for prioriteringer innen norsk helsetjeneste.
 • Hjellnes, Siv & Album, Dag (1992). Bilder av fengselsbetjenter i ulike rammer: en kvalitativ analyse av fortellinger om å være fengselsbetjent.

View all works in Cristin

Published Oct. 4, 2010 2:28 PM - Last modified July 25, 2018 12:28 PM

Projects

No ongoing projects