English version of this page

Sykdomsprestisje og uformell prioritering (avsluttet)

Illustrasion: Colourbox.no

Om prosjektet

Tidligere studier viser at sykdommer rangeres etter prestisje innen medisinsk kultur. Mens disse studiene altså viser at det finnes en slik rangering, vil det nye prosjektet søke å avdekke hvordan disse hierarkiene av prestisje oppstår, vedlikeholdes og endres, og hvordan de påvirker prioriteringene som gjøres innen helsevesenet.

Teoretisk og metodisk er dette et bredt anlagt prosjekt, der det deltar forskere med bakgrunn fra  kulturhistorie og helsefag i tillegg til sosiologi. Vi planlegger å bruke både deltakende observasjon og tekstanalyser, men er i det hele åpne når det gjelder valg av metoder, også kvantitative. 

Bakgrunn

Begrepet sykdomsprestisje brukes for å få fram at det hefter seg ladninger til diagnostiske kategorier. Alle som arbeider i helsevesenet kjenner til disse ladningene, selv om de sjelden snakkes om direkte, og aldri snakkes om i offisielle sammenhenger. Prosjektet søker altså å finne mer ut om hvordan disse ladningene kommer til og spres.

Prestisje betyr mye av det samme som anseelse, ry og ære. Noe eller noen går for å være finere eller bedre enn noe annet eller andre. Prestisje beror bare på kulturelle fellesoppfatninger, på enighet. Det  finnes ingen håndfast målestokk, slik det er med rikdom. Nettopp fordi prestisjen er så lite håndfast og dessuten sjelden snakkes om direkte, kan den komme til å bety noe for hvordan tid, arbeid og utstyr og annen innsats fordeles mellom sykdommer. Slik uformell prioritering er som sagt også noe av det prosjektet tar for seg. 

Teori og metode

Prosjektet er preget av stor bredde i teoretisk og metodisk tilnærming. Når det gjelder metoder, er planen å basere seg på to tilnærminger:

 1. Deltakende observasjon i nevrologiske og nevrokirurgiske sykehusavdelinger og
 2. Tekstanalyse fra skriftlig materiale produsert i og utenfor sykehus.

De to tilnærmingene vil belyse ulike aspekter ved helsepersonells forståelsesverden. Men prosjektet er også åpne for andre metoder.

Det er organisert som et samarbeid mellom forskere ved Avdeling for samfunnsfag ved HiO, Avdeling for helsefag ved UiO og Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved UiO. Blant deltakerne er også masterstudenter fra disse tre enhetene. I tillegg er det et omfattende samarbeid med norske og utenlandske forskere ved andre universiteter.

Samarbeid

Forskningsprogram

Bevilgningen til prosjektet er NOK 4 654 000.

Varighet

1. juli 2011 - 31. desember 2017

Publikasjoner

 • Marit Haldar; Eivind Engebretsen & Dag Album (2016). Legitimating the illegitimate: How doctors manage their knowledge of the prestige of diseases. Health.  ISSN 1363-4593.  20, s 559- 577
 • Lars Emil Fagernes Johannessen & Dag Album (2015). Utenfor kroppen: Kulturanalytiske studier av sykdom, I: Håkon Larsen (red.),  Kultursosiologisk forskning.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02499-8.  Kapittel 11.  s 143 - 156
 • Jan Grue; Lars Emil Fagernes Johannessen & Erik Fossan Rasmussen (2015). Prestige rankings of chronic diseases and disabilities. A survey among professionals in the disability field. Social Science and Medicine.  ISSN 0277-9536.  124, s 180- 186
 • Lars Emil Fagernes Johannessen (2014). The narrative (re)production of prestige: How neurosurgeons teach medical students to valorise diseases. Social Science and Medicine.  ISSN 0277-9536.  120, s 85- 91

Se alle arbeider i Cristin

 • Dag Album (2016). Sykdomshierarkiet.
 •  (2016). Skambelagte sykdommer.
 •  (2016). Prioritering av sykdommer.
 • Dag Album (2015). Prestisje i medisinen: Skjult prioritering i sykehusene?.
 • Dag Album (2015). Stigmasykdommer og statussykdommer.
 • Dag Album (2014). Uformell prioritering.

Se alle arbeider i Cristin

Emneord: Sosiologi, Sosial ulikhet, Helse
Publisert 7. mars 2011 13:56 - Sist endret 24. jan. 2020 09:24