Karin Widerberg

Professor emerita

Faglige interesser

Har i sin forskning arbeidet både vitenskapsteoretisk, teoretisk og empirisk på temaene vedrørende (rettslig) styring, forståelser av kjønn og vitenskapelig kunnskapsproduksjon. Institusjonell etnografi (Dorothy E. Smith) er det perspektiv hun arbeidet mest med under senere år. Kvalitativ metode og metodeutvikling, spesielt vedrørende minnesarbeid har også stått sentralt.

"Velferdsstat, familie og kjønn" er det kjerneområde hennes forskning nærmest hører hjemme i, men flere av hennes temaer og perspektiver passer også inn under de andre kjerneområdene (kultur, sosial ulikhet, organisasjon)

Undervisning

Underviser innenfor kjerneområdet "Velferdsstat, familie og kjønn", men også på generell sosiologisk teori og kvalitativ metode.

Bakgrunn

 • Fil.kand. examen v Lunds universitet 1971
 • Fil.dr.grad v Lunds universitet 1978
 • Forskarassistent v Rättssociologiska institutionen v Lunds universitet 1980-83
 • Førsteamanuensis v Institutt for rettssosiologi UiO 1983-88
 • Professor v Institutt for rettssosiologi UiO 1990-91
 • Forskningsledare v Senter for kvinneforskning UiO 1988-90
 • Professor v Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi UiO fra 1992
 • Professor ll v NTNU 1994-97

Verv

 • Instituttleder i perioden 2008-2011
 • Leder av Nasjonalt fagråd i sosiologi i perioden 2008-2011

 

Emneord: Sosiologi, Kjønn og familie

Publikasjoner

 • Widerberg, Karin (2021). Academic Star Wars. Pierre Bourdieu and Dorothy E. Smith on Academic Work., In Håkon Leiulfsrud & Peter Sohlberg (ed.),  Constructing Social Research Objects.  Brill Academic Publishers.  ISBN 978-90-04-45002-8.  11.  s 189 - 216
 • Widerberg, Karin (2020). Fra #metoo til sex i arbeid(-et). Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  (1), s 80- 86 . doi: 10.18261/issn.1891-1781-2020-01-08
 • Widerberg, Karin (2020). Memory Work: an approach to remembering and documenting everyday experiences, In Helen Holmes & Sarah Marie Hall (ed.),  Mundane Methods. Innovative ways to research the everyday.  Manchester University Press.  ISBN 9781526139719.  kapitel 4.  s 49 - 65
 • Widerberg, Karin (2019). In the name of the welfare state: investigating ruling relations in a Nordic context, In Rebecca Waters Bolden Lund & Ann Christin Eklund Nilsen (ed.),  Institutional Ethnography in the Nordic Region.  Routledge.  ISBN 9780429019999.  Chapter 2.  s 21 - 36
 • Widerberg, Karin (2018). A Method of Inquiry for Sociology of Law. Institutional Ethnography, In Reza Banakar; Karl Dahlstrand & Lotti Ryberg-Welander (ed.),  Festskrift till Håkan Hydén.  Jursistförlaget i Lund.  ISBN 9789154405756.  Kapittel.  s 617 - 630
 • Widerberg, Karin (2017). Folkhemmet som kommers- Ikea, I: Paavo Bergman & Olofsson Gunnar (red.),  På väg: En vänbok till Sven E. Olsson Hort.  Arkiv förlag & tidskrift.  ISBN 978 91 7924 289 3.  kapittel.  s 63 - 75
 • Göransson, Anita & Widerberg, Karin (2016). Göran between sex and power., In Gunnar Olofsson & Sven Hort (ed.),  Class, Sex and Revolutions. Göran Therborn - a critical appraisal..  Arkiv förlag & tidskrift.  ISBN 9789179242817.  Section II.  s 279 - 290
 • Widerberg, Karin (2016). Explorative Teaching and Research - From Memory Work to Experience Stories. Creative Education.  ISSN 2151-4755.  7, s 1935- 1952 . doi: 10.4236/ce.2016.714196
 • Widerberg, Karin & Göransson, Anita (2016). Göran mellan kön och makt. Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys.  ISSN 2000-6225.  (6), s 61- 72 . doi: 10.13068/2000-6217.6.3
 • Widerberg, Karin (2015). Akademia. Om styring i den akademiske hverdag, I: Karin Widerberg (red.),  I hjertet av velferdsstaten. En invitasjon til institusjonell etnografi.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-45067-0.  Kapittel 7.  s 143 - 163
 • Widerberg, Karin (2015). En invitasjon til institusjonell etnografi, I: Karin Widerberg (red.),  I hjertet av velferdsstaten. En invitasjon til institusjonell etnografi.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-45067-0.  Kapittel 1.  s 13 - 31
 • Widerberg, Karin (2014). Gränsliv, I: Gunnar Andersson; Thomas Brante & Christofer Edling (red.),  Det personliga är sociologiskt.  LiberAB.  ISBN 978-91-47-11503-7.  Kapitel 12.  s 219 - 237
 • Widerberg, Karin (2014). In the best of interests? New public management, the welfare state, and the case of academic work - an ethnographic exploration, In Anders Blok & Peter Gundelach (ed.),  The Elementary Forms of Sociological Knowledge. Essays in Honor of Margareta Bertilsson.  Department of Sociology, University of Copenhagen.  ISBN 9788772963051.  Kap 5.  s 81 - 94
 • Widerberg, Karin (2014). Timeregnskapets Akademia. En institusjonell etnografisk studie av et styringsinstrument, I: Liv Finstad & Heidi Mork Lomell (red.),  Motmæle. En antologi til Kjersti Ericsson, Cecilie Høigård og Guri Larsen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-749-7.  Kapittel.  s 477 - 492
 • Widerberg, Karin (2013). Kunskapens kön - nu och då. Tidskrift för Genusvetenskap.  ISSN 1654-5443.  (1), s 64- 68
 • Widerberg, Karin & Kummen, Tone (2012). Flere skilsmisser - flere hjem, I: Anne Lise Ellingsæter & Karin Widerberg (red.),  Velferdsstatens familier. Nye sosiologiske perspektiver.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205425002.  Kapittel 15.  s 330 - 349
 • Widerberg, Karin (2011). Kalkylekultur og kritisk sosiologi. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt.  ISSN 0801-3055.  (2), s 96- 99
 • Widerberg, Karin (2011). Memory Work: Exploring Family Life and Expanding the Scope of Family Research. Journal of Comparative Family Studies.  ISSN 0047-2328.  42(3), s 329- + . doi: 10.3138/jcfs.42.3.329
 • Widerberg, Karin (2011). Methods of Inquiry - Feminist Approaches in Social Sciences: Sustainable Methods in Post-colonial Times?, In Diane Sainsbury & Maritta Soininen (ed.),  Kön, makt, nation.  Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet.  ISBN 978-91-633-8705-0.  kapitel.  s 14 - 29
 • Widerberg, Karin (2011). Sosiologievalueringen- sett fra et universitetsinstitutt. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  (2), s 243- 245
 • Widerberg, Karin (2011). The sociology evaluation - seen from an university institute. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  52(2), s 243- 244
 • Widerberg, Karin (2010). In the Homes of Others: Exploring New Sites and Methods When Investigating the Doings of Gender, Class and Ethnicity. Sociology.  ISSN 0038-0385.  44(6), s 1181- 1196 . doi: 10.1177/0038038510381604
 • Widerberg, Karin (2010). Med samtalen som utgangspunkt. Om veivalg og kunnskapsmuligheter ved intervjuing, I: Dag Album; Marianne Nordli Hansen & Karin Widerberg (red.),  Metodene våre. Eksempler fra samfunnsvitenskapelig forskning.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215014920.  13.  s 219 - 234
 • Widerberg, Karin (2010). Positionering som kunskapspolitisk strategi, I: Kjell Åke Modeer & Martin Sunnqvist (red.),  1968 och därefter. De kritiska rättsteoriernas betydelse för nordisk rättsvetenskap.  Museum Tusculanums Forlag.  ISBN 978-87-635-3243-3.  kapitel.  s 185 - 198
 • Widerberg, Karin (2009). En annen historie. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (3-4), s 93- 101
 • Widerberg, Karin (2008). Dorothy E. Smith, In Rob Stones (ed.),  Key Sociological Thinkers.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-0-230-00157-2.  Chapter 19.  s 311 - 323
 • Widerberg, Karin (2008). For the Sake of Knowledge: Exploring Memory-work in Research and Teaching, In Adrienne Hyle; Margaret S. Ewing; Diane Montgomery & Judith S. Kaufman (ed.),  Dissecting The Mundane. International Perspectives On Memory-Work.  University Press of America.  ISBN 0-7618-4116-4.  Chapter Seven.  s 113 - 133
 • Widerberg, Karin (2008). I andras hem. Sociologisk forskning.  ISSN 0038-0342.  (4), s 7- 25
 • Widerberg, Karin (2007). Institusjonell etnografi - en ny mulighet for kvalitativ forskning. Sosiologi i dag.  ISSN 0332-6330.  37(2), s 7- 28 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Widerberg, Karin & Jordheim Larsen, Camilla (2007). How Interdisciplinary is Interdisciplinary Gender Research? An Investigation of the Research Programme Gender in Transition. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  (1), s 75- 87 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Widerberg, Karin (2006). Tiredness in the Light of Institutional Ethnography. Sociologisk forskning.  ISSN 0038-0342.  (3), s 74- 82 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Widerberg, Karin (2006). Disciplinization of Gender Studies. Old Questions, New Answers? Nordic Strategies in the European Context. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research.  ISSN 0803-8740.  14(2) Fulltekst i vitenarkiv.
 • Widerberg, Karin (2006). Embodying Modern Times. Investigating tiredness. Time & Society.  ISSN 0961-463X.  15(1), s 105- 120 . doi: 10.1177/0961463X06061348 Vis sammendrag
 • Widerberg, Karin (2005). Alternativa metoder - alternativa förståelser. Att utforska det sociala och multipla "jaget" genom minnesarbete, I: Karen Davies, & Diana Mulinari (red.),  Att utmana vetandets gränser.  Liber.  ISBN 91-47-07497-3.  Del 3.  s 175 - 188
 • Widerberg, Karin (2005). Embodied Gender Talks - The Gendered Discourse of Tiredness, In David Morgan; Berit Brandth & Elin Kvande (ed.),  Gender, Bodies and Work.  Ashgate.  ISBN 0754644391.  Chapter 8.  s 101 - 113
 • Widerberg, Karin (2005). Situating Knowledge - Liberating or Oppressive?, In Ericka Engelstad & Siri Gerrard (ed.),  Challenging Situatedness. Gender, Culture and the Production of Knowledge.  Eburon Academic Publishers.  ISBN 90-5972-068-7.  Kapittel.  s 259 - 267
 • Widerberg, Karin (2004). Institutional Ethnography - Towards a Producitve Sociology. An Interview with Dorothy E. Smith. Sosiologisk Tidsskrift.  ISSN 0804-0486.  12, s 179- 184 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Widerberg, Karin (2004). Situerad kunskap - om modellmakt och dialog innanför kvinnoforskningen, I: Ivar Frønes & Tone Schou Wetlesen (red.),  Dialog, selv og samfunn.  Abstrakt forlag.  ISBN 82-7935-183-3.  Kapittel.  s 179 - 203
 • Widerberg, Karin (2003). Norsk könssociologi - från problemorienterad empirism till poststrukturalistisk empirisim? Några betraktelser från en "outsider within". Sosiologisk Tidsskrift.  ISSN 0804-0486.  11(1), s 45- 53 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Widerberg, Karin (2003). Sprickor, brott och störningar - kritikens fundament ? Några reflexioner och exempel, I:  Fortsatt uferdig. Festskrift til Thomas Mathiesen.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-2523-8.  kapittel.  s 144 - 159
 • Widerberg, Karin (2002). När det overkliga blir verklighet. Sociologisk forskning.  ISSN 0038-0342.  (nr 2), s 138- 147
 • Widerberg, Karin (2001). Kunskapens kön - ett generationsperspektiv. Kvinnovetenskaplig tidskrift.  ISSN 0348-8365.  (1), s 5- 17 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Widerberg, Karin (2001). Patriarkatets slut ? Tros-satser à la Castells. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift.  ISSN 0105-1121.  (2), s 14- 18 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Widerberg, Karin (2000). Gender and Society, In Heine Andersen & Lars Bo Kaspersen (ed.),  Classical and Modern Social Theory.  Blackwell, Oxford.  ISBN 0-631-21288-4.  s 467 - 488
 • Widerberg, Karin (2000). Harriet Holter: A Pioneer in Gender Studies and Sociology. Acta Sociologica.  ISSN 0001-6993.  43(4), s 413- 421 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Widerberg, Karin (2000). Könskontraktets kropp - kropp, medborgarskap och kön, I: Carsten Henrichsen; Anette Storgaard & Jens Vedstad-Hansen (red.),  Lovens liv.  Jurist-og Økonomforbundets forlag, København.  ISBN 87-574-0343-0.  s 125 - 139
 • Widerberg, Karin (2000). Könskontraktets kropp - kropp, sexualitet, medborgarskap och kön, I: Gudrun Nordborg; Karin Ågren & Eva Nilsson (red.),  Strategier och kontrakt för ekonomi och kärlek. Rapport från 10:e Nordiska Kvinno-Juristmötet.  Justus förlag, Uppsala.  ISBN 91-7678-451-7.  s 191 - 209
 • Widerberg, Karin (1999). Alternative Methods - Alternative Understandings : Exploring the Social and the Multiple "I" through Memory-Work. Sosiologisk Tidsskrift.  ISSN 0804-0486.  (nr 2), s 147- 161 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Widerberg, Karin (1999). Undervisningens kön/Kön i undervisningen/Könad undervisning, I: Gunn Elisabeth Birkelund; Anne-Kathrine Broch-Due & Ann Nilsen (red.),  Ansvar & protest. Kjønn, klasse og utdanning i senmoderniteten.  Sosiologisk Institutt, Bergen.  ISBN 82-578-0142-9.  s 35 - 45

Se alle arbeider i Cristin

 • Widerberg, Karin (red.) (2015). I hjertet av velferdsstaten. En invitasjon til institusjonell etnografi. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-45067-0.  250 s.
 • Ellingsæter, Anne Lise & Widerberg, Karin (red.) (2012). Velferdsstatens familier. Nye sosiologiske perspektiver. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205425002.  350 s.
 • Album, Dag; Hansen, Marianne Nordli & Widerberg, Karin (red.) (2010). Metodene våre. Eksempler fra samfunnsvitenskapelig forskning. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215014920.  320 s. Vis sammendrag
 • Widerberg, Karin (2004). Oppgaveskriving. Veien til lystbetont skriving og gode rutiner. Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00568-3.  85 s.
 • Widerberg, Karin (2003). Vetenskapligt skrivande - kreativa genvägar. Studentlitteratur AB.  ISBN 9144030401.  103 s.
 • Widerberg, Karin (2002). Kvalitativ forskning i praktiken. Studentlitteratur AB.  ISBN 91-44-01828-2.  232 s. Vis sammendrag
 • Lilleaas, Ulla-Britt & Widerberg, Karin (2001). Trøtthetens tid. Pax Forlag A/S.  ISBN 8253023499.  261 s.
 • Lilleaas, Ulla-Britt & Widerberg, Karin (2001). "Trøtthetens tid". Pax Forlag.  ISBN 82-530-2349-9.  262 s.
 • Widerberg, Karin (2001). Historien om et kvalitativt forskninsprosjekt. Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00048-7.  206 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Widerberg, Karin (2019). Hvordan bruke teori? Nyttige verktøy i kvalitativ analyse. Norsk sosiologisk tidsskrift.  ISSN 2535-2512.  (1), s 89- 90
 • Widerberg, Karin (2018). Harriet Bjerrum Nielsen: Feeling Gender. A Generational and Psychosocial Approach. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  s 113- 115
 • Widerberg, Karin (2018). Våldets kön. Kulturella föreställningar, funktioner och konsekvenser. Tidskrift för Genusvetenskap.  ISSN 1654-5443.  (1), s 115- 117
 • Widerberg, Karin (2017). The Geopolitics of Nordic and Russian Gender Research 1975-2005. Tidskrift för Genusvetenskap.  ISSN 1654-5443.  (38), s 86- 89
 • Widerberg, Karin (2013). Bak lukkede dører. En bok om voldtekt. Sosiologi i dag.  ISSN 0332-6330.  (4), s 95- 98
 • Widerberg, Karin (2013). De fem viktigste bøkene. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt.  ISSN 0801-3055.  (1/2), s 143- 149
 • Widerberg, Karin (2013). Hva Moi vil si. Toril Moi: Språk og oppmerksomhet. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0809-2044.  (2), s 171- 173
 • Widerberg, Karin (2013). Politikk for likestilling. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  (1), s 90- 95
 • Widerberg, Karin (2012). Struktur for likestilling?. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  (4), s 442- 445
 • Album, Dag; Hansen, Marianne Nordli & Widerberg, Karin (2010). Introduksjon, I: Dag Album; Marianne Nordli Hansen & Karin Widerberg (red.),  Metodene våre. Eksempler fra samfunnsvitenskapelig forskning.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215014920.  Introduksjon.  s 7 - 14
 • Rua, Marte & Widerberg, Karin (2009). Fengsel, varetekt og isolasjon sett fra fengselslegens ståsted. En institusjonell-etnografisk studie.
 • Widerberg, Karin (2008). Avhandlingsskrivande.
 • Widerberg, Karin (2008). Embodying Modern Times.
 • Widerberg, Karin (2008). In the Home of Others - Exploring new Sites and Methods when Investigating the Doings of Gender, Class and Ethnicity.
 • Widerberg, Karin (2008). In the Homes of Others - Exploring new Sites and Methods when Investigating the Doings of Gender, Class and Ethnicity.
 • Widerberg, Karin (2008). Institutional Ethnography.
 • Widerberg, Karin (2008). Institutional Ethnography - A Method of Inquiry, også for Kvinneretten?.
 • Widerberg, Karin (2008). Memory-work as an Approach to Investigate Relating to Death - A Proposal.
 • Widerberg, Karin (2008). The Role of Supervision - Duties and Rights.
 • Widerberg, Karin (2008). Argumenter for en kritisk sosiologi en kommentar til "kompleksitetens krav : argumenter for en transnasjonal sosiologi". Sosiologisk Tidsskrift.  ISSN 0804-0486.  16(4), s 395- 400
 • Widerberg, Karin (2007). Among the "Others": Migration and Gender and the Ethnographic Approach.
 • Widerberg, Karin (2007). Kjønnsforskning en grunnbok. Sosiologisk Tidsskrift.  ISSN 0804-0486.  15(2), s 186- 190
 • Widerberg, Karin (2006). Institutional Ethnography. A Sociology for People. IE Newsletter, Division of the Society for the Study of Social Problems.  3(1), s 6- 7
 • Widerberg, Karin (2005). Sexuella trakasserier finns nog i en annan värld. Sociologisk forskning.  ISSN 0038-0342.  (3), s 82- 85
 • Widerberg, Karin & Hirsch, Silje (2005). Disciplinary Barriers between the Social Sciences and the Humanities. Change in Disciplinization: Two Case Studies. A Comparative Report of eight European Countries.
 • Widerberg, Karin (2004). Disciplinary Barriers between the Social Sciences and Humanities. National Report on Norway.
 • Widerberg, Karin (2004). Hvor ble heterosexen av ? Karin Widerberg intervjuet av Beret Bråten. Kvinneforskning.  ISSN 0806-6256.  (01), s 61- 67
 • Widerberg, Karin (2003). Förförd av Eros: Kön och moral bland utländska kvinnor bosatta på en grekisk ö. Sociologisk forskning.  ISSN 0038-0342.  (1), s 123- 132
 • Widerberg, Karin (2003). Power in the erotic: feminism and lesbian practice. Kvinneforskning.  ISSN 0806-6256.  (1), s 122- 125
 • Widerberg, Karin (2001). "Harriet Holter", I: Jon Gunnar Arntzen (red.),  Norsk biografisk leksikon: Escholt-Halvdan.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-1005-0.
 • Widerberg, Karin (2001). "Stiffed" by Susan Falludi. Mannsforskning.  ISSN 1500-7219.  (nr 1), s 44- 45
 • Widerberg, Karin (2001). Tillitens kropp. Sosiolog-nytt.  ISSN 0333-3205.  (1), s 27- 39
 • Widerberg, Karin; Fehr, Drude von der; Leira, Halldis & Lilleaas, Ulla-Britt (ed.) (2001). Doing Body/Texts - An explorative approach -.
 • Lilleaas, Ulla-Britt & Widerberg, Karin (2000). Tid, kropp og arbeid.
 • Lilleaas, Ulla-Britt & Widerberg, Karin (2000). Trøtthetsbilder og trøtthetsdagbok. Notatserie. nr 4.
 • Widerberg, Karin (2000). "Gender¿again¿historic bodies, historicity of the body ¿ a comment to Joan Scott". Respondant to Joan Scott on a plenary session at 4th Europeand Feminist Research Conference in Bologna.
 • Widerberg, Karin (2000). Kunskapens kön: Utfordringar inför ett nytt årtusende.
 • Widerberg, Karin (2000). Kunskapsteoretisk utmaning. Kvinnovetenskaplig tidskrift.  ISSN 0348-8365.  (3), s 100- 104
 • Widerberg, Karin (2000). Makten att se- om kropp och kvinnlighet i lagens namn. Statsvetenskaplig Tidsskrift.  ISSN 0039-0747.  103, s 83- 88
 • Widerberg, Karin (2000). Resistance, Integration, Challenges. The Sociology of Gender, the Norwegian Case.
 • Widerberg, Karin (2000). "Stiffed - A Comment to Susan Falludi".
 • Widerberg, Karin (1999). "Förhandlingar om kön". Kvinnovetenskaplig tidskrift.  ISSN 0348-8365.  (nr 1), s 91- 95

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. okt. 2010 08:41 - Sist endret 13. mai 2020 08:48

Prosjekter

 • I andres hjem - et eksplorativt kvalitativt forskningprosjekt av betydelsen av andras hjem for hvordan man selv gjør kjønn, klasse og etnisitet

Forskergrupper

 • Nye familiekulturer:kjønnede intimitetsformer og livsprosjekter i omforming