Karin Widerberg

Professor emerita

Faglige interesser

Har i sin forskning arbeidet både vitenskapsteoretisk, teoretisk og empirisk på temaene vedrørende (rettslig) styring, forståelser av kjønn og vitenskapelig kunnskapsproduksjon. Institusjonell etnografi (Dorothy E. Smith) er det perspektiv hun arbeidet mest med under senere år. Kvalitativ metode og metodeutvikling, spesielt vedrørende minnesarbeid har også stått sentralt.

"Velferdsstat, familie og kjønn" er det kjerneområde hennes forskning nærmest hører hjemme i, men flere av hennes temaer og perspektiver passer også inn under de andre kjerneområdene (kultur, sosial ulikhet, organisasjon)

Undervisning

Underviser innenfor kjerneområdet "Velferdsstat, familie og kjønn", men også på generell sosiologisk teori og kvalitativ metode.

Bakgrunn

 • Fil.kand. examen v Lunds universitet 1971
 • Fil.dr.grad v Lunds universitet 1978
 • Forskarassistent v Rättssociologiska institutionen v Lunds universitet 1980-83
 • Førsteamanuensis v Institutt for rettssosiologi UiO 1983-88
 • Professor v Institutt for rettssosiologi UiO 1990-91
 • Forskningsledare v Senter for kvinneforskning UiO 1988-90
 • Professor v Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi UiO fra 1992
 • Professor ll v NTNU 1994-97

Verv

 • Instituttleder i perioden 2008-2011
 • Leder av Nasjonalt fagråd i sosiologi i perioden 2008-2011

 

Emneord: Sosiologi, Kjønn og familie
Publisert 4. okt. 2010 08:41 - Sist endret 13. mai 2020 08:48

Prosjekter

 • I andres hjem - et eksplorativt kvalitativt forskningprosjekt av betydelsen av andras hjem for hvordan man selv gjør kjønn, klasse og etnisitet

Forskergrupper

 • Nye familiekulturer:kjønnede intimitetsformer og livsprosjekter i omforming