Inger Furseth

Bilde av Inger Furseth
English version of this page
Telefon +47 22858299
Rom 413
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Harriet Holters hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1096 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Religionssosiologi, sosiale bevegelser, migrasjon, kjønn, sosiologisk teori, skriving og forskningsdesign

Undervisning

 • SOS 2700 Religious fundamentalism, extremism and violence 

Bakgrunn

 • Forskningsleder ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Mars 2020-
 • Professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, September 2013-
 • Førsteamanuensis Teologisk Fakultet, Universitetet i Oslo Januar-August 2013
 • Konstituert forskningsleder Stiftelsen Kirkeforskning (KIFO) 2012-2013
 • Forsker Stiftelsen Kirkeforskning (KIFO) 1997-2013
 • Professor II Det teologiske menighetsfakultetet 2005-2012
 • Research Associate ved The Center for Religion and Civic Culture, University of Southern California 2002-2013
 • Visiting Scholar ved University of California at Santa Barbara, 200-2001, 1990-1991, 1988-1989
 • Dr. polit 2000, Universitetet i Oslo

Full CV (i PDF)

Verv

Redaksjonelle verv:

 • Redaktør Religion and Social Order book serie (Brill), 2016-
 • Redaktør Nordic Journal of Religion and Society (level 2) 2004-

Andre verv:

 • Professor II KIFO Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning 2013-
 • President International  Society for the Sociology of Religion/Société Internationale de Sociologie des Religions (ISSR/SISR), 2019-
 • Visepresident International  Society for the Sociology of Religion/Société Internationale de Sociologie des Religions (ISSR/SISR), 2015-2019
 • Styremedlem Association for the Sociology of Religion (ASR), 2016 – 2018
 • Visepresident i International  Sociological Association (ISA), Research Committee 22 (Sociology of religion), 2006-2014
 • Styremedlem The Norwegian Center for Holocaust and Minority Studies, 2015 –
 • Styremedlem Nordic Board for Periodicals in the Humanities and Social Sciences (NOP-HS), 2021 –
 • Leder av arrangementskomiteen for the Nordic Conference for the Sociology of Religion (NCSR), Oslo, August 1-3, 2018
 • Styremedlem i Ansgarskolen 2010-2012
 • Medlem i arrangementskomiteen for the Nordic Conference for the Sociology of Religion (NCSR), Kristiansand, August 4-6 2010
 • Styremedlem i Stiftelsen Kirkeforskning (KIFO) 2002-2008
 • Medlem i arrangementskomiteen for the Nordic Conference for the Sociology of Religion (NCSR), Oslo, August 10-13 2000

Forskningsledelse og samarbeid

 • Co-Investigator i forskningsprogrammet “Nonreligion in a Complex Future” at University of Ottawa, Canada, November 2019-2025 (se https://nonreligionproject.ca). Prosjektet er et samarbeid med forskere i Canada, USA, Storbritannia, Brasil, Argentina, Australia og de nordiske landene.
 • Leder av NORDCORP (NOS-HS) forskningsprosjektet “The role of religion in the public sphere. A comparative study of the five Nordic Countries” (NOREL) 2009-2014 (www.religioninpublicsphere.no). Prosjektet var et samarbeid med forskere fra Uppsala Universitet, Sverige, Aarhus Universitet, Danmark, Church Research Institute, Finland, Islands Universitet og Universitetet i Agder.
 • Leder av KIFOs forskningsområde “Religion in the public sphere” (ROR), 2005-2008
 • Leder av KIFOs forskningsprosjekt “Life Stories and Worldviews” 2000-2004
Emneord: Sosiologi, Religionssosiologi, Sosiale Bevegelser, Migrasjon, Kjønn

Publikasjoner

 • Furseth, Inger (2019). From Theories of Secularization and Return of Religion to Religious Complexity. I Repstad, Pål Steinar (Red.), Political Religion, Everyday Religion : Sociological Trends. Brill. ISSN 978-90-04-39796-5. s. 34–48. doi: 10.1163/9789004397965_004.
 • Furseth, Inger; Kühle, Lene; Lundby, Knut & Lövheim, Mia (2019). Religious Complexity in Nordic Public Spheres. Nordic Journal of Religion and Society. ISSN 0809-7291. 32(1), s. 71–90. doi: 10.18261/issn.1890-7008-2019-01-05.
 • Furseth, Inger; Ahlin, Lars; Ketola, Kimmo; Leis-Peters, Annette Rose; Repstad, Pål Steinar & Sigurvinsson, Bjarni Randver [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Faith and Worldview Communities and Their Leaders - Inward or Outward Looking? I Furseth, Inger (Red.), Religious Complexity in the Public Sphere. Comparing Nordic Countries. Palgrave Macmillan. ISSN 9783319556772. s. 251–289. doi: 10.1007/978-3-319-55678-9_6.
 • Furseth, Inger; Ahlin, Lars; Ketola, Kimmo; Leis-Peters, Annette Rose & Sigurvinsson, Bjarni Randver (2018). Changing Religious Landscapes in the Nordic Countries. I Furseth, Inger (Red.), Religious Complexity in the Public Sphere. Comparing Nordic Countries. Palgrave Macmillan. ISSN 9783319556772. s. 31–80. doi: 10.1007/978-3-319-55678-9_2.
 • Furseth, Inger (2018). Secularization, Deprivatization, or Religious Complexity? I Furseth, Inger (Red.), Religious Complexity in the Public Sphere. Comparing Nordic Countries. Palgrave Macmillan. ISSN 9783319556772. s. 291–312. doi: 10.1007/978-3-319-55678-9_7.
 • Furseth, Inger (2018). Introduction. I Furseth, Inger (Red.), Religious Complexity in the Public Sphere. Comparing Nordic Countries. Palgrave Macmillan. ISSN 9783319556772. s. 1–29.
 • Breistein, Ingunn Folkestad & Furseth, Inger (2017). A coherent public Policy on Religion in Norway? An Analysis og the 2013 Report "A Society open to Religious and Worldview Diversity". I Lefebvre, Solange & Brodeur, Patrice (Red.), Public Commissions on Cultural and Religious Diversity. Routledge. ISSN 9781472472885. s. 217–239. doi: 10.4324/9781315602844-16.
 • Furseth, Inger (2017). The Return of Religion in the Public Sphere? The Public Role of Nordic Faith Communities. I Engelstad, Fredrik; Larsen, Håkon; Rogstad, Jon & Steen-Johnsen, Kari (Red.), Institutional Change in the Public Sphere: Views on the Nordic Model. De Gruyter Open. ISSN 978-3-11-054633-0.
 • Furseth, Inger (2016). Religion I Norden - fra privatisering til religiøs kompleksitet. I Frønes, Ivar & Kjølsrød, Lise (Red.), Det norske samfunn, bind 3. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205496927. s. 274–293.
 • Furseth, Inger (2015). Religionens tilbakekomst, nedgang eller økende kompleksitet? I Furseth, Inger (Red.), Religionens tilbakekomst i offentligheten? Religion, politikk, medier, stat og sivilsamfunn i Norge siden 1980-tallet. Universitetsforlaget. ISSN 9788215024431. s. 169–182.
 • Furseth, Inger (2015). Et religiøst landskap I endring 1988-2013. I Furseth, Inger (Red.), Religionens tilbakekomst i offentligheten? Religion, politikk, medier, stat og sivilsamfunn i Norge siden 1980-tallet. Universitetsforlaget. ISSN 9788215024431. s. 21–37.
 • Furseth, Inger (2015). Innledning. I Furseth, Inger (Red.), Religionens tilbakekomst i offentligheten? Religion, politikk, medier, stat og sivilsamfunn i Norge siden 1980-tallet. Universitetsforlaget. ISSN 9788215024431. s. 9–20.
 • Furseth, Inger (2015). Sosiologiske studier av religion som kultur. I Larsen, Håkon (Red.), Kultursosiologisk forskning. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02499-8. s. 120–130.
 • Furseth, Inger; Repstad, Pål Steinar; Urstad, Sivert Skålvoll & Utaker, Ole Edvin (2015). Tros- og livssynssamfunnene og deres ledere - innadvendte eller utadvendte? I Furseth, Inger (Red.), Religionens tilbakekomst i offentligheten? Religion, politikk, medier, stat og sivilsamfunn i Norge siden 1980-tallet. Universitetsforlaget. ISSN 9788215024431. s. 139–168.
 • Furseth, Inger (2014). Hijab street fashion og stil i Oslo. Sosiologisk Tidsskrift. ISSN 0804-0486. 1(22), s. 5–27.
 • Furseth, Inger (2014). The Ambiguity of Secular and Religious Space: The Norwegian Penitentiary System. I Wyller, Trygve E; Van Den Breemer, Rosemarie & Casanova, Jose (Red.), Secular and Sacred? The Scandinavian Case of Religion in Human Rights, Law and Public Space. Vandenhoeck & Ruprecht. ISSN 978-3-525-60449-6. s. 152–169. doi: 10.13109/9783666604492.152.
 • Furseth, Inger & Urstad, Sivert Skålvoll (2013). Stedets symbolske betydning. Religiøse minoriteters minnemarkeringer. I Aagedal, Olaf; Botvar, Pål Ketil & Høeg, Ida Marie (Red.), Den offentlige sorgen : markeringer, ritualer og religion etter 22. juli. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02081-5. s. 112–135.
 • Furseth, Inger (2012). From "Everything has a meaning" to " I want to believe in something" : religious change between two generations of women in Norway. I Heelas, Paul (Red.), Spirituality in the modern world : within religious tradition and beyond. Vol. 1: Overview: Spirituality, the perennial and the zoned. Routledge. ISSN 9780415495318. s. 452–464. doi: 10.1177/0037768605052596.
 • Repstad, Pål Steinar & Furseth, Inger (2012). Where are the gaps in our knowledge? I Row, Anna & Pettersson, Per (Red.), Consolidating Research on Religion: Moving thee Agenda Forward. Uppsala Universitet. ISSN 9789155483180. s. 43–46.
 • Furseth, Inger (2011). The hijab : boundary work and identity negotiations among immigrant Muslim women in the Los Angeles area. Review of religious research. ISSN 0034-673X. 52(4), s. 365–385.
 • Furseth, Inger & Kühle, Lene (2011). Prison chaplaincy from a Scandinavian perspective. Archives de Sciences Sociales des Religions. ISSN 0335-5985. s. 123–141. doi: 10.4000/assr.22784.
 • Furseth, Inger (2011). Why in the city? : explaining urban fundamentalism. I AlSayyad, Nezar & Massoumi, Mejgan (Red.), The fundamentalist city? : religiosity and the remaking of urban space. Routledge. ISSN 978-0-415-77936-4. s. 27–50.
 • Furseth, Inger (2011). Social capital and immigrant religion. Nordic Journal of Religion and Society. ISSN 0809-7291. 21(2), s. 147–164.
 • Furseth, Inger (2010). Atheism, secularity and gender. I Zuckerman, Phil (Red.), Atheism and secularity. Vol. 1: Issues, concepts, and definitions. Praeger. ISSN 978-0-313-35183-9. s. 209–227.
 • Furseth, Inger (2009). Religion in the works of Habermas, Bourdieu, and Foucault, The Oxford handbook of the sociology of religion. Oxford University Press. ISSN 9780199279791. s. 98–115.
 • Furseth, Inger (2005). From "Everything has a meaning" to "I want to believe in something." Religious change between two generations of women in Norway. Social Compass. ISSN 0037-7686. s. 157–168.
 • Furseth, Inger (2003). Secularization and the role of religion in state institutions. Social Compass. ISSN 0037-7686. 50(2), s. 191–202.
 • Furseth, Inger (2002). The social construction of charisma. Tidsskrift for kirke, religion og samfunn. ISSN 0802-0167. 15(2), s. 67–83.
 • Furseth, Inger (2001). Women's role in historic religious and political movements. Sociology of religion. ISSN 1069-4404. 62, s. 199–123.
 • Furseth, Inger (2000). The rights of Muslims in state institutions - prisons and the military. International Journal on Multicultural Societies. ISSN 1817-4574. 2(1), s. 1–7.
 • Furseth, Inger (1999). The role of women in the Hauge movement. Lutheran Quarterly. ISSN 0024-7499. xiii, s. 395–422.
 • Furseth, Inger (1995). Teorier om sosiale bevegelser. En komparativ analyse. Sosiologi i dag. ISSN 0332-6330. 4, s. 3–22.
 • Furseth, Inger (1994). Civil religion in a low key: The case of Norway. Acta Sociologica. ISSN 0001-6993. 37, s. 39–64.

Se alle arbeider i Cristin

 • Furseth, Inger & Euris Larry, Everett (2021). Masteroppgaven - hvordan begynne og fullføre, 3. utgave. Universitetsforlaget. ISBN 9788215046495. 200 s.
 • Furseth, Inger & Repstad, Pål Steinar (2021). Modern Sociologists on Society and Religion. Routledge. ISBN 9781032020075. 262 s.
 • Furseth, Inger & Repstad, Pål Steinar (2021). Moderne sosiologer om samfunn og religion. Universitetsforlaget. ISBN 9788215012926. 336 s.
 • Furseth, Inger (2018). Religious Complexity in the Public Sphere. Comparing Nordic Countries. Palgrave Macmillan. ISBN 9783319556772. 312 s.
 • Furseth, Inger (2015). Religionens tilbakekomst i offentligheten? Religion, politikk, medier, stat og sivilsamfunn i Norge siden 1980-tallet. Universitetsforlaget. ISBN 9788215024431. 226 s.
 • Furseth, Inger; Vilaca, Helena; Pace, Enzo & Pettersson, Per (2014). The changing soul of Europe. Ashgate. ISBN 978-1-4724-3469-2. 265 s.
 • Furseth, Inger & Everett, Euris Larry (2013). Doing your Master's dissertation. From start to finish. Sage Publications. ISBN 978-1-4462-6399-0. 157 s.
 • Furseth, Inger & Everett, Euris Larry (2012). Masteroppgaven. Hvordan begynne - og fullføre. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01949-9. 187 s.
 • Furseth, Inger & Repstad, Pål Steinar (2011). Din sosyolojisine giris. Birlesik. ISBN 978-6055515-25-6. 408 s.
 • Furseth, Inger & Stifoss-Hanssen, Hans (2008). Mellom prinsipper og pragmatism. Analyse av høringen mellom stat og kirke. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 978-82-519-2315-6.
 • Furseth, Inger & Leer-Salvesen, Paul (2007). Religion in Late Modernity. Essays in Honor of Pål Repstad. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 9788251922111. 233 s.
 • Furseth, Inger (2006). From quest for truth to being oneself : religious change in life stories. Peter Lang Publishing Group. ISBN 3631553412. 325 s.
 • Furseth, Inger & Repstad, Pål Steinar (2006). An introduction to the sociology of religion. Ashgate. ISBN 0-7546-5653-5. 241 s.
 • Furseth, Inger & Repstad, Pål Steinar (2003). Innføring i religionssosiologi. Universitetsforlaget. ISBN 82-15-00417-2. 275 s.
 • Furseth, Inger (2002). A Comparative Study of Social and Religious Movements in Norway, 1780s-1905. Edwin Mellen Press. ISBN 0-7734-7195-2. 452 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Collins, Patricia Hill; da Silva, Elaini Cristina Gonzaga; Ergun, Emek; Furseth, Inger; Bond, Kanisha D. & Martínez-Palacios, Jone (2021). Intersectionality as Critical Social Theory: Intersectionality as Critical Social Theory, Patricia Hill Collins, Duke University Press, 2019. Contemporary Political Theory. ISSN 1470-8914. 20(3), s. 690–725. doi: 10.1057/s41296-021-00490-0.
 • Furseth, Inger (2021). Religious complexity: theorizing multiple religious trends. Journal of Contemporary Religion. ISSN 1353-7903. doi: 10.1080/13537903.2021.1889138.
 • Furseth, Inger (2014). Hijab street fashion and style in Oslo. I Furseth, Inger; Vilaca, Helena; Pace, Enzo & Pettersson, Per (Red.), The changing soul of Europe. Ashgate. ISSN 978-1-4724-3469-2. s. 209–230.
 • Furseth, Inger (2013). Hijab - street fashion og stil i Oslo. I Løvland, Anne; Repstad, Pål Steinar & Tønnesen, Elise Seip (Red.), Sanselig Religion. Verbum Forlag. ISSN 978-82-543-1253-7. s. 28–29.
 • Furseth, Inger; Repstad, Pål Steinar & Urstad, Sivert Skålvoll (2012). Building bridges or protecting islands? A study of national religious leaders in Norway.
 • Repstad, Pål Steinar & Furseth, Inger (2011). Where are the gaps in our knowledge?
 • Furseth, Inger (2011). Sweden. I Juergensmeyer, Mark & Roof, Wade Clark (Red.), Encyclopedia of Global Religion. Sage Publications. ISSN 9780761927297. s. 1243–1244.
 • Furseth, Inger (2011). Norway. I Juergensmeyer, Mark & Roof, Wade Clark (Red.), Encyclopedia of Global Religion. Sage Publications. ISSN 9780761927297. s. 948–949.
 • Furseth, Inger (2011). Nordic countries. I Juergensmeyer, Mark & Roof, Wade Clark (Red.), Encyclopedia of Global Religion. Sage Publications. ISSN 9780761927297. s. 929–934.
 • Furseth, Inger (2011). Iceland. I Juergensmeyer, Mark & Roof, Wade Clark (Red.), Encyclopedia of Global Religion. Sage Publications. ISSN 9780761927297. s. 542–542.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 8. okt. 2013 08:34 - Sist endret 5. okt. 2021 15:32

Prosjekter