Lise Kjølsrød

Faglige interesser

De faglige interessene kan deles inn i syv områder:

 1. Fritid
 2. Arbeids-, yrkes- og profesjonssosiologi
 3. Velferdsstats- og sosialpolitisk forskning
 4. Medisinsk sosiologi
 5. Kultursosiologiske studier
 6. Kvinneforskning
 7. By- og regionalsosiologiske problemstillinger.

Undervisning

 • Kultursosiologi, teorifordypning for masterstudenter.
 • Kurs i utforming og skriving av bacheloroppgave.
 • Velferdsstatssosiologi, undervisning på BA og MA nivå samt for Erasmus studenter.

Bakgrunn

 • Mag. art. i sosiologi 1978
 • Dr.philos. i sosiologi 1992
 • Vit.ass. v ISO UiO 1978-85
 • NAVF-stipendiat 1986-88
 • Underdirektør, dernest avdelingsdirektør i Planleggingsavd, Finansdepartementet 1988-89
 • Ekspedisjonssjef (fungerende) i Planleggingsavd, Finansdepartementet 1989-90
 • Amanuensis (vikar) v ISS UiO 1990-91
 • Forsker II (100%) v ISF 1991-1995
 • Førsteamanuensis, ISS UiO 1995-2005
 • Bestyrer v ISS UiO 1999-2001
 • Faglig leder (20% stilling) for Osloforskning, et samarb mellom Oslo kommune og UiO fra 2002
 • Professor i sosiologi v ISS UiO fra 2005

Priser

 • Fafo-prisen for årets beste samfunnsvitenskapelige arbeid i 1992.
 • Nominert til The SAGE Prize for Innovation and/or Excellence 2010.

Verv

 • Representant i European Science Foundation, oppnevt av Norges forskningsråd.
 • Medlem av programstyret for Strategiske høgskoleprosjekter i Norges forskningsråd.
 • Leder av styret for forskningsinstituttet NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring).
 • Leder av styret for HERO(Helseøkonomisk forskningsprogram ved Universitetet i Oslo)
 • Medlem av AS Vinmonopolets bedriftsforsamling.
 • Redaktør av tidsskriftet Acta Sociologica (med kollega)

Samarbeid

 • Faglig leder for Osloforskning. Et samarbeid mellom Oslo kommune og Universitetet i Oslo
Emneord: Sosiologi, Kultursosiologi, Velferdsstat
Publisert 4. okt. 2010 09:12 - Sist endret 11. des. 2019 11:12

Prosjekter

 • Spesialisert lek i spesialiserte samfunn