Lise Kjølsrød

Bilde av Lise Kjølsrød
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Harriet Holters hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1096 Blindern 0317 Oslo
Andre tilknytninger Bilagslønnede

Faglige interesser

De faglige interessene kan deles inn i syv områder:

 1. Fritid
 2. Arbeids-, yrkes- og profesjonssosiologi
 3. Velferdsstats- og sosialpolitisk forskning
 4. Medisinsk sosiologi
 5. Kultursosiologiske studier
 6. Kvinneforskning
 7. By- og regionalsosiologiske problemstillinger.

Undervisning

 • Kultursosiologi, teorifordypning for masterstudenter.
 • Kurs i utforming og skriving av bacheloroppgave.
 • Velferdsstatssosiologi, undervisning på BA og MA nivå samt for Erasmus studenter.

Bakgrunn

 • Mag. art. i sosiologi 1978
 • Dr.philos. i sosiologi 1992
 • Vit.ass. v ISO UiO 1978-85
 • NAVF-stipendiat 1986-88
 • Underdirektør, dernest avdelingsdirektør i Planleggingsavd, Finansdepartementet 1988-89
 • Ekspedisjonssjef (fungerende) i Planleggingsavd, Finansdepartementet 1989-90
 • Amanuensis (vikar) v ISS UiO 1990-91
 • Forsker II (100%) v ISF 1991-1995
 • Førsteamanuensis, ISS UiO 1995-2005
 • Bestyrer v ISS UiO 1999-2001
 • Faglig leder (20% stilling) for Osloforskning, et samarb mellom Oslo kommune og UiO fra 2002
 • Professor i sosiologi v ISS UiO fra 2005

Priser

 • Fafo-prisen for årets beste samfunnsvitenskapelige arbeid i 1992.
 • Nominert til The SAGE Prize for Innovation and/or Excellence 2010.

Verv

 • Representant i European Science Foundation, oppnevt av Norges forskningsråd.
 • Medlem av programstyret for Strategiske høgskoleprosjekter i Norges forskningsråd.
 • Leder av styret for forskningsinstituttet NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring).
 • Leder av styret for HERO(Helseøkonomisk forskningsprogram ved Universitetet i Oslo)
 • Medlem av AS Vinmonopolets bedriftsforsamling.
 • Redaktør av tidsskriftet Acta Sociologica (med kollega)

Samarbeid

 • Faglig leder for Osloforskning. Et samarbeid mellom Oslo kommune og Universitetet i Oslo
Emneord: Sosiologi, Kultursosiologi, Velferdsstat

Publikasjoner

 • Barstad, Anders Skøien & Kjølsrød, Lise (2022). Fritid. I Frønes, Ivar & Kjølsrød, Lise (Red.), Det norske samfunn - Bind 3. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205572324. s. 269–293.
 • Kjølsrød, Lise (2021). Fuzing Play and Politics: On Individualized Collective Action in Leisure. Leisure Sciences. ISSN 0149-0400. doi: 10.1080/01490400.2021.1921639. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kjølsrød, Lise & Barstad, Anders (2016). Fritid. I Frønes, Ivar & Kjølsrød, Lise (Red.), Det norske samfunn, bind 3. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205496927. s. 314–335.
 • Kjølsrød, Lise (2016). Velferdsstaten - et system av delegert og kontrollert autonomi. I Frønes, Ivar & Kjølsrød, Lise (Red.), Det norske samfunn, bind 3. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205496927. s. 15–37.
 • Kjølsrød, Lise (2015). Kultursosiologiske studier av lek og fritid. I Larsen, Håkon (Red.), Kultursosiologisk forskning. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02499-8.
 • Kjølsrød, Lise (2013). The difference in principle between the poorly informed and the powerless: a Call for contestable authority. Nordic Social Work Research. ISSN 2156-857X. 3(1), s. 78–93. doi: 10.1080/2156857X.2013.776992.
 • Kjølsrød, Lise (2013). Mediated Activism: Contingent Democracy in Leisure Worlds. Sociology. ISSN 0038-0385. 47(6), s. 1207–1223. doi: 10.1177/0038038512466970.
 • Kjølsrød, Lise (2011). Small Country, Large Welfare State. I Molven, Olav & Ferkis, Julia (Red.), Healthcare, Welfare and Law. Health legislation as a mirror of the Norwegian welfare state. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-40081-8. s. 13–27.
 • Kjølsrød, Lise (2010). Velferdsstaten under press. I Frønes, Ivar & Kjølsrød, Lise (Red.), Det norske samfunn. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-39086-7. s. 214–236.
 • Kjølsrød, Lise (2010). Om å følge vinden dit den blåser. Et problemdrevet design tar form. I Album, Dag; Hansen, Marianne Nordli & Widerberg, Karin (Red.), Metodene våre. Eksempler fra samfunnsvitenskapelig forskning. Universitetsforlaget. ISSN 9788215014920. s. 271–285.
 • Kjølsrød, Lise (2009). How Innocent is our Scientific Vocabulary? Rethinking Recent Sociological Conceptualizations of Complex Leisure. Sociology. ISSN 0038-0385. 43(2), s. 371–387. doi: 10.1177/0038038508101171.
 • Frønes, Ivar & Kjølsrød, Lise (2006). Den empiriske nærværsmetafysikkens forjettelse. Et svar. Sosiologi i dag. ISSN 0332-6330. s. 34–52.
 • Kjølsrød, Lise (2004). Om kalde dukker, noble sverd og erobrende sprang - metaforisk kommunikasjon i spesialisert lek. I Frønes, Ivar & Wetlesen, Tone Schou (Red.), Dialog, selv og samfunn. Abstrakt forlag. ISSN 82-7935-183-3. s. 87–112.
 • Kjølsrød, Lise; Kjolsrod, L & Thornquist, Eline (2004). From a liberal occupation to an occupation of the welfare state - Norwegian physiotherapy 1960-2000. Acta Sociologica. ISSN 0001-6993. 47, s. 277–289.
 • Kjølsrød, Lise (2003). En tjenesteintens velferdsstat, Det norske samfunn. s. 184–209.
 • Kjølsrød, Lise (2003). Adventure Revisited: On Structure and Metaphor in Specialized Play. Sociology. ISSN 0038-0385. 37(3), s. 459–476.
 • Bjørner, Trine & Kjølsrød, Lise (2002). How GPs understand patients´stories. A qualitative study of benzodiazepine and minor opiate prescribing in Norway. European Journal of General Practice. ISSN 1381-4788. 8, s. 25–30.
 • Gjerberg, Elisabeth & Kjølsrød, Lise (2001). The doctor-nurse relationship: how easy is it to be a female doctor co-operating with a female nurse. Social science & medicine. ISSN 0271-7123. 52, s. 189–202.
 • Gjerberg, Elisabeth & Kjølsrød, Lise (2000). The doctor-nurse relationship: how easy is it to be a female doctor co-operating with a female nurse? Social Science and Medicine. ISSN 0277-9536. 52, s. 189–202.
 • Dybwad, Trine Bjørner; Kjølsrød, Lise; Eskerud, Jens & Lærum, Even (1997). Why are some doctors high-prescribers of benzodiazepins and minor opiates? A qualitative study of GPs in Norway. Family Practice. ISSN 0263-2136. s. 361–368.
 • Kjølsrød, Lise (1994). Å forvalte risiko på barnets vegne. I Evans, Tordis Dalland; Frønes, Ivar & Kjølsrød, Lise (Red.), Velferdssamfunnets barn. Ad Notam Gyldendal. Oslo. s. 203–224.

Se alle arbeider i Cristin

 • Frønes, Ivar & Kjølsrød, Lise (2022). Det norske samfunn - bind 1. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISBN 9788205563414. 384 s.
 • Frønes, Ivar & Kjølsrød, Lise (2022). Det norske samfunn - Bind 3. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205572324. 417 s.
 • Frønes, Ivar & Kjølsrød, Lise (2022). Det norske samfunn : bind 2. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205572300. 415 s.
 • Kjølsrød, Lise (2019). Leisure as Source of Knowledge, Social Resilience & Public Commitment, Specialized Play. Palgrave Macmillan. ISBN 978-1-137-46286-2.
 • Kjølsrød, Lise (2019). Leisure as Source of Knowledge, Social Resilience & Public Commitment. Palgrave Macmillan. ISBN 978-1-137-46286-2. 174 s.
 • Frønes, Ivar & Kjølsrød, Lise (2016). Det norske samfunn, bind 3. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205496927. 362 s.
 • Frønes, Ivar & Kjølsrød, Lise (2016). Det norske samfunn, bind 2. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205490215. 338 s.
 • Frønes, Ivar & Kjølsrød, Lise (2016). Det norske samfunn, bind 1. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205490208. 339 s.
 • Frønes, Ivar & Kjølsrød, Lise (2016). Det norske samfunn. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-49021-5. 900 s.
 • Frønes, Ivar & Kjølsrød, Lise (2010). Det norske samfunn. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-39086-7. 517 s.
 • Frønes, Ivar & Kjølsrød, Lise (2003). Det norske samfunn. 506 s.
 • Frønes, Ivar & Kjølsrød, Lise (2003). Det norske samfunnet. Gyldendal Akademisk. ISBN 8205315477. 506 s.
 • Evans, Tordis Dalland; Frønes, Ivar & Kjølsrød, Lise (1994). Velferdssamfunnets barn. Ad Notam Gyldendal. Oslo.
 • Dalland Evans, Tordis; Frønes, Ivar & Kjølsrød, Lise (1994). Velferdssamfunnets barn. Ad Notam Gyldendal. ISBN 82-417-0320-1. 247 s.
 • Kjølsrød, Lise (1993). Jordmor der mor bor? En sosiologisk studie av jordmoryrket etter 1945. Universitetsforlaget. ISBN 82-00-41120-6. 279 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Kjølsrød, Lise (2019). Learning and Contingent Politics in Leisure Groups. Encyclopedia of Educational Innovation. doi: 10.10007/978-981-13-2262-4.
 • Kjølsrød, Lise & Frønes, Ivar (2017). Ikon og et verk for vår tid. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 58(02), s. 240–244.
 • Kjølsrød, Lise (2014). Jordmødrene. Den vanskelige norske veien. I Slagstad, Rune & Messel, Jan (Red.), Profesjonshistorier. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-3752-3. s. 209–242.
 • Kjølsrød, Lise (2010). Lekens verdifulle energier. I Watne, Eva (Red.), Samlaren. Hå gamle prestegård. ISSN 82-90813-32-5. s. 55–58.
 • Kjølsrød, Lise (2010). Unaivt om tillit. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. 27(3), s. 318–321.
 • Frønes, Ivar & Kjølsrød, Lise (2010). Innledning. I Frønes, Ivar & Kjølsrød, Lise (Red.), Det norske samfunn. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-39086-7. s. 13–18.
 • Kjølsrød, Lise & Sørensen, Knut Holtan (2000). Miljø, makt og styring. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 41(3), s. 291–294.
 • Heidar, Knut Martin & Kjølsrød, Lise (2000). Forskning er for fremtiden. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Kjølsrød, Lise (2000). Hagestad, Gunhild. [Radio]. Oslo : Kunnskapsforlaget, Norsk biografisk leksikon.
 • Kjølsrød, Lise & Thornquist, Eline (2000). A Marriage of Two Minds; How Changing Institutional Arrangements Affect Jurisdictional Tensions Between Norwegian Physiotherapy and Medicine 1960-1995.
 • Kjølsrød, Lise (1997). Collecting objects as a practical game. Prelude to a theory of "safe kicks".

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. okt. 2010 09:12 - Sist endret 11. des. 2019 11:12

Prosjekter