Benedicte Nordahl Berntsen

Stipendiat
English version of this page
Mobiltelefon +47 91245544
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Slemdalsveien 5 Polithøgskolen 0369 Oslo

Samarbeid og finansiering

Stipendiat tilknyttet Criminal exposure in vulnerable areas, et samarbeidsprosjekt mellom ISS og Politihøgskolen. 

Faglige interesser

 • Lovbruddskarrierer over livsløpet
 • Kjønn
 • Sosial ulikhet
 • Sosial mobilitet og intergenerasjonelle sammenhenger
 • Kvantitative metoder 

Undervisning

SOSGEO1120 - Kvantitativ metode (seminar)
SOS1003 – Sosiologiens klassikere og det moderne samfunn, (seminar), vår 2021

Bakgrunn

 • Doktorgradsstipendiat, Politihøgskolen, januar 2022 -
 • Vitenskapelig assistent, OPENFLUX, september - desember 2021
 • Fagkonsulent, ISS, august - november 2021
 • Vitenskapelig assistent, ISS, juni - august 2021 
 • Master i sosiologi, UiO, mai 2021
 • Bachelor i sosiologi, UiA, 2019

Priser

Verv

 • Redaksjonsmedlem, sosiologen.no
 • Masterrepresentant i programrådet, august - desember 2021
Emneord: Sosiologi, kriminologi, Kjønn, Sosial ulikhet, Kvantitativ metode

Publikasjoner

Fant ingen resultater i Cristin

Publisert 15. mars 2022 16:26 - Sist endret 3. mai 2022 15:05