Arvid Fennefoss

Førsteamanuensis emeritus

Faglige interesser

Arbeider med emner knyttet til arbeidslivets organisering, med spesielt vekt på utviklingen av lønnstakerorganisasjoner (rekruttering, organisasjonsstruktur og identitetsgrunnlag).

Undervisning

Arbeids- og organisasjonssosiologi. Identitets- og rolleteori

Bakgrunn

  • Mag. art. i sosiologi v/ UiO 1981
  • Forsker ved FAFO 1982–1989
  • Førsteamanuensis ved ADH i 1989–1990
  • Førsteamanuensis ved ISS, UiO fra 1991

Samarbeid

 

Emneord: Sosiologi, Organisasjon-arbeid-ledelse
Publisert 1. okt. 2010 12:40 - Sist endret 6. mars 2019 08:55