Arvid Fennefoss

Bilde av Arvid Fennefoss
English version of this page
Telefon +47-22857602
Rom 435
Treffetider Onsdager 14-15
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Harriet Holters hus 0851 OSLO

Faglige interesser

Arbeider med emner knyttet til arbeidslivets organisering, med spesielt vekt på utviklingen av lønnstakerorganisasjoner (rekruttering, organisasjonsstruktur og identitetsgrunnlag).

Undervisning

Arbeids- og organisasjonssosiologi. Identitets- og rolleteori

Bakgrunn

 • Mag. art. i sosiologi v/ UiO 1981
 • Forsker ved FAFO 1982–1989
 • Førsteamanuensis ved ADH i 1989–1990
 • Førsteamanuensis ved ISS, UiO fra 1991

Samarbeid

 

Emneord: Sosiologi, Organisasjon-arbeid-ledelse

Publikasjoner

 • Fennefoss, Arvid (2013). Et praksisperspektiv for sosiologien?. Søkelys.  ISSN 1891-1137.  (9), s 97- 103
 • Fennefoss, Arvid (2010). Lønnsforhandlinger: Organisasjoner, institusjoner og normer, I: Ivar Frønes & Lise Kjølsrød (red.),  Det norske samfunn.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-39086-7.  Kapittel 4.  s 91 - 115
 • Fennefoss, Arvid & Engen, Bård Ketil (2010). Organisatoriske betingelser for bruk av IKT-støttede læringsformer, I: Susanne Anette Kjekshus Koch (red.),  Ringer i vann. Lenge leve fleksibel læring ved Universitetet i Oslo, del 2.  Universitetet i Oslo.  ISBN 9788299740746.  kapittel.  s 113 - 126
 • Fennefoss, Arvid & Høgsnes, Geir (2008). Lønnsoppgjøret 2008 oppsummering og analyse. Søkelys på arbeidslivet.  ISSN 1504-8004.  25(3), s 381- 399
 • Fennefoss, Arvid & Høgsnes, Geir (2006). Lønnsoppgjøret i 2006 - noen hovedtrekk. Søkelys på arbeidsmarkedet.  ISSN 0800-6199.  23(2), s 213- 220
 • Fennefoss, Arvid & Høgsnes, Geir (2004). Lønnsoppgjøret 2004 - en oppsummering og noen refleksjoner. Søkelys på arbeidsmarkedet.  ISSN 0800-6199.  21(2), s 225- 231
 • Fennefoss, Arvid & Høgsnes, Geir (2003). Arbeidsliv, lønn og forhandlinger, I:  Det norske samfunn.   4.  s 99 - 125
 • Fennefoss, Arvid & Jacobsen, Jens Kr. Steen (2002). Forståelse av turisme og turister, I: Jens Kr. Steen Jacobsen & Kjartan Eide (red.),  Turisme: Turister og samfunn.  Gyldendal Akademisk.
 • Fennefoss, Arvid & Høgsnes, Geir (2002). Lønnsoppgjøret 2002: Bakgrunn, forløp og konsekvenser. Søkelys på arbeidsmarkedet.  ISSN 0800-6199.  19(2), s 189- 199
 • Fennefoss, Arvid & Jacobsen, Jens Kr. Steen (2002). Forståelse av turisme og turister, I:  Turisme: turister og samfunn.  Gyldendal Akademisk.  Kapittel 2.  s 25 - 55
 • Fennefoss, Arvid; Høgsnes, Geir & Larsen, Knut Arild (2000). Lønnsoppgjøret 2000 - og fremtidens lønnsdannelse. Søkelys på arbeidsmarkedet.  ISSN 0800-6199.  17(2), s 189- 202
 • Fennefoss, Arvid (1998). Endringer i organisasjonsgraden og organisasjonsmønsteret blant norske lønnstakere 1977-1996. Søkelys på arbeidsmarkedet.  ISSN 0800-6199.  15(1), s 101- 110
 • Fennefoss, Arvid (1997). Kampen om lønnstakerne, I: Erling Petter Roalsvig (red.),  Fagbevegelsen foran et nytt århundre.  Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund.  s 107 - 112
 • Fennefoss, Arvid (1996). Organisasjoner, klassifikasjoner og klasser. Sosiologisk Årbok.  ISSN 0808-288X.  (2), s 127- 152
 • Fennefoss, Arvid (1996). Something Happened... But What?. Sosiologisk Årbok.  ISSN 0808-288X.  1(1), s 165- 179
 • Sivesind, Karl Henrik; Kalleberg, Ragnvald; Hovde, Svein & Fennefoss, Arvid (1995). A social-democratic order under pressure. Norwegian employment relations in the eighties, In Richard Locke; Thomas Kochan & Michael Piore (ed.),  Employment Relations in a Changing World Economy.  MIT-Press, Cambridge, Massachusetts.  ISBN 0-262-12191-3.  s 297 - 323 Vis sammendrag
 • Fennefoss, Arvid & Stokke, Torgeir Aarvaag (1991). Norske lønnstageres organisering. Søkelys på arbeidsmarkedet.  ISSN 0800-6199.  8(2), s 124- 139
 • Fennefoss, Arvid (1984). Politi og streikende, I:  Streikende - politi - opinion. To rapporter med utgangspunkt i transportarbeiderstreiken i 1982.  Tiden Norsk forlag.  ISBN 82-10-02551-1.  Rapport.  s 9 - 97
 • Fennefoss, Arvid (1984). Rapport om en rapport, I:  Streikende - politi - opinion. To rapporter med utgangspunkt i transportarbeiderstreiken i 1982.  Tiden Norsk forlag.  ISBN 82-10-02551-1.  Rapport.  s 98 - 110

Se alle arbeider i Cristin

 • Fennefoss, Arvid (1988). Lønnstaker-organisering. Tre rapporter om utfordringer for fagbevegelsen. FAFO.  ISBN 8274220153.  284 s.
 • Colbjørnsen, Tom; Fennefoss, Arvid & Hernes, Gudmund (1985). Så samles vi på valen...?. FAFO.  ISBN 8299118751.
 • Korsnes, Olav; Colbjørnsen, Tom & Fennefoss, Arvid (1984). Streikende. Politi - opinion. Tiden Norsk Forlag.  ISBN 82-10-02551-1.  214 s.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 1. okt. 2010 12:40 - Sist endret 13. sep. 2018 11:17