Arvid Fennefoss

Associate professor emeritus

Courses taught

Arbeids- og organisasjonssosiologi. Identitets- og rolleteori

Background

 • Mag.art in sociology, UiO 1981
 • Research fellow at FAFO 1982-1989
 • Associate professor at ADH, 1989-1990
 • Associate professor at ISS, UiO, from 1991

Partners

 

Tags: Sociology

Publications

 • Fennefoss, Arvid (2013). Et praksisperspektiv for sosiologien?. Søkelys.  ISSN 1891-1137.  (9), s 97- 103
 • Fennefoss, Arvid (2010). Lønnsforhandlinger: Organisasjoner, institusjoner og normer, I: Ivar Frønes & Lise Kjølsrød (red.),  Det norske samfunn.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-39086-7.  Kapittel 4.  s 91 - 115
 • Fennefoss, Arvid & Engen, Bård Ketil (2010). Organisatoriske betingelser for bruk av IKT-støttede læringsformer, I: Susanne Anette Kjekshus Koch (red.),  Ringer i vann. Lenge leve fleksibel læring ved Universitetet i Oslo, del 2.  Universitetet i Oslo.  ISBN 9788299740746.  kapittel.  s 113 - 126
 • Fennefoss, Arvid & Høgsnes, Geir (2008). Lønnsoppgjøret 2008 oppsummering og analyse. Søkelys på arbeidslivet.  ISSN 1504-8004.  25(3), s 381- 399
 • Fennefoss, Arvid & Høgsnes, Geir (2006). Lønnsoppgjøret i 2006 - noen hovedtrekk. Søkelys på arbeidsmarkedet.  ISSN 0800-6199.  23(2), s 213- 220
 • Fennefoss, Arvid & Høgsnes, Geir (2004). Lønnsoppgjøret 2004 - en oppsummering og noen refleksjoner. Søkelys på arbeidsmarkedet.  ISSN 0800-6199.  21(2), s 225- 231
 • Fennefoss, Arvid & Høgsnes, Geir (2003). Arbeidsliv, lønn og forhandlinger, I:  Det norske samfunn.   4.  s 99 - 125
 • Fennefoss, Arvid & Jacobsen, Jens Kr. Steen (2002). Forståelse av turisme og turister, I: Jens Kr. Steen Jacobsen & Kjartan Eide (red.),  Turisme: Turister og samfunn.  Gyldendal Akademisk.
 • Fennefoss, Arvid & Høgsnes, Geir (2002). Lønnsoppgjøret 2002: Bakgrunn, forløp og konsekvenser. Søkelys på arbeidsmarkedet.  ISSN 0800-6199.  19(2), s 189- 199
 • Fennefoss, Arvid & Jacobsen, Jens Kr. Steen (2002). Forståelse av turisme og turister, I:  Turisme: turister og samfunn.  Gyldendal Akademisk.  Kapittel 2.  s 25 - 55
 • Fennefoss, Arvid; Høgsnes, Geir & Larsen, Knut Arild (2000). Lønnsoppgjøret 2000 - og fremtidens lønnsdannelse. Søkelys på arbeidsmarkedet.  ISSN 0800-6199.  17(2), s 189- 202
 • Fennefoss, Arvid (1998). Endringer i organisasjonsgraden og organisasjonsmønsteret blant norske lønnstakere 1977-1996. Søkelys på arbeidsmarkedet.  ISSN 0800-6199.  15(1), s 101- 110
 • Fennefoss, Arvid (1997). Kampen om lønnstakerne, I: Erling Petter Roalsvig (red.),  Fagbevegelsen foran et nytt århundre.  Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund.  s 107 - 112
 • Fennefoss, Arvid (1996). Organisasjoner, klassifikasjoner og klasser. Sosiologisk Årbok.  ISSN 0808-288X.  (2), s 127- 152
 • Fennefoss, Arvid (1996). Something Happened... But What?. Sosiologisk Årbok.  ISSN 0808-288X.  1(1), s 165- 179
 • Sivesind, Karl Henrik; Kalleberg, Ragnvald; Hovde, Svein & Fennefoss, Arvid (1995). A social-democratic order under pressure. Norwegian employment relations in the eighties, In Richard Locke; Thomas Kochan & Michael Piore (ed.),  Employment Relations in a Changing World Economy.  MIT-Press, Cambridge, Massachusetts.  ISBN 0-262-12191-3.  s 297 - 323 Show summary
 • Fennefoss, Arvid & Stokke, Torgeir Aarvaag (1991). Norske lønnstageres organisering. Søkelys på arbeidsmarkedet.  ISSN 0800-6199.  8(2), s 124- 139
 • Fennefoss, Arvid (1984). Politi og streikende, I:  Streikende - politi - opinion. To rapporter med utgangspunkt i transportarbeiderstreiken i 1982.  Tiden Norsk forlag.  ISBN 82-10-02551-1.  Rapport.  s 9 - 97
 • Fennefoss, Arvid (1984). Rapport om en rapport, I:  Streikende - politi - opinion. To rapporter med utgangspunkt i transportarbeiderstreiken i 1982.  Tiden Norsk forlag.  ISBN 82-10-02551-1.  Rapport.  s 98 - 110

View all works in Cristin

 • Fennefoss, Arvid (1988). Lønnstaker-organisering. Tre rapporter om utfordringer for fagbevegelsen. FAFO.  ISBN 8274220153.  284 s.
 • Colbjørnsen, Tom; Fennefoss, Arvid & Hernes, Gudmund (1985). Så samles vi på valen...?. FAFO.  ISBN 8299118751.
 • Korsnes, Olav; Colbjørnsen, Tom & Fennefoss, Arvid (1984). Streikende. Politi - opinion. Tiden Norsk Forlag.  ISBN 82-10-02551-1.  214 s.

View all works in Cristin

View all works in Cristin

Published Oct. 1, 2010 10:00 AM - Last modified Mar. 6, 2019 8:56 AM