Arvid Fennefoss

Associate professor emeritus

Courses taught

Arbeids- og organisasjonssosiologi. Identitets- og rolleteori

Background

 • Mag.art in sociology, UiO 1981
 • Research fellow at FAFO 1982-1989
 • Associate professor at ADH, 1989-1990
 • Associate professor at ISS, UiO, from 1991

Partners

 

Tags: Sociology

Publications

 • Fennefoss, Arvid (2013). Et praksisperspektiv for sosiologien? Søkelys. ISSN 1891-1137. p. 97–103.
 • Fennefoss, Arvid (2010). Lønnsforhandlinger: Organisasjoner, institusjoner og normer. In Frønes, Ivar & Kjølsrød, Lise (Ed.), Det norske samfunn. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-39086-7. p. 91–115.
 • Fennefoss, Arvid & Engen, Bård Ketil (2010). Organisatoriske betingelser for bruk av IKT-støttede læringsformer. In Koch, Susanne Anette Kjekshus (Eds.), Ringer i vann. Lenge leve fleksibel læring ved Universitetet i Oslo, del 2. Universitetet i Oslo. ISSN 9788299740746. p. 113–126.
 • Fennefoss, Arvid & Høgsnes, Geir (2008). Lønnsoppgjøret 2008 oppsummering og analyse. Søkelys på arbeidslivet. ISSN 1504-8004. 25(3), p. 381–399.
 • Fennefoss, Arvid & Høgsnes, Geir (2006). Lønnsoppgjøret i 2006 - noen hovedtrekk. Søkelys på arbeidsmarkedet. ISSN 0800-6199. 23(2), p. 213–220.
 • Fennefoss, Arvid & Høgsnes, Geir (2004). Lønnsoppgjøret 2004 - en oppsummering og noen refleksjoner. Søkelys på arbeidsmarkedet. ISSN 0800-6199. 21(2), p. 225–231.
 • Fennefoss, Arvid & Høgsnes, Geir (2003). Arbeidsliv, lønn og forhandlinger, Det norske samfunn. p. 99–125.
 • Fennefoss, Arvid & Jacobsen, Jens Kr. Steen (2002). Forståelse av turisme og turister. In Jacobsen, Jens Kr. Steen & Eide, Kjartan (Ed.), Turisme: Turister og samfunn. Gyldendal Akademisk.
 • Fennefoss, Arvid & Jacobsen, Jens Kr. Steen (2002). Forståelse av turisme og turister, Turisme: turister og samfunn. Gyldendal Akademisk. p. 25–55.
 • Fennefoss, Arvid & Høgsnes, Geir (2002). Lønnsoppgjøret 2002: Bakgrunn, forløp og konsekvenser. Søkelys på arbeidsmarkedet. ISSN 0800-6199. 19(2), p. 189–199.
 • Fennefoss, Arvid; Høgsnes, Geir & Larsen, Knut Arild (2000). Lønnsoppgjøret 2000 - og fremtidens lønnsdannelse. Søkelys på arbeidsmarkedet. ISSN 0800-6199. 17(2), p. 189–202.
 • Fennefoss, Arvid (1998). Endringer i organisasjonsgraden og organisasjonsmønsteret blant norske lønnstakere 1977-1996. Søkelys på arbeidsmarkedet. ISSN 0800-6199. 15(1), p. 101–110.
 • Fennefoss, Arvid (1997). Kampen om lønnstakerne. In Roalsvig, Erling Petter (Eds.), Fagbevegelsen foran et nytt århundre. Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund. p. 107–112.
 • Fennefoss, Arvid (1996). Something Happened... But What? Sosiologisk Årbok. ISSN 0808-288X. 1(1), p. 165–179.
 • Fennefoss, Arvid (1996). Organisasjoner, klassifikasjoner og klasser. Sosiologisk Årbok. ISSN 0808-288X. p. 127–152.
 • Sivesind, Karl Henrik; Kalleberg, Ragnvald; Hovde, Svein & Fennefoss, Arvid (1995). A social-democratic order under pressure. Norwegian employment relations in the eighties. In Locke, Richard; Kochan, Thomas & Piore, Michael (Ed.), Employment Relations in a Changing World Economy. MIT-Press, Cambridge, Massachusetts . ISSN 0-262-12191-3. p. 297–323.
 • Fennefoss, Arvid & Stokke, Torgeir Aarvaag (1991). Norske lønnstageres organisering. Søkelys på arbeidsmarkedet. ISSN 0800-6199. 8(2), p. 124–139.
 • Fennefoss, Arvid (1984). Politi og streikende, Streikende - politi - opinion. To rapporter med utgangspunkt i transportarbeiderstreiken i 1982. Tiden Norsk forlag. ISSN 82-10-02551-1. p. 9–97.
 • Fennefoss, Arvid (1984). Rapport om en rapport, Streikende - politi - opinion. To rapporter med utgangspunkt i transportarbeiderstreiken i 1982. Tiden Norsk forlag. ISSN 82-10-02551-1. p. 98–110.

View all works in Cristin

 • Fennefoss, Arvid (1988). Lønnstaker-organisering. Tre rapporter om utfordringer for fagbevegelsen. FAFO. ISBN 8274220153. 284 p.
 • Colbjørnsen, Tom; Fennefoss, Arvid & Hernes, Gudmund (1985). Så samles vi på valen...? FAFO. ISBN 8299118751.
 • Korsnes, Olav; Colbjørnsen, Tom & Fennefoss, Arvid (1984). Streikende. Politi - opinion. Tiden Norsk Forlag. ISBN 82-10-02551-1. 214 p.

View all works in Cristin

View all works in Cristin

Published Oct. 1, 2010 10:00 AM - Last modified Mar. 6, 2019 8:56 AM