Fredrik Engelstad

Professor emeritus
Bilde av Fredrik  Engelstad
English version of this page
Telefon +47-22854002
Rom 432
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Harriet Holters hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1096 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

 • Organisasjon og arbeid
 • Makt og demokrati
 • Studier av sosiale fordelingsmønstre og prosesser
 • Kultursosiologi og litteratursosiologi
 • Generell sosiologisk teori
 • Vitenskapsteori

Undervisning

 • SOS1000 - Innføring i sosiologi
 • SOS1001 - Introduksjon til sosiologi
 • SOS2001 - Moderne sosiologisk teori
 • SOS4001 - Sosiologisk teori
 • SOS4011 - Teorifordypning i sosiologi
 • SOS4090 - Masteroppgave i sosiologi

Veileder innenfor temaene: Organisasjon og arbeid, Makt og maktfordeling, Normativ teori og rettferdighet, Sosiologiske perspektiver på litteratur.

Bakgrunn

 • Professor ved ISS fra 2008
 • Professor II ved ISS 1991-2007
 • Instituttleder ved Institutt for samfunnsforskning 1986-2007

Full CV (i PDF)

Priser

 • Norsk sosiologforenings hederpris 2004
 • Innvalgt i Det Kongelige Vitenskapsselskab, 2009

Verv

 • Medlem av styringsgruppen for The Oslo Summer School in Comparative Studies 1992-
 • Medlem av Stortingets lønnskommisjon 1996-
 • Medlem av styret for European Consortium for Sociological Research 1992-2009
 • Medlem av Scientific Advisory Board, Socialforaskningsinstitutet, København 2003-
 • Medlem av styret for Norsk sosiologforening, 2008-

Samarbeid

 • 1/5 stilling ved Institutt for samfunnsforskning, som leder for prosjektet “kjønnskvotering til ASA-styrer
Emneord: Demokrati, Kultursosiologi, Makt-identitet-politikk, Organisasjon-arbeid-ledelse, Sosiologi

Publikasjoner

 • Engelstad, Fredrik (2022). Makt i det norske samfunnet. I Frønes, Ivar & Kjølsrød, Lise (Red.), Det norske samfunn : bind 2. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205572300. s. 341–364.
 • Engelstad, Fredrik; Gulbrandsen, Trygve Jens; Mangset, Marte & Teigen, Mari (2019). Elites and People: Challenges to Democracy. I Engelstad, Fredrik; Gulbrandsen, Trygve Jens; Mangset, Marte & Teigen, Mari (Red.), Elites and people: Challenges to democracy. Emerald Group Publishing Limited. ISSN 978-1-83867-916-3. s. 1–13. doi: 10.1108/s0195-631020190000034001.
 • Mangset, Marte; Engelstad, Fredrik; Teigen, Mari & Gulbrandsen, Trygve Jens (2019). The Populist Elite Paradox: Using Elite Theory to Elucidate the Shapes and Stakes of Populist Elite Critiques. I Engelstad, Fredrik; Gulbrandsen, Trygve Jens; Mangset, Marte & Teigen, Mari (Red.), Elites and people: Challenges to democracy. Emerald Group Publishing Limited. ISSN 978-1-83867-916-3. s. 203–222. doi: 10.1108/s0195-631020190000034010. Fulltekst i vitenarkiv
 • Engelstad, Fredrik & Larsen, Håkon (2019). Nordic civil spheres and pro-civil states. I Alexander, Jeffrey C.; Lund, Anna & Voyer, Andrea (Red.), The Nordic Civil Sphere. Polity Press. ISSN 978-1509538843. s. 39–63.
 • Engelstad, Fredrik (2018). Afterword: Institutional Differentiation and Change. I Engelstad, Fredrik; Holst, Cathrine & Aakvaag, Gunnar C. (Red.), Democratic State and Democratic Society. De Gruyter Open. ISSN 978-3-11-063407-5. s. 389–400. doi: 10.1515/9783110634082-019.
 • Engelstad, Fredrik (2018). Elite Compromise as a Mode of Institutional Change: The United States and Norway Compared. I Engelstad, Fredrik; Holst, Cathrine & Aakvaag, Gunnar C. (Red.), Democratic State and Democratic Society. De Gruyter Open. ISSN 978-3-11-063407-5. s. 363–388. doi: 10.1515/9783110634082-018.
 • Engelstad, Fredrik (2018). Social Institutions and the Quality of Democracy. I Engelstad, Fredrik; Holst, Cathrine & Aakvaag, Gunnar C. (Red.), Democratic State and Democratic Society. De Gruyter Open. ISSN 978-3-11-063407-5. s. 22–47. doi: 10.1515/9783110634082-003.
 • Engelstad, Fredrik (2018). CHEF/Chief. I Stene-Johansen, Knut; Refsum, Christian & Schimanski, Johan (Red.), Living Together – Roland Barthes, the Individual and the Community. Transcript Verlag. ISSN 978-3-8376-4431-9. s. 125–134.
 • Engelstad, Fredrik & Byrkjeflot, Haldor (2018). Introduction: Bureaucracy in transition. I Byrkjeflot, Haldor & Engelstad, Fredrik (Red.), Bureaucracy and Society in Transition: Comparative Perspectives. Emerald Group Publishing Limited. ISSN 978-1-78743-284-0. s. 1–11. doi: 10.1108/s0195-631020180000033005.
 • Engelstad, Fredrik; Holst, Cathrine & Aakvaag, Gunnar C. (2018). Introduction: Democracy, Institutional Compatibility and Change. I Engelstad, Fredrik; Holst, Cathrine & Aakvaag, Gunnar C. (Red.), Democratic State and Democratic Society. De Gruyter Open. ISSN 978-3-11-063407-5. s. 1–21. doi: 10.1515/9783110634082-002.
 • Engelstad, Fredrik (2018). Models of elite integration. I Best, Heinrich & Higley, John (Red.), The Palgrave Handbook of Political Elites. Palgrave Macmillan. ISSN 978-1-137-51903-0. s. 439–457. doi: 10.1057/978-1-137-51904-7_28.
 • Engelstad, Fredrik (2017). Strategic Communication and Institutional Change. I Engelstad, Fredrik; Larsen, Håkon; Rogstad, Jon & Steen-Johnsen, Kari (Red.), Institutional Change in the Public Sphere: Views on the Nordic Model. De Gruyter Open. ISSN 978-3-11-054633-0.
 • Engelstad, Fredrik; Larsen, Håkon; Rogstad, Jon & Steen-Johnsen, Kari (2017). Introduction: The Public Sphere in Change. Institutional Perspectives on Neo-corporatist Society. I Engelstad, Fredrik; Larsen, Håkon; Rogstad, Jon & Steen-Johnsen, Kari (Red.), Institutional Change in the Public Sphere: Views on the Nordic Model. De Gruyter Open. ISSN 978-3-11-054633-0. s. 1–21. doi: 10.1515/9783110546330-002. Fulltekst i vitenarkiv
 • Engelstad, Fredrik; Larsen, Håkon & Rogstad, Jon (2017). The Public Sphere in the Nordic Model. I Engelstad, Fredrik; Larsen, Håkon; Rogstad, Jon & Steen-Johnsen, Kari (Red.), Institutional Change in the Public Sphere: Views on the Nordic Model. De Gruyter Open. ISSN 978-3-11-054633-0. s. 46–70. doi: 10.1515/9783110546330-004. Fulltekst i vitenarkiv
 • Engelstad, Fredrik (2017). A power elite in the cultural field. A story of Norwegian neo-corporatism. International Journal of Cultural Policy. ISSN 1028-6632. 23(5), s. 527–544. doi: 10.1080/10286632.2015.1084297.
 • Engelstad, Fredrik (2016). CHEF/Leder. I Stene-Johansen, Knut; Refsum, Christian & Schimanski, Johan Henrik (Red.), Å leve sammen. Roland Barthes, individet og fellesskapet. Spartacus. ISSN 978-82-304-01781. s. 154–166.
 • Engelstad, Fredrik (2016). Welfare states - India and Scandinavia. Social Rights, Decommodification, Democracy. I Törnquist, Olle & Harriss, John (Red.), Reinventing Social Democratic Development. Insights from Indian and Scandinavian Comparisons. NIAS Press. ISSN 978-87-7694-200-7. s. 212–237.
 • Engelstad, Fredrik (2016). Makt og demokrati. To utkast til samfunnsforståelse. I Frønes, Ivar & Kjølsrød, Lise (Red.), Det norske samfunn, bind 2. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205490215. s. 87–111.
 • Engelstad, Fredrik (2015). The enigma of capitalism - Beyond human power II and John Gabriel Borkman. Bjørnstjere Bjørnson and Henrik Ibsen as critics of capitalism. Nordlit. ISSN 0809-1668. 34, s. 115–127. doi: 10.7557/13.3358.
 • Engelstad, Fredrik (2015). Offentlighet og strategisk kommunikasjon. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. s. 387–418.
 • Engelstad, Fredrik (2015). Conflict, Compromise, Cooperation Concluding Reflections. I Engelstad, Fredrik & Hagelund, Anniken (Red.), Cooperation and Conflict the Nordic Way : Work, Welfare, and Institutional Change in Scandinavia. De Gruyter Open. ISSN 978-3-11-044428-5. s. 282–292. doi: 10.1515/9783110436891-016.
 • Engelstad, Fredrik (2015). Property Rights, Governance, and Power Balances. I Engelstad, Fredrik & Hagelund, Anniken (Red.), Cooperation and Conflict the Nordic Way : Work, Welfare, and Institutional Change in Scandinavia. De Gruyter Open. ISSN 978-3-11-044428-5. s. 36–55. doi: 10.1515/9783110436891-004.
 • Hagelund, Anniken & Engelstad, Fredrik (2015). Introduction: Institutional Change in Neo- Corporatist Society. I Engelstad, Fredrik & Hagelund, Anniken (Red.), Cooperation and Conflict the Nordic Way : Work, Welfare, and Institutional Change in Scandinavia. De Gruyter Open. ISSN 978-3-11-044428-5. s. 1–16. doi: 10.1515/9783110436891-002.
 • Engelstad, Fredrik (2014). Om forholdet mellom politikk og kunnskap. I Winkelmann, Annette & Johansson, Marit (Red.), Kulturrikets tilstand 2013 : konferanserapport. Telemarksforsking. ISSN 978-82-7401-682-8.
 • Engelstad, Fredrik (2014). Elite compromise, crisis and democracy: The United States, Norway and Italy compared. I Best, Heinrich & Higley, John (Red.), Political elites in the transatlantic crisis. Palgrave Macmillan. ISSN 9781137345745. s. 138–154. doi: 10.1057/9781137345752_8.
 • Engelstad, Fredrik (2014). Kronglete stier - lysning i sikte? Argumenter for en ny-weberiansk maktforståelse. I Claes, Dag Harald; Heidar, Knut & Holst, Cathrine (Red.), Politikk i grenseland - Festskrift til Øyvind Østerud. Universitetsforlaget. ISSN 9788215022598.
 • Engelstad, Fredrik (2013). Forstillelse og forførelse. Bjørnstjerne Bjørnsons "Èn dag". I Bliksrud, Liv; D'Amico, Giuliano; Wulfsberg, Marius & Åslund, Arnfinn (Red.), Den Engasjerte kosmopolitt : nye Bjørnson-studier. Novus Forlag. ISSN 9788270997251.
 • Engelstad, Fredrik (2013). Kunstens makt? Tingenes makt? En refleksjon over virkninger av tekster og bilder. Tidsskrift for kulturforskning. ISSN 1502-7473. s. 23–38.
 • Engelstad, Fredrik (2012). Samfunn, demokrati og makt. I Dahlgren, Kenneth & Næss, Hans Erik (Red.), Tanker om samfunn. Universitetsforlaget. ISSN 9788215019765. s. 130–153.
 • Engelstad, Fredrik (2012). Likestilling og lønnsomhet: Hva vet vi om økonomiske virkninger av kjønnskvotering til ASA-styrer? Søkelys på arbeidslivet. ISSN 1504-8004. 29(3), s. 258–274.
 • Engelstad, Fredrik (2012). Michel Foucault som galskapens arkeolog. I Gilbert, Sidsel Kari; Stänicke, Erik & Engelstad, Fredrik (Red.), Psyke, kultur og samfunn: Perspektiver på indre og ytre virkelighet. Abstrakt forlag. ISSN 9788279353324. s. 229–246.
 • Engelstad, Fredrik & Teigen, Mari (2012). Introduction: Gender and Varieties of Economic Power – The Significance of Family and State. I Engelstad, Fredrik & Teigen, Mari (Red.), Firms, Boards and Gender Quotas: Comparative Perspectives. Emerald Group Publishing Limited. ISSN 978-1-78052-672-0. doi: 10.1108/s0195-6310%282012%290000029004.
 • Engelstad, Fredrik (2012). The sociology of power. I Aakvaag, Gunnar Colbjørnsen; Jacobsen, Michael Hviid & Johansson, Thomas (Red.), Introduction to Sociology. Scandinavian Sensibilities. Prentice-Hall. ISSN 978-0-273-72739-2. s. 58–80.
 • Engelstad, Fredrik (2012). Limits to state intervention into the private sector economy: aspects of property rights in social democratic societies. I Engelstad, Fredrik & Teigen, Mari (Red.), Firms, Boards and Gender Quotas: Comparative Perspectives. Emerald Group Publishing Limited. ISSN 978-1-78052-672-0. s. 235–265. doi: 10.1108/s0195-6310%282012%290000029012.
 • Engelstad, Fredrik (2011). The Assignment of Political Office by Lot. I Stone, Peter (Red.), Lotteries in Public Life. A Reader. Imprint Academic. ISSN 9781845402082. s. 177–200. doi: 10.1177/053901889028001002.
 • Engelstad, Fredrik (2011). Kan kjønnskvotering i næringslivet forsvares? : en normativ analyse. Tidsskrift for kjønnsforskning. ISSN 0809-6341. 35, s. 120–140.
 • Engelstad, Fredrik (2010). Henrik Ibsen: The power of charisma. I Edling, Christoffer & Rydgren, Jens (Red.), Sociological insights of great thinkers. Sociology through literature, philosophy, and science. Praeger. ISSN 9780313384707. s. 95–103.
 • Hansen, Marianne Nordli & Engelstad, Fredrik (2010). Samfunnsklasser og eliter. I Frønes, Ivar & Kjølsrød, Lise (Red.), Det norske samfunn. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-39086-7. s. 191–213.
 • Engelstad, Fredrik (2010). Makt - konsentrasjon og fordeling. I Frønes, Ivar & Kjølsrød, Lise (Red.), Det norske samfunn. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-39086-7. s. 164–190.
 • Engelstad, Fredrik (2010). Rom med utsikt. Om å studere samfunnets toppsjikt. I Album, Dag; Hansen, Marianne Nordli & Widerberg, Karin (Red.), Metodene våre. Eksempler fra samfunnsvitenskapelig forskning. Universitetsforlaget. ISSN 9788215014920. s. 173–188.
 • Engelstad, Fredrik (2009). Challenges to democracy: fairness and participation. I Cherkaoui, Mohamed & Hamilton, Peter (Red.), Raymond Boudon: A Life in Sociology. Essays in honour of Raymond Boudon. Bardwell Press. ISSN 9781905622184. s. 329–346.
 • Engelstad, Fredrik (2009). Culture and power. I Clegg, Stewart R. & Haugaard, Mark (Red.), The SAGE Handbook of Power. Sage Publications. ISSN 9781412934008. s. 210–238.
 • Engelstad, Fredrik (2009). Børs og katedral. I Bastiansen, Henrik G.; Hagtvet, Bernt; Hjeltnes, Guri; Lundby, Knut & Rønning, Helge (Red.), Det Elegante uromoment : Hans Fredrik Dahl og offentligheten : festskrift på 70-årsdagen. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-3261-0. s. 196–210.
 • Engelstad, Fredrik (2009). The self-made woman. Om blondiner, kjønn og makt. Tidsskrift for kjønnsforskning. ISSN 0809-6341. 33(3), s. 194–209.
 • Engelstad, Fredrik (2009). Democratic elitism - conflict and consensus. Comparative Sociology. ISSN 1569-1322. 8(3), s. 383–401.
 • Griswold, Wendy & Engelstad, Fredrik (2008). State Patronage in Norway and the U.S. I Griswold, Wendy (Red.), Regionalism and the Reading Class. University of Chicago Press. ISSN 0-226-30922-3. s. 128–159.
 • Engelstad, Fredrik (2008). Social conventions and the dialectics of recognition: Power and culture in Shakesepare and Ibsen. Journal of Power. ISSN 1754-0291. 1(2), s. 143–156.
 • Engelstad, Fredrik (2007). Introduction: Social and Political Elites in Modern Democracies. I Engelstad, Fredrik & Gulbrandsen, Trygve Jens (Red.), Comparative Studies of Social and Political Elites. Elsevier. ISSN 978-0-7623-1379-2. s. 1–9.
 • Engelstad, Fredrik (2006). Demokratisk kapitalisme - er det mulig? I Engelstad, Fredrik; Lange, Even; Pharo, Helge & Rudeng, Erik (Red.), Demokratisk konservatisme. Pax Forlag. ISSN 82-530-2909-8.
 • Gulbrandsen, Trygve Jens & Engelstad, Fredrik (2005). "Elite consensus on the Norwegian welfare state model". West European Politics. ISSN 0140-2382. 28(4), s. 899–919. Fulltekst i vitenarkiv
 • Engelstad, Fredrik (2004). Er det makt i de lyttende ører? Om brutte dialoger og åpne rom. I Frønes, Ivar & Wetlesen, Tone Schou (Red.), Dialog, selv og samfunn. Abstrakt forlag. ISSN 82-7935-183-3. s. 233–249.
 • Engelstad, Fredrik & Østerud, Øyvind (2004). Democracy and Power. I Engelstad, Fredrik & Østerud, Øyvind (Red.), Power and Democracy. Critical Interventions. Ashgate. ISSN 0-7546-3767-0. s. 1–10.
 • Engelstad, Fredrik (2004). Economic Democracy - Does it Make Sense in the 21st Century? I Engelstad, Fredrik & Østerud, Øyvind (Red.), Power and Democracy. Critical Interventions. Ashgate. ISSN 0-7546-3767-0.
 • Hansen, Marianne Nordli & Engelstad, Fredrik (2003). Samfunnsklasser og klasseteorier, Det norske samfunn. s. 154–183.
 • Engelstad, Fredrik; Meyer, Siri; Selle, Per; Skjeie, Hege & Østerud, Øyvind (2003). Makt og demokrati. Sluttrapport fra Makt- og demokratiutredningen. NOU - Norges offentlige utredninger. ISSN 0333-2306. s. 1–100.
 • Hansen, Marianne Nordli & Engelstad, Fredrik (2003). Samfunnsklasser og eliter, Det norske samfunn. s. 191–211.
 • Engelstad, Fredrik (2003). National Literature, Collective Identity and Political Power. Comparative Social Research. ISSN 0195-6310. 21, s. 111–145. Fulltekst i vitenarkiv
 • Engelstad, Fredrik (2003). Frihet, adel, livskall. Henrik Ibsen som kritiker av demokratiet. Sosiologi i dag. ISSN 0332-6330. 33(3), s. 33–49. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Engelstad, Fredrik; Gulbrandsen, Trygve Jens; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Teigen, Mari (2022). Eliter i endring : Makt, demokrati, representasjon. Universitetsforlaget. ISBN 9788215063072. 360 s.
 • Engelstad, Fredrik; Gulbrandsen, Trygve Jens; Mangset, Marte & Teigen, Mari (2019). Elites and people: Challenges to democracy. Emerald Group Publishing Limited. ISBN 978-1-83867-916-3.
 • Engelstad, Fredrik; Holst, Cathrine & Aakvaag, Gunnar C. (2018). Democratic State and Democratic Society. De Gruyter Open. ISBN 978-3-11-063407-5. 403 s.
 • Byrkjeflot, Haldor & Engelstad, Fredrik (2018). Bureaucracy and Society in Transition: Comparative Perspectives. Emerald Group Publishing Limited. ISBN 978-1-78743-284-0. 308 s.
 • Engelstad, Fredrik; Larsen, Håkon; Rogstad, Jon & Steen-Johnsen, Kari (2017). Institutional Change in the Public Sphere: Views on the Nordic Model. De Gruyter Open. ISBN 978-3-11-054633-0. 269 s.
 • Engelstad, Fredrik & Hagelund, Anniken (2015). Cooperation and Conflict the Nordic Way : Work, Welfare, and Institutional Change in Scandinavia. De Gruyter Open. ISBN 978-3-11-044428-5. 298 s.
 • Gilbert, Sidsel Kari; Stänicke, Erik & Engelstad, Fredrik (2012). Psyke, kultur og samfunn: Perspektiver på indre og ytre virkelighet. Abstrakt forlag. ISBN 9788279353324. 406 s.
 • Engelstad, Fredrik & Teigen, Mari (2012). Firms, Boards and Gender Quotas: Comparative Perspectives. Emerald Group Publishing Limited. ISBN 978-1-78052-672-0. 265 s.
 • Engelstad, Fredrik (2010). Maktens uttrykk. Kulturforståelse som maktanalyse. Universitetsforlaget. ISBN 9788215014746. 352 s.
 • Kalleberg, Ragnvald; Malnes, Raino Sverre & Engelstad, Fredrik (2009). Samfunnsvitenskapenes oppgaver, arbeidsmåter og grunnlagsproblemer. (Særtrykk av 5 kapitler fra bok publisert i 2005). Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205396616. 150 s.
 • Engelstad, Fredrik & Gulbrandsen, Trygve Jens (2007). Comparative Studies of Social and Political Elites. Elsevier. ISBN 978-0-7623-1379-2. 286 s.
 • Engelstad, Fredrik; Lange, Even; Pharo, Helge & Rudeng, Erik (2006). Demokratisk konservatisme. Pax Forlag. ISBN 82-530-2909-8. 519 s.
 • Engelstad, Fredrik (2006). Demokratisk konservatisme. Pax Forlag. ISBN 82-530-2909-8. 519 s.
 • Asgeirsdottir, Kristin; Engelstad, Fredrik & Simonsen, Ditte Maja (2005). Demokrati og engagement : paradokser i de nordiske demokratier. Nordisk Råd. ISBN 9289310952. 177 s.
 • Engelstad, Fredrik (2005). Hva er makt. Universitetsforlaget. ISBN 8215006256. 158 s.
 • Engelstad, Fredrik; Grenness, Carl-Erik; Kalleberg, Ragnvald & Malnes, Raino Sverre (2005). Introduksjon til samfunnsfag. Vitenskapsteori, argumentasjon og faghistorie. Gyldendal Akademisk. ISBN 82-05-31154-4. 496 s.
 • Engelstad, Fredrik & Østerud, Øyvind (2004). Power and Democracy. Critical Interventions. Ashgate. ISBN 0-7546-3767-0. 248 s.
 • Engelstad, Fredrik; Ekberg, Espen; Gulbrandsen, Trygve Jens & Vatnaland, Jon (2003). Næringslivet mellom marked og politikk. Gyldendal Akademisk. ISBN 8205315779. 305 s.
 • Engelstad, Fredrik & Ødegård, Guro (2003). Ungdom, makt og mening. Gyldendal Akademisk. ISBN 82-05-31533-7. 422 s.
 • Gulbrandsen, Trygve Jens; Engelstad, Fredrik; Klausen, Trond Beldo; Skjeie, Hege; Teigen, Mari & Østerud, Øyvind (2002). Norske makteliter. Gyldendal Akademisk. ISBN 82-05-30768-7. 312 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Engelstad, Fredrik & Thorsen, Dag Einar (2022). makt. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Engelstad, Fredrik (2020). Institutt for samfunnsforskning 70 år : Refleksjoner over noen lange linjer. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 61(3), s. 273–297. doi: 10.18261/ISSN.1504-291X-2020-03-06. Fulltekst i vitenarkiv
 • Engelstad, Fredrik (2018). Bokessay om: Olav Korsnes, Johan Heilbron, Johs. Hjellbrekke, Felix Bühlmann, Mike Savage (red.): New Directions in Elite Studies. Norsk sosiologisk tidsskrift. ISSN 2535-2512. 2(5), s. 429–433. doi: 10.18261/issn.2535-2512.
 • Engelstad, Fredrik & Larsen, Håkon (2018). The significance of the state for facilitating a civil sphere in Scandinavia.
 • Engelstad, Fredrik (2017). Demokrati og institusjoner i endring.
 • Engelstad, Fredrik (2017). Innledning.
 • Engelstad, Fredrik (2016). Makt, elite, makteliter. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. 4, s. 340–344.
 • Engelstad, Fredrik & Larsen, Håkon (2016). The public sphere in the Nordic model.
 • Engelstad, Fredrik (2013). Makt. I Godal, Anne Marit (Red.), Store norske leksikon (snl.no). Store norske leksikon AS.
 • Engelstad, Fredrik (2013). Dag Solhjell og Jon Øien: Det norske kunstfeltet. En sosiologisk innføring. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 54(4), s. 511–514.
 • Engelstad, Fredrik; Stänicke, Erik & Gilbert, Sidsel Kari (2012). Innledning: Psyke, kultur og samfunn. I Gilbert, Sidsel Kari; Stänicke, Erik & Engelstad, Fredrik (Red.), Psyke, kultur og samfunn: Perspektiver på indre og ytre virkelighet. Abstrakt forlag. ISSN 9788279353324. s. 9–22.
 • Engelstad, Fredrik (2011). Bjørnstjerne Bjørnson - samfunnsendring som kunnskapsutvikling. Årbok / Det norske videnskaps-akademi. ISSN 0332-6209. s. 298–300.
 • Engelstad, Fredrik (2010). Bjørnstjerne Bjørnson - samfunnsendring som kunnskapsutvikling.
 • Engelstad, Fredrik & Steen-Johnsen, Kari (2010). Hva er det med hybride organisasjoner? Nordiske organisasjonsstudier. ISSN 1501-8237. 12(3), s. 3–7.
 • Engelstad, Fredrik (2009). Geir Høgsnes in memoriam. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. s. 283–386.
 • Engelstad, Fredrik (2006). Demokrati som konflikt - filosofi og politikk hos Chantal Mouffe. Demo. ISSN 1503-3171. 6(1), s. 45–48.
 • Engelstad, Fredrik (2004). Den siste maktutredningen bør ikke bli den siste. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. 21(1), s. 96–102. Fulltekst i vitenarkiv
 • Engelstad, Fredrik (2003). National regimes of collective bargaining in transformation: Nordic trends in a comparative perspective. Makt- og demokratiutredningen. ISSN 82-92028-59-5.
 • Dølvik, Jon Erik & Engelstad, Fredrik (2003). National regimes of collective bargaining in transformation: Nordic trends in a comparative perspective. Makt og demokratiutredningen. ISSN 82-92028-59-5.
 • Engelstad, Fredrik (2003). Olje og Makt. Makt- og demokratiutredningen. ISSN 8292028617.
 • Østerud, Øyvind; Engelstad, Fredrik; Meyer, Siri; Selle, Per & Skjeie, Hege (2003). Makt og demokrati. Sluttrapport fra Makt- og Demokratiutredningen. Norges offentlige utredninger.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. okt. 2010 18:57 - Sist endret 6. mars 2019 10:46

Prosjekter