2012

Publisert 21. des. 2012 12:29

Vi gjør av og til valg som tilsynelatende ikke bygger på erfaring. I hippocampus oppstår assosiasjoner automatisk uten at vi er oss det bevisst, skriver Tidsskrift for Den Norske Legeforening.

Publisert 26. nov. 2012 12:34

Et debattinnlegg om SFF-prosessen har vakt misnøye hos flere. – Jeg kan ikke se at dette er noe å ta avstand fra, eller at det skal være nødvendig å føle seg rammet, sier universitetsstyremedlem Hanne Haavind.

Publisert 6. nov. 2012 16:52

Psykologisk Institutt inviterte til praksissamling for våre samarbeidspartnere ved blant annet helseforetak, kommuner og ideelle organisasjoner på Harald Schjelderups hus torsdag 25. oktober 2012.

Publisert 6. nov. 2012 11:21

Når kroppen vokser, vokser hjernen. Men samtidig blir deler av hjernen mindre. Hjernen kvitter seg nemlig med det den ikke lenger trenger.

Publisert 2. nov. 2012 10:44

– Exploring the role of close relationships, having a child, and life stressors on stability and change in life satisfaction.

Publisert 16. okt. 2012 16:59

Hele seks av Atferdssenterets medarbeidere har bidratt på ei ny bok på det svenske Gothia förlag: «Att göra effektutvärderingar», skriver Atferdssenteret − Et resultat av den økende interessen for intervensjonsforskning, sier senterets forskningsdirektør Terje Ogden.

Publisert 2. okt. 2012 10:33

Kristine Walhovd ved Universitetet i Oslo får 12 millioner kroner fra EU for å studere effekten av hjernetrening. Dermed har enda en søker fra en norsk institusjon fått ERC Starting Grant i 2012.

Publisert 24. sep. 2012 15:05

Statsråd Kristin Halvorsen besøkte i dag forskningstorget i Oslo i forbindelse med Forskningsdagene 2012. Her møtte hun både nysgjerrige barn og engasjerte formidlere av aktuell forskning rundt temaet «samfunn».

Publisert 18. sep. 2012 11:37

– Jo høyere kvalitet på barnehagene, desto bedre for barnets psykiske helse og desto mer lønnsomt for samfunnet. Det sier Arne Holte, assisterende direktør ved Nasjonalt folkehelseinstitutt og professor i helsepsykologi ved Universitetet i Oslo.

Publisert 17. sep. 2012 09:00

Ved psykologstudiet i Oslo tilbyr sisteårs-studenter korttidsterapi under kyndig veiledning. Universitetslektor Guro Øiestad inviterer fagfeller og leger til  fast samarbeid om å henvise egnede klienter.

Publisert 6. sep. 2012 15:41

Tirsdag 4. september åpnet det nye Senteret for psykoseforskning som er etablert og opprettet gjennom en donasjon fra Stiftelsen K.G. Jebsen. Senteret har en målsetting om å finne ut mer av årsakene til psykoselidelser, som regnes som en av de største gåter i moderne biomedisin.

Publisert 27. juni 2012 14:13

Selvfølelse bygges i samspill med andre. Grunnmuren blir lagt de første årene, men selvfølelsen blir aldri helt ferdig. Den kan både bygges opp og brytes ned gjennom hele livet, skriver psykiskhelse.no

Publisert 27. juni 2012 11:42

Hvis mor har angst i tillegg til depresjon etter fødselen, blir barnet mer påvirket enn hvis mor «bare» har depresjon, skriver psykiskhelse.no Det viser en studie som psykologspesialist Schale Azak har gjort som en del av sin doktorgrad.

Publisert 19. juni 2012 10:56

Psykologspesialist og forsker Dag V. Skjelstad har vunnet årets forskningspris i Vestre Viken HF. Fredag ble han tildelt prisen for en artikkel som presenterer funn fra Skjelstads doktorgradsprosjekt som utforsket muligheten for å oppdage bipolar 2 lidelse før sykdomsdebut.

Publisert 8. juni 2012 10:46

Helse Sør-Øst RHF har tildelt midler til totalt seks forskningsprosjekter etter 22. juli.  Prosjektene vil blant annet belyse ulike sider ved helsetjenestens innsats etter terrorangrepet.

Publisert 1. juni 2012 13:51

Resiliens handler om å klare seg bra på tross av erfaringer med, og eller opplevelser av relativt stor risiko. Det vil si at personer som har blitt utsatt for den samme type motgang og vansker, ofte reagerer svært forskjellig. Dette fenomenet førte til bruken av begrepet Resiliens.

Publisert 22. mai 2012 09:32

Forskningsaktiviteten i Vestre Viken økte betydelig fra 2010 til 2011. Dette til tross for at de relativt sett brukte mindre ressurser på forskning i 2011 enn i 2010, skriver Vestre Viken HF.

Publisert 20. apr. 2012 09:58

Når folk oppfatter sin egen adferd som uønsket – hva er det som skaper så stor motivasjon at de tar seg selv i nakken og forsøker å endre adferden? Magnhild Mjåvatn Høie ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap har studert røykesluttere i sin doktorgradsavhandling.

Publisert 18. apr. 2012 13:54

– Etter en bred diskusjon og høringsrunde har vi konkludert med at UiO ikke kommer til å benytte seg av to ekstra kjønnspoeng for gutter, sier prorektor Inga Bostad. Avgjørelsen meldes nå til Kunnskapsdepartementet.

Publisert 15. mars 2012 13:19

Assisterende direktør Arne Holte i Nasjonalt folkehelseinstitutt er tildelt Psykologprisen 2012 for å ha satt dype spor innen det psykiske helsearbeidet.