Angst hos mor kan stresse babyen

Hvis mor har angst i tillegg til depresjon etter fødselen, blir barnet mer påvirket enn hvis mor «bare» har depresjon, skriver psykiskhelse.no Det viser en studie som psykologspesialist Schale Azak har gjort som en del av sin doktorgrad.

Schale Azak ved Nic Waals institutt, disputerte torsdag 24. mai ved Psykologisk Instiutt.

Azak er psykologspesialist ved Nic Waals Institutt, Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo. Her arbeider hun blant annet med gravide og nybakte mødre som har depresjon og angst.

I doktorgradsarbeidet sitt ville Azak undersøke hvordan samspillet med barnet fungerte når mor hadde fødselsdepresjon. Hun ville også undersøke om barnet ble påvirket av mors psykiske problemer.

Det viktigste funnet i studien er at de mødrene som hadde angst i tillegg til depresjon, hadde større utfordringer enn friske mødre og mødre med «bare» depresjon. De hadde dårligere samspill med barnet sitt og brukte lengre tid på å forbedre samspillet enn det «bare» deprimerte mødre brukte. I tillegg fant Azak at barna hadde økt mengde kortisol i kroppen om kvelden.

Publisert 27. juni 2012 11:42 - Sist endret 13. mai 2015 10:17