2013

Publisert 21. nov. 2013 12:59

Timeplan for våren 2014 publiseres tirsdag 26. november. Du vil da finne informasjon om undervisningstidspunkt på de ulike emne- og semestersidene.

Publisert 9. okt. 2013 13:07

Våren 2013 ble det nedsatt et utvalg for å se på organisering av 10-12. semester. Bakgrunnen for dette var tilbakemeldinger fra studentene om stor arbeidsbelastning på 11. og 12. semester, samt et ønske om omorganisering av fordypningsemnene på 11. og 12. semester.

Publisert 8. aug. 2013 10:26

Er du ny student ved Psykologisk institutt denne hausten? Her kan du finne relevant informasjon om studiestart på ditt studieprogram.

Publisert 27. juni 2013 09:00

Metodeundervisningen ved PSI skårer høyt på vårens emneevalueringer. Podkast kan være nøkkelen til suksess.

Publisert 11. mars 2013 16:33

«Forskinga di er for god til å vere sann», sa kollegaer til Diederik Stapel. Sann var den heller ikkje. Men kva kan forskarar ved UiB lære av superfjuskaren Stapel, skriv UiB på nettavisa si.

Publisert 6. feb. 2013 13:42

Mennesker som har blitt utsatt for tortur eller overgrep får nå et tilrettelagt tannhelsetilbud i Norge, skriver Amnesty International. – Et steg i riktig retning, mener Nora Sveaass i FNs torturkomité.