2013

Publisert 21. nov. 2013 12:59

Timeplan for våren 2014 publiseres tirsdag 26. november. Du vil da finne informasjon om undervisningstidspunkt på de ulike emne- og semestersidene.

Publisert 9. okt. 2013 13:07

Våren 2013 ble det nedsatt et utvalg for å se på organisering av 10-12. semester. Bakgrunnen for dette var tilbakemeldinger fra studentene om stor arbeidsbelastning på 11. og 12. semester, samt et ønske om omorganisering av fordypningsemnene på 11. og 12. semester.

Publisert 2. sep. 2013 09:00

Både studenter og lærere har i flere år gitt uttrykk for at etikken burde komme tidligere i studieløpet.

Publisert 19. aug. 2013 09:00

Torleif Halkjelsvik, som tok sin doktorgrad ved Psykologisk institutt, er tildelt Hans Majestet Kongens gullmedalje.

Publisert 8. aug. 2013 10:26

Er du ny student ved Psykologisk institutt denne hausten? Her kan du finne relevant informasjon om studiestart på ditt studieprogram.

Publisert 1. aug. 2013 12:55

Den statistiske styrken i nevrovitenskapelige studier er ofte lav, skriver Tidsskrift for Den norske legeforeningen.

Publisert 27. juni 2013 09:00

Metodeundervisningen ved PSI skårer høyt på vårens emneevalueringer. Podkast kan være nøkkelen til suksess.

Publisert 23. mai 2013 15:40

Søkertallene til masterprogrammet i psykologi øker med 25 % i år. Andelen mannlige søkere vokser også.

Publisert 23. mai 2013 15:40

Til sommeren skal gutta overbevises om at de har valgt riktig karrierevei.

Publisert 15. apr. 2013 15:45

Studenter fra profesjonsstudiet i psykologi tilbyr samtaleveiledning til rådville bachelorstudenter ved SV-fakultetet.

Publisert 15. apr. 2013 15:45

Studentene møtte arbeidsgiverne under Karrieredagen ved Psykologisk institutt. De ville høre hvilke muligheter de har.

Publisert 12. apr. 2013 14:30

Det har nå blitt bestemt at det vil bli gjeninnført bokstavkarakterer på enkelte emner på profesjonsprogrammet.

Publisert 11. mars 2013 16:33

«Forskinga di er for god til å vere sann», sa kollegaer til Diederik Stapel. Sann var den heller ikkje. Men kva kan forskarar ved UiB lære av superfjuskaren Stapel, skriv UiB på nettavisa si.

Publisert 11. mars 2013 14:34

Pål Ulvenes' artikkel kåret til årets beste i tidsskriftet Psychotherapy 2012, skriver Modum Bad på sine nettsider.

Publisert 6. feb. 2013 13:42

Mennesker som har blitt utsatt for tortur eller overgrep får nå et tilrettelagt tannhelsetilbud i Norge, skriver Amnesty International. – Et steg i riktig retning, mener Nora Sveaass i FNs torturkomité.

Publisert 21. jan. 2013 14:39

Norge skal nominere medlemmer til Europarådets torturkomité (Committee for the Prevention of Torture, CPT).

Publisert 14. jan. 2013 15:47

Det skriver blant annet Tidsskrift for Den norske legeforening, som har anmeldt Stephen von Tetzchners bok "Utviklingspsykologi".