Ubevisste valg i hippocampus

Vi gjør av og til valg som tilsynelatende ikke bygger på erfaring. I hippocampus oppstår assosiasjoner automatisk uten at vi er oss det bevisst, skriver Tidsskrift for Den Norske Legeforening.

Anders M. Fjell. Foto: Svein H. Milde

Vi foretar ofte raske og sikre valg selv om vi ikke har erfaring med alternativene. Det har vært foreslått at slike avgjørelser skyldes assosiasjoner til tidligere opplevelser. Amerikanske forskere har nå studert mulige mekanismer for denne typen assosiasjoner.

28 personer ble fulgt med funksjonell hjerneavbilding i en studie der de ble eksponert for parvise visuelle stimuli. Halvparten av bildene ble så vist sammen med en pengeseddel. Når deltakerne deretter fikk valget mellom to avbildede gjenstander som ikke direkte hadde vært knyttet til belønning, valgte de den som i assosiasjonsfasen hadde vært vist sammen med gjenstanden som var blitt koblet til belønning etterpå. Denne avgjørelsesmekanismen skyldes aktivitet i hippocampus.

Publisert 21. des. 2012 12:29 - Sist endret 3. apr. 2018 14:24