– Når jeg tar tablett blir jeg sånn jentete

Mamma er lettet, pappa er skeptisk. Barnet har også sine oppfatninger om å få diagnosen ADHD og medisiner for den. – Vi må høre mer på barna, sier forsker.

Aina Olsvold, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, disputerer ved PSI torsdag 13. september

«Når jeg tar tablett er det sånn at jeg blir sånn jentete på en måte, og jeg vil liksom bare slappe av hele tiden, og bare gjøre sånne rolige ting, og da er det sånn ååå en blomst! Det er sånn jeg kjenner det da.» (Knut 14 år).

ADHD er en omdiskutert diagnose. Mange mener det handler om en biologisk tilstand som må behandles, gjerne med medisiner. Andre mener at vi i dagens samfunn medisinerer normal gutteoppførsel.

Aina Olsvold er psykolog med lang klinisk erfaring. Nå har hun fullført doktorgrad om familier som lever med ADHD-diagnose, og intervjuet mor, far og barnet som går på medisiner: 17 gutter og 2 jenter. Hun fant at selv innenfor en liten familie kan det være uenighet om diagnosen og medisineringen.

Publisert 11. sep. 2012 16:16