EU-millioner til norsk hjerneforsker

Kristine Walhovd ved Universitetet i Oslo får 12 millioner kroner fra EU for å studere effekten av hjernetrening. Dermed har enda en søker fra en norsk institusjon fått ERC Starting Grant i 2012.

Kristine Walhovd får ERCs Starting Grant for å forske på effekten av å trene opp hjernen. Foto: Svein Harald Milde/ PSI.

Norge har fremragende hjerneforskningsmiljøer som markerer seg internasjonalt. Nå har enda en forsker fra ett av disse sterke miljøene fått midler fra EUs satsing på unge og lovende forskere, ERCs Starting Grants. Professor Kristine B. Walhovd, som får 12 millioner kroner fra EU over fem år for å realisere sitt forskningsprosjekt, er den eneste norske forskeren som slapp gjennom nåløyet innenfor domenet samfunnsvitenskap og humaniora.

Publisert 2. okt. 2012 10:33 - Sist endret 26. juni 2019 13:47