Millioner til å løse psykosegåten

Senter for psykoseforskning mottar flere millioner kroner til arbeidet sitt. Instituttleder Kjetil Sundet ved PSI leder faggruppen Kognisjon ved dette senteret.

Kjetil Sundet, instituttleder ved PSI, leder faggruppen Kognisjon ved det nyopprettede Jebsen-senteret. Foto: Svein Milde

UiO mottar pengene fra stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen. Universitetet åpner det nye senteret i dag, og senteret vil få navnet K.G. Jebsen-senter for psykoseforskning.

– Denne tildelingen er veldig viktig for vår forskning, sier senterleder Andreassen.

– Vi får etablert et senter med kritisk masse av forskere som kan arbeide sammen over lang tid, og psykiatriforskning blir satt på agendaen. Vi setter stor pris på gaven fra K.G. Jebsen-stiftelsen.

Samler ekspertise

Forskerne ved senteret har spesialkompetanse innen klinikk og nevrokognisjon, hjerneavbildning, molekylærgenetikk, miljøforhold og dyre-eksperimentelle studier. Følgende forskere blir ledere for tematiske arbeidsgrupper ved det nye senteret:

Publisert 29. mars 2012 09:00 - Sist endret 26. juni 2019 14:15