– Milevis fra personsjikane

Et debattinnlegg om SFF-prosessen har vakt misnøye hos flere. – Jeg kan ikke se at dette er noe å ta avstand fra, eller at det skal være nødvendig å føle seg rammet, sier universitetsstyremedlem Hanne Haavind.

Professor Hanne Haavind. Foto: Uio

– Det er helt avgjørende at universitetsledelsen har forskernes tillit. I denne saken har flere hatt inntrykk av at det er lagt føringer for søkernes adgang til å klage, sierDag Olav Hessen, som sammen med Hanne Haavind representerer de faste, vitenskapelige ansatte i Universitetsstyret.

For snart to uker siden ble 13 nye SFFer (Sentre for fremragende forskning) utpekt av Forskningsrådet. To av søkerne som ikke nådde opp, var medisinprofessor Johan F. Storm og forskningsgruppen til rektor Ole Petter Ottersen.

Både før og etter utnevnelsen har Storm og gruppen hans kritisert ikke bare Forskningsrådet for feil saksbehandling, men også UiO-rektoren og forskningsdirektør Bjørn Haugstads håndtering av prosessen. Først gjennom et intervju. Deretter i et debattinnlegg.

Publisert 26. nov. 2012 12:34 - Sist endret 19. nov. 2015 23:35