Ønsker henvisning til studentterapeuter

Ved psykologstudiet i Oslo tilbyr sisteårs-studenter korttidsterapi under kyndig veiledning. Universitetslektor Guro Øiestad inviterer fagfeller og leger til  fast samarbeid om å henvise egnede klienter.

Universitetslektor Guro Øiestad. Foto: UiO

– Dette er et tilbud som er i tråd med tanken bak lavterskelsatsingen til Psykologforeningen, sier hun.

Selv om det ikke er snakk om fullbefarne psykologer med autorisasjon, mener Øiestad man skal lete lenge etter mer dedikerte terapeuter.

– Dette er studenter som er inne i siste året og har lagt hovedpraksis bak seg. De er toppmotiverte for å gjøre en god jobb og særdeles lærevillige, sier hun.

Øiestad sier hun er ute etter pasienter som kan hjelpes til bevegelse i løpet av et kort terapiforløp.

– Det kan godt være ordentlig strev de baler med, men tilbudet ikke er rettet mot pasienter med alvorlig psykisk lidelse, som er  suicidale eller som kan være aktuelle for sykehusinnleggelse, sier hun.

Publisert 17. sep. 2012 09:00