2015

Publisert 23. nov. 2015 11:50

UiO blir vertskap for et nytt senter for forskning på høyreekstremisme. Psykologisk institutt deltar med sentrale forskningspartnere.

Publisert 28. okt. 2015 13:53

- Forskning spiller en betydelig rolle i å forme samfunnet og derfor er det så viktig å oppfordre og støtte forskning som tar et moralsk og sosialt ansvar, sier Våg å vite-prisvinner Ramzi Alayan. Han har skrevet om palestinere med israelsk statsborgerskap.

Publisert 4. sep. 2015 12:00

Psykologiprofessorene Fjell og Walhovd har banet vei for forskning på hjernens livsløp. Nå hedres paret med UiOs forskningspris.