Forbud mot spill gir samfunnsgevinst

Forbudet mot spilleautomater i 2007 har redusert omfanget av pengespill blant norske ungdommer konkluderer Marianne Bang Hansen i sin doktoravhandling.

Marianne Bang Hansen disputerte ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo 17. april 2012.

Marianne Bang Hansen har jobbet med sin doktoravhandling ved SIRUS. 17. april disputerte hun med avhandlingen «Game Over! Adolescent Gambling behaviour after interventions in the gambling market – A public health perspective», ved Institutt for psykologi ved Universitetet i Oslo.

I doktorgradsavhandlingen sin har hun sett på om tiltak som retter seg mot hele befolkningen, i dette tilfellet forbud mot spilleautomater, er en måte å dempe omfanget av pengespill på, og hvorvidt reguleringene av det norske spilleautomatmarkedet har hatt noen påvirkning på pengespillatferd blant norske ungdommer.

Resultatene fra hennes doktoravhandling viser en sammenheng mellom det totale omfanget av pengespill og andelen unge med spilleproblemer. Hun fant også at en nedgang i det totale omfanget av pengespill ble etterfulgt av kollektiv nedadgående endring blant alle spillere. Endringen gjaldt både de som spilte litt, de som spilte moderat og de som spilte mye.

Publisert 18. apr. 2012 10:36 - Sist endret 19. nov. 2015 23:34