Barnehager: En unik arena for å fremme psykisk helse

– Jo høyere kvalitet på barnehagene, desto bedre for barnets psykiske helse og desto mer lønnsomt for samfunnet. Det sier Arne Holte, assisterende direktør ved Nasjonalt folkehelseinstitutt og professor i helsepsykologi ved Universitetet i Oslo.

Han vil ha psykologene på banen med råd om effekter av barnehager og barnehagekvalitet.

Psykologforeningen.no utfordret FHI-direktøren i forbindelse med at Regjeringen ber om innspill til sin stortingsmelding om framtidens barnehage som er bebudet vinteren 2013.

Holte mener barnehagene er i en særstilling når det gjelder muligheter for å forebygge helseproblemer. Ikke minst fordi det nå er like mange barn i barnehagen som det er barn som kommer til helseundersøkelse på helsestasjonene.

  • Ved utgangen av 2011 hadde nærmere 90 prosent av alle barn i alderen 1-5 år barnehageplass

  • For 1-2 åringer, cirka 80 prosent

- Alle er der, hver dag, det meste av dagen, sammenhengende, i flere år. Barna blir observert av fagfolk - hver tredje ansatt har pedagogutdanning - , mens barna er i naturlig samspill med andre barn, og fagfolkene møter foreldrene eller andre foresatte to ganger om dagen – også det i flere år. Det gjør barnehagene til en unik arena for å fremme psykisk helse, sier han.

Publisert 18. sep. 2012 11:37 - Sist endret 11. mai 2017 09:54