Aktuelle saker

Published Sep. 12, 2019 9:07 AM

As parents, we are often interested in following the development of our children and finding out how much they have learnt at different points in the early years of life. Understanding what children know and how they learn is also important for researchers interested in understanding their development.

Ole André Solbakken, Evalill Bølstad Karevold, Vibeke Moe og Bjørn Lau
Publisert 11. juli 2019 10:00

To lederteam har meldt sin interesse til å styre instituttet. Gjør dere klare til valgkamp over sommeren.

Instituttleder Pål Kraft prater, mens han stikker pekefinger i været.
Publisert 21. juni 2019 10:18

Instituttleder på psykologi, Pål Kraft mener det ikke er grunn til akutt bekymring for at bare én kvinne har blitt ansatt i fast stilling siden 2016. Nå setter han likevel ned et utvalg.

Barn på jakt etter blomster og bier
Publisert 19. juni 2019 10:32
Liste av finansieringsordninger
Publisert 19. juni 2019 08:38

UiO:Livsvitenskap har ulike støtteordninger innen forskning, utdanning og innovasjon som skal bidra til å styrke livsvitenskap ved UiO. 

Bildet kan inneholde: medisinsk utstyr, beregnet tomografi, medisinsk, radiologi, medisinsk bildebehandling.
Publisert 17. juni 2019 13:00

Anders Jahres medisinske pris for yngre forskere er på 400 000 kroner og deles i år mellom førsteamanuensis Lars Tjelta Westlye ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo og førsteamanuensis Jenny Mjösberg fra Karolinska Institutet, Stockholm. Hovedprisen på én million kroner går til professor Carl-Henrik Heldin fra Universitetet i Uppsala.

Et portett av Carl-Henrik Heldin
Publisert 17. juni 2019 13:00

Carl-Henrik Heldin ved Universitetet i Uppsala er tildelt Anders Jahres store medisinske pris for 2019 på 1 million kroner. Prisen for yngre forskere deles mellom Lars Tjelta Westlye fra UiO og Jenny Mjøsberg fra Karolinska Institutet.

Published May 28, 2019 1:05 PM

UiO:Nordic is an interdisciplinary initiative at UiO aimed at promoting new and relevant knowledge on the Nordic region and Nordic perspectives in an international context, partly through a critical focus on concepts and notions of ‘the Nordic model’.

Bildet kan inneholde: Jobb.
Publisert 24. mai 2019 09:41
Emma Eriksson
Publisert 24. mai 2019 09:11

Psykologistudent Emma Eriksson er en del av teamet ved Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus som skal teste en ny, innovativ behandling på norske pasienter som har langvarig utbredt smerte. Metoden innebærer meditativ pustetrening hjemme med registrering via smarttelefon.