Aktuelle saker

Bildet kan inneholde: sko, gest, font, albue, tommel.
Publisert 6. sep. 2022 15:48

Forskere fra SV-fakultetet dro inn 87,2 millioner kroner fra NFR i de siste tildelingsrundene. Det er rundt en fjerdedel av alle NFR-midlene som gikk til UiO.

Bildet kan inneholde: dressbukse, underholdning, scenekunst, slips, formelt antrekk.
Publisert 6. sep. 2022 10:03

Forsker Daniel Quintana ved Psykologisk institutt mottok UiOs Pris for yngre forskere for sin forskning på hormonet oxytocin og dets betydning for fysisk og mental helse.

Bilde av studenter på Blindern med Fysikkbygningen i bakgrunnen
Publisert 25. juli 2022 11:00

De mest attraktive studiene ved Universitetet i Oslo er honours-programmet i realfag, profesjonsutdanningene i medisin, psykologi, odontologi, samt filosofi, politikk og økonomi.

Published June 20, 2022 10:42 AM

A central aim of the Lifebrain consortium is to optimize the use of European brain imaging cohorts, by enabling their combined use in research, and to reveal consistency as well as heterogeneity of factors related to brain and cognition.

The Lifebrain findings provide support for some established associations, but also challenge some tenets of lifespan cognitive neuroscience. 

Bildet kan inneholde: dress, panne, nese, hår, kinn.
Publisert 17. juni 2022 13:02

Fakultetet styrker kommunikasjonsarbeidet fra 8.august. Da starter vår nye kommunikasjonsleder Lise Paulsrud Mjørlund. - Vi ser fram til en styrket innsats på kommunikasjonsfeltet, sier Johannes Elgvin, leder for seksjon for forskning og kommunikasjon ved SV-fakultetet.

Bildet kan inneholde: smil, lykkelig, stol, moro, gulvbelegg.
Publisert 17. juni 2022 09:37

Tre studenter ved Psykologisk institutt har søkt om 600.000 til nye møbler i fellesarealene på Harald Schjelderups hus. De fikk full pott!