Aktuelt

Aktuelle saker

 • svein-stolen-korona-1-mars-2020-copy Vil tilby 40 ekstra studieplasser på medisin 4. mai 2020 23:20

  Kunnskapsdepartementet ber universiteter og høgskoler øke utdanningstilbudet. UiO vil tilby 336 ekstra studieplasser og 110 nye stipendiatstillinger. MN-fakultetet står for 80 av de foreslåtte stipendiatstillingene.

 • corona660 Koronaforskning om hvordan vi har det 30. apr. 2020 06:17

  Psykologisk institutt har hatt fire spørreundersøkelser om folks nye vaner i forbindelse med Koronapandemien. Over 20.000 personer er nådd via sosiale medier.

 • atekst-fisk Søk om tilgang til ATEKST til forskning og studier  20. apr. 2020 12:58

  Atekst er en viktig tjeneste for søking i norske aviser for studenter og ansatte/forskere. For å møte behovet etter at artikkelkvoten for 2020 gikk tom, er det er nå etablert en løsning som gir mulighet for søk i Atekst for de som har et særskilt faglig behov.

 • apa-illustrasjon-colourbox Tilgang til PsycARTICLES 30. mars 2020 08:17

  Tilgang til PsycARTICLES fra American Psychological Assosiation (APA) er sikret ut 2020 gjennom en ekstraordinær avtale.

 • aashild-hjemmekontor2 På besøk på hjemmekontoret 27. mars 2020 10:13

  Mange jobber konsentrert og fint uten barn i huset, mens andre må omfavne det å ha barn hjemme samtidig som de skal få unna arbeidsoppgaver. Her ved: Aashild Ramberg. Les hvordan fem SV-ansatte har det på sitt hjemmekontor i disse koronatider.