I media

Publisert 18. jan. 2019 10:15

Sjølv om ei rekkje studiar tyder på at antidepressiv har liten og usikker effekt, aukar bruken år for år.

Publisert 18. jan. 2019 10:08

- Man kan fint kan leve et liv med mindre fokus på sex.

Publisert 15. jan. 2019 09:00

Det finnes en lang rekke kommersielle arrangører på markedet som tilbyr teambygging. Mange hevder at de skal gi virksomheten et løft, men ikke alle arrangementene vil føre til en mer effektiv arbeidsdag.

Publisert 15. jan. 2019 08:45

Miljøflinkiser på sykkel, bomringer, elbileiere, veganere, flyseteavgift og folk som ikke får barn fordi det allerede er for mange av oss. Hvorfor er det så provoserende?

Publisert 11. jan. 2019 11:01

Jeg er et vandrende genetisk eksperiment: Jeg er enegget tvilling. Det er ingen tvil om at genene er viktige, men genene kan ikke oppdra barna våre. Det er det bare vi foreldre som kan gjøre.

Publisert 7. jan. 2019 08:30

- Vanlig angstreaksjon, sier ekspert.

Publisert 2. jan. 2019 15:18

Noen mennesker ser ut til å komme seg gjennom alle typer vansker, mens andre strever. Les om det som kalles resiliens, og hvordan man kan bli mer robust.

Publisert 2. jan. 2019 14:48

Når følelsen av frykt dukker opp, reagerer hjernen med å velge konservativt. I land så ulike som Norge, USA, Tyrkia og Afghanistan.

Publisert 2. jan. 2019 14:36

– Slik sett er generasjon prestasjon først og fremst en voksenfantasi fra en tid der de unge ble fortalt at de kunne bli akkurat hva de ville, som kanskje aldri var hverken sann eller sunn, og som ved utgangen av 2018 uunngåelig står for fall, skriver forfatteren av boken «Generasjon Prestasjon».

Publisert 2. jan. 2019 14:30

Skal du på butikken? Legg handlelista i lomma og se om du klarer å huske den utenat. Da trener du opp hukommelsen, anbefaler forsker.

Publisert 2. jan. 2019 14:16

Ja, tilfredshet med livet er arvelig. Men to bestemte personlighetstrekk stjeler fra lykkefølelsen.

Publisert 2. jan. 2019 14:11

Etter 45 års forskning kommer professoren med klar beskjed til foreldre: Dere kan ikke forme barna. Genene bestemmer.

Publisert 2. jan. 2019 08:30

– Generelt er det sånn at når du ikke er vant til å betale for noe, og du plutselig må det, så føles det som et tap, sier forsker innen sosialpsykologi Beate Seibt.

Publisert 2. jan. 2019 08:15

Fortell meg hva du ønsker deg til jul, og jeg skal si deg hvordan du har det.

Publisert 21. des. 2018 10:10

Snart i januar er det gått ett år siden barneloven ble endret, og nå skal den snart revideres. Men hva er det beste for barnet? Det er nettopp spørsmålet om hvem som skal ha forelderansvaret som blir vanskelig for foreldre som skiller lag. Forskerne mener at far diskrimineres og mor favoriseres, slik loven er i dag.

Publisert 20. des. 2018 09:59

Målet med oppdragelsen er å skape selvstendighet og trygghet.

Publisert 18. des. 2018 10:35

Anna Margrete gikk i lang kjole på juleballet. Det fikk hun egentlig ikke lov til. – En forferdelig regel, sier moren.

Publisert 17. des. 2018 08:30

Tilknytning og seksuell tenning går hver sin vei. Kan de to i det hele tatt kombineres i et varig forhold? Ja, skriver Siri Erika Gullestad.

Publisert 14. des. 2018 10:08

Hårene reiser seg. Tårene presser seg på. Forskere nærmer seg svaret på hva som egentlig skjer når vi blir rørt.

Publisert 14. des. 2018 09:59

I debatten mellom Pål Kraft og Øystein Gullvåg Holter vert høvesvis biologiske og diskriminerande forhold trekt fram for å forklare kjønnsforskjellar i arbeidslivet. Begge fell for einsidig vinkling av kjønnsforskjellar, og det er difor nødvendig for debatten å trekke inn biososiale forhold.

Publisert 13. des. 2018 09:56

Live Lundh (26) slettet Facebook for tre år siden og har aldri sett seg tilbake.

Publisert 12. des. 2018 10:06

Seksuelle overgrep i krig handler ikke bare om voldsutøvelse, krigsstrategi og krigsforbrytelser. Volden bærer frukter i form av nye liv som kommer til verden under svært vanskelige omstendigheter.

Publisert 11. des. 2018 13:30

Økt likestilling fører til at jenter og gutter kan velge som de selv vil. Poenget er at de vil forskjellige ting.

Publisert 10. des. 2018 08:45

Ny forskning viser hva som gir nordmenn mening. Tro kommer høyt opp på listen.

Publisert 10. des. 2018 08:30

– Er det så farlig å kose seg da? spør Taras spaltist Lisbeth Pettersen.