Forskningsaktiviteten fortsetter å øke

Forskningsaktiviteten i Vestre Viken økte betydelig fra 2010 til 2011. Dette til tross for at de relativt sett brukte mindre ressurser på forskning i 2011 enn i 2010, skriver Vestre Viken HF.

Professor ved Psykologisk institutt og forskningsdirektør ved Vestre Viken HF Bjørn Rishovd Rund.

Målt i antall artikler og doktorgrader (CRISTIN-poeng ) hadde Vestre Viken en økning på 42% fra 2010 til 2011. Andelen av driftskostnadene som brukes på forskningsaktivitet gikk imidlertid ned fra 0.67% i 2010 til 0.56 % i 2011.

I Oppdragsdokumentet er det formulert et krav om at Vestre Viken skal bruke minst 1% av de totale driftskostnadene  til forskning

Publisert 22. mai 2012 09:32 - Sist endret 6. jan. 2021 00:10