Opp og ned hele livet

Selvfølelse bygges i samspill med andre. Grunnmuren blir lagt de første årene, men selvfølelsen blir aldri helt ferdig. Den kan både bygges opp og brytes ned gjennom hele livet, skriver psykiskhelse.no

Universitetslektor Guro Øiestad ved Psykologisk institutt.

– Selvfølelse definerer jeg som å ha tilgang til sitt eget følelsesregister, føle seg fri til å uttrykke seg og trygg på å bli tatt imot, sier psykolog Guro Øiestad.

– God selvfølelse er å innta en selvfølgelig plass blant andre.

Øiestad er universitetslektor ved Universitetet i Oslo og har skrever to bøker om selvfølelse, senest ”Selvfølelsen hos barn og unge”, som kom ut i fjor.
Mange terapeuter skiller skarpt mellom selvfølelse og selvtillit. Øiestad er ikke så opptatt av det, forteller hun.

– God selvfølelse rommer både at man våger å få til ting og at man tåler å ikke mestre. Det ligger i oss å søke mestring, helt fra vi er født. Voksne liker at barn mestrer og blir ofte engstelige når de ikke gjør det. Det kan trigge en hjelpeløshet hos den voksne. Men spesielt når barn strever, er det er viktig for selvfølelsesutviklingen at voksne er varme og støttende. Da kan man si ”ja, dette er vanskelig, og jeg skal hjelpe deg”. Ikke kritiser barn for at de ikke får til ting, hjelp dem i stedet, sier Øiestad.

Publisert 27. juni 2012 14:13