Forskningspris for bipolar 2 lidelse

Psykologspesialist og forsker Dag V. Skjelstad har vunnet årets forskningspris i Vestre Viken HF. Fredag ble han tildelt prisen for en artikkel som presenterer funn fra Skjelstads doktorgradsprosjekt som utforsket muligheten for å oppdage bipolar 2 lidelse før sykdomsdebut.

Skjelstad har vunnet årets forskningspris for artikkelen"Symptoms and behaviors prior to the first major affective episode of bipolar II disorder. An exploratory study"

Publisert 19. juni 2012 10:56 - Sist endret 10. sep. 2014 15:31