Psykologprisen til Arne Holte

Assisterende direktør Arne Holte i Nasjonalt folkehelseinstitutt er tildelt Psykologprisen 2012 for å ha satt dype spor innen det psykiske helsearbeidet.

Prisvinneren ble hyllet som en av motorene bak det psykiske helsearbeidet i Norge og fikk prisen overrakt av sin øverste sjef, helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Få nålevende psykologer i Norge har satt dypere spor etter seg og har ytt et mer mangfoldig bidrag til utviklingen av psykologisk kunnskap og praksis, fremgikk det av juryens begrunnelse da nyheten sprakk cirka 20:00 under en tilstelning i Oslo Militære Samfund.

Holte uttrykte både stolthet,overraskelse og glede over å ha gått av med seieren.

– Dette er en anerkjennelse av alle psykologer i Norge. At helseministeren personlig deler ut prisen og uttrykker sin takk, er et viktig bevis på dette,sa prisvinneren, som både er assisterende direktør ved Nasjonalt folkehelseinstitutt og professor i helsepsykologi ved Universitetet i Oslo.

Les resten av artikkelen på Psykologforeningens nettsider

Publisert 15. mars 2012 13:19 - Sist endret 4. jan. 2018 09:53