Mislykkede røykesluttforsøk gir økt håp

Når folk oppfatter sin egen adferd som uønsket – hva er det som skaper så stor motivasjon at de tar seg selv i nakken og forsøker å endre adferden? Magnhild Mjåvatn Høie ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap har studert røykesluttere i sin doktorgradsavhandling.

Magnhild Høie disputerte ved Psykologisk institutt den 30. mars.

30. mars disputerte Magnhild Mjåvatn Høie for ph.d-graden ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.

Et av funnene hun har gjort er at røykere som har forsøkt å slutte, men mislykkes – er mer motivert for å slutte neste gang de prøver. Sjansen for å lykkes med å stumpe røyken blir større for hver gang røykeren prøver å slutte. En røykfri periode kan slå ut i bedre helse som røykeren kjenner på kroppen – bedre kondis, lavere puls, bedre smaks- og luktesans, og bedre økonomi. Det motiverer ekstra ved neste forsøk.

Publisert 20. apr. 2012 09:58 - Sist endret 2. apr. 2014 16:23