2019

Sist endret 10. sep. 2019 11:17 av Inger-Lise Schwab

11. september 2019, kl. 14.15-16.00, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus

Sist endret 7. juni 2019 12:27 av Inger-Lise Schwab

12. juni 2019, kl. 14.15-16.00, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus

Sist endret 12. feb. 2019 15:20 av Inger-Lise Schwab

13. februar 2019, kl. 14.15-16.00, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus

Sist endret 8. mars 2019 19:03 av Inger-Lise Schwab

13. mars 2019, kl. 14.15-16.00, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus

Sist endret 7. nov. 2019 09:50 av Inger-Lise Schwab

13. november 2019, kl. 14.15-16.00, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus

Sist endret 10. okt. 2019 09:18 av Inger-Lise Schwab

16. oktober 2019, kl. 14.15-16.00, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus

Sist endret 29. mars 2019 14:05 av Inger-Lise Schwab

3. april 2019, kl. 14.15-16.00, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus

Sist endret 4. des. 2019 13:10 av Inger-Lise Schwab

4. desember 2019, kl. 14.15-16.00, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus

Sist endret 8. mai 2019 15:34 av Inger-Lise Schwab

8. mai, kl. 14.15-16.00, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus

Sist endret 6. okt. 2019 11:25 av Inger-Lise Schwab

11. september 2019, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus, kl. 14.15-15.05. Til stede: Katrine Fangen, Kristian Stokke, Anne Lise Ellingsæter, Torbjørn Skardhamar, David Jordhus-Lier, Maren Ringstad, Camilla Houeland, Idar Henrik Seem, Atle Bekken. Sekretær: Inger-Lise Schwab.

Sist endret 25. juni 2019 13:47 av Brita Langeid

12. mai 2019, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus, kl. 14.15-15.00.

Til stede: Katrine Fangen, Kristian Stokke, Anne Lise Ellingsæter, Hege Merete Knutsen (vara), Maren Ringstad, David Jordhus-Lier, Camilla Houeland, Idar Henrik Seem, Vegar Balstad (SAK 2). Sekretær: Brita Langeid

Forfall: Torbjørn Skardhamar, Lars Oskar Slatlem Vik

Sist endret 27. feb. 2019 14:46 av Inger-Lise Schwab

13. februar 2019, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus, kl. 14.15-15.45. Til stede: Katrine Fangen, Kristian Stokke (til og med sak 6), Marianne Nordli Hansen, Torbjørn Skardhamar, David Jordhus-Lier, Camilla Houeland, Maren Ringstad, Idar Henrik Seem, Lars Oskar Slatlem Vik. Sekretær: Inger-Lise Schwab.

Sist endret 26. mars 2019 08:12 av Inger-Lise Schwab

13. mars 2019, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus, kl. 14.15-15.45. Til stede: Katrine Fangen, Kristian Stokke, Anne Lise Ellingsæter, Marianne Nordli Hansen, Willy Pedersen, Camilla Houeland, Maren Ringstad, Lars Oskar Slatlem Vik. Forfall: Idar Henrik Seem. Aud-Jorunn Sandal var til stede under sak 2. Sekretær: Inger-Lise Schwab.

Sist endret 27. nov. 2019 10:59 av Inger-Lise Schwab

13. november 2019, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus, kl. 14.15-15.05.

Sist endret 25. okt. 2019 16:14 av Inger-Lise Schwab

16. oktober 2019, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus, kl. 14.15-kl. 16.20. Til stede: Katrine Fangen, Kristian Stokke, Anne Lise Ellingsæter, Torbjørn Skardhamar, David Jordhus-Lier, Maren Toft, Idar Henrik Seem, Atle Bekken. Forfall: Maren Ringstad. Sekretær: Inger-Lise Schwab.

Sist endret 25. apr. 2019 12:55 av Brita Langeid

Tilstede: Katrine Fangen, Anne Lise Ellingsæter, Torbjørn Skardhamar, Camilla Houeland, Matthew Whiting, Kristian Stokke, Lars Oskar S Vik, Idar Henrik Seem, Brita Langeid (sekretær).

Forfall:. Maren Ringstad, David Jordhus-Lier.

Sist endret 13. des. 2019 14:30 av Inger-Lise Schwab

4. desember 2019, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus, kl. 14.15-15.30. Til stede: Katrine Fangen, Kristian Stokke, Anne Lise Ellingsæter, David Jordhus-Lier, Maren Toft, Maren Ringstad. Forfall: Torbjørn Skardhamar, Atle Bekken. Sekretær: Inger-Lise Schwab.

Sist endret 27. mai 2019 12:38 av Inger-Lise Schwab

8. mai 2019, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus, kl. 14.15-15.00. Til stede: Katrine Fangen, Kristian Stokke, Anne Lise Ellingsæter, David Jordhus-Lier, Torbjørn Skardhamar, Maren Toft, Maren Ringstad, Lars Oskar Slatlem Vik, Idar Henrik Seem. Sekretær: Inger-Lise Schwab.