Innkalling til møte i instituttstyret ved ISS 13. mars 2019

13. mars 2019, kl. 14.15-16.00, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus

SAK 1
Saksnr. 9/19
Godkjenning av innkalling og saksliste, og evt spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.
 

 

 

SAK 2
Saksnr. 10/19

Orienteringssak: Forlengelse av postdoktorer utover avtalt periode

Saksdokumenter.

 

 

SAK 3
Saksnr. 11/19

Diskusjonssak:  Åremål for midlertidige rekrutteringsstillinger

Saksdokumenter.

 

Eventuelt

 
     
     
     
     
Publisert 8. mars 2019 19:03 - Sist endret 8. mars 2019 19:03