Innkalling til møte i instituttstyret ved ISS 4. desember 2019

4. desember 2019, kl. 14.15-16.00, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus

2SAK 1
Saksnr. 44/19
Godkjenning av innkalling og saksliste, og evt spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.

 

 

SAK 2
Saksnr. 45/19

Vedtakssak: Budsjett 2020 og langtidsprognose ISS

Saksdokumenter.

 

SAK 3
Saksnr. 46/19

Vedtakssak: Årsplan for ISS 2020-2022

Saksdokumenter.

 

SAK 4
Saksnr. 47/19

Vedtakssak: Tilsetting i stipendiatstilling (SKO 1017) i samfunnsgeografi for fire år med 25% pliktarbeid

Saken er unntatt offentlighet og saksdokumenter ettersendes.

 
SAK 5
Saksnr. 48/19

Vedtakssak: Tilsetting i 2 postdoktorstillinger (SKO 1352) for fire år med 25% pliktarbeid (ekstern finansiert).

Saken er unntatt offentlighet og saksdokumenter ettersendes.

 
SAK 6
Saksnr. 49/19

Vedtakssak: Tilsetting i stipendiatstilling (SKO 1017) i sosiologi for fire år med 25% pliktarbeid (ekstern finansiert).

Saken er unntatt offentlighet og saksdokumenter ettersendes.

 

SAK 7

Saksnr. 50/19

Vedtakssak: Godkjenning av instituttstyrevalg

Saksdokumenter.

 
 

Eventuelt

 
Publisert 27. nov. 2019 16:27 - Sist endret 4. des. 2019 13:10