Protokoll fra møte i instituttstyret ved ISS 13. november 2019 (14.15-15.00)

13. november 2019, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus, kl. 14.15-15.05.

  Til stede: Katrine Fangen, Kristian Stokke, Anne Lise Ellingsæter, Torbjørn Skardhamar, Grete Brochmann, Maren Ringstad, Camilla Houeland, Idar Henrik Seem, Atle Bekken. Sekretær: Inger-Lise Schwab.  
SAK 1
Saksnr. 40/19
Godkjenning av innkalling og saksliste, og evt spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. Ingen inhabilitet i saker som skal behandles i møtet ble meldt inn.

 

SAK 2
Saksnr. 41/19

Vedtakssak: Kunngjøring av postdoktor stilling i sosiologi i to år (ekstern finansiert)

Vedtak: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi godkjenner kunngjøringsteksten og vedtar å kunngjøre en postdoktorstilling (SKO 1352) for to år uten pliktarbeid. Kunngjøringen gjelder under forutsetning av ekstern finansiering.

 

SAK 3
Saksnr. 42/19

Vedtakssak: Tilsetting i 1-2 stipendiatstillinger i sosiologi i fire år med 25% pliktarbeid

Vedtak:  A: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi tilsetter Sigurd Oppegaard i stilling som stipendiat (SKO 1017) i sosiologi i fire år med 25 % pliktarbeid. Dersom Oppegaard takker nei går tilbudet videre til innstilte nr. 3 osv.

B: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi tilsetter Sabina Tica i stilling som stipendiat (SKO 1017) i sosiologi i fire år med 25 % pliktarbeid. Dersom Tica takker nei går tilbudet videre til innstilte nr. 3 osv.

 

SAK 4
Saksnr. 43/19

Vedtakssak: Gjenopptakelse av sak 37/2019

Vedtak: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi avslår å ta sak 37/2019 opp til ny behandling.Stemmeavgivning: åtte stemmer for (Katrine Fangen, Kristian Stokke, Anne Lise Ellingsæter, Grete Brochmann, Maren Ringstad, Camilla Houeland, Idar Henrik Seem og Atle Bekken) én stemme mot (Torbjørn Skardhamar).

 
Publisert 27. nov. 2019 10:59 - Sist endret 27. nov. 2019 10:59