Protokoll fra møte i instituttstyret ved ISS 3. april 2019

Tilstede: Katrine Fangen, Anne Lise Ellingsæter, Torbjørn Skardhamar, Camilla Houeland, Matthew Whiting, Kristian Stokke, Lars Oskar S Vik, Idar Henrik Seem, Brita Langeid (sekretær).

Forfall:. Maren Ringstad, David Jordhus-Lier.

SAK 1
Saksnr. 12/19

Godkjenning av innkalling og saksliste, og evt spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.

Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent. Ingen inhabilitet i saker som skal behandles i møtet ble meldt inn.

 

 

SAK 2
Saksnr. 13/19

Vedtakssak: Kunngjøring av stipendiatstilling (SKO 1017) i sosiologi i tre eller fire år (eksternt finansiert)

Vedtak: Instituttstyret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi godkjenner kunngjøringsteksten, med endring i ordlyd, og vedtar å kunngjøre en stipendiatstilling (SKO1017) i sosiologi for tre år uten pliktarbeid, eller fire år med pliktarbeid.

Kunngjøringen gjelder under forutsetning av ekstern finansiering.

 

 

SAK 3
Saksnr. 14/19

VedtakssakKunngjøring av postdoktorstilling (SKO 1352) i sosiologi i tre eller fire år (eksternt finansiert)

Vedtak: Instituttstyret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi godkjenner kunngjøringsteksten, med endring i ordlyd, og vedtar å kunngjøre en postdoktorstilling (SKO1352) i sosiologi for tre år uten pliktarbeid, eller fire år med pliktarbeid.

Kunngjøringen gjelder under forutsetning av ekstern finansiering.

 

SAK 4
Saksnr. 15/2019

VedtakssakKunngjøring av postdoktorstilling (SKO 1352) i sosiologi i to og et halvt år, eller i tre og et halvt år (eksternt finansiert)

Vedtak: Instituttstyret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi godkjenner kunngjøringsteksten, med endring i ordlyd, og vedtar å kunngjøre en postdoktorstilling (SKO1352) i sosiologi for enten to og et halvt år eller tre og et halvt år.

Kunngjøringen gjelder under forutsetning av ekstern finansiering.

Publisert 25. apr. 2019 12:55 - Sist endret 25. apr. 2019 12:55