Innkalling til møte i instituttstyret ved ISS 13. november 2019

13. november 2019, kl. 14.15-16.00, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus

SAK 1
Saksnr. 40/19
Godkjenning av innkalling og saksliste, og evt spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.

 

 

SAK 2
Saksnr. 41/19

Vedtakssak: Kunngjøring av postdoktor stilling i sosiologi i to år (ekstern finansiert)

Saksdokumenter.

 

 

SAK 3
Saksnr. 42/19

Vedtakssak: Tilsetting i 1-2 stipendiatstillinger i sosiologi i fire år med 25% pliktarbeid

Saken er unntatt offentlighet og saksdokumenter ettersendes.

 

SAK 4
Saksnr. 43/19

Vedtakssak: Gjenopptakelse av sak 37/2019

Saken er unntatt offentlighet og saksdokumenter ettersendes.

 
 

Eventuelt

 

 
Publisert 7. nov. 2019 09:50 - Sist endret 7. nov. 2019 09:50