Innkalling til møte i instituttstyret ved ISS 11. september 2019

11. september 2019, kl. 14.15-16.00, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus

SAK 1
Saksnr. 28/19
Godkjenning av innkalling og saksliste, og evt spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles

 

 

SAK 2
Saksnr. 29/19

Vedtakssak: Tilsetting i stilling som stipendiat (SKO 1017) i sosiologi (ekstern finansiert)

Saken er unntatt offentlighet og saksdokumenter ettersendes.

 

SAK 3
Saksnr. 30/19

Vedtakssak: Innstilling til 1-2 stillinger som førsteamanuensis i sosiologi

Saken er unntatt offentlighet og saksdokumenter ettersendes.

 
SAK 4
Saksnr. 31/19

Orienteringssak: Tilslag på ERC Starting Grant

 

 
 

Eventuelt

 
Publisert 10. sep. 2019 11:17 - Sist endret 10. sep. 2019 11:17