Protokoll fra møte i instituttstyret ved ISS 8. mai 2019

8. mai 2019, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus, kl. 14.15-15.00. Til stede: Katrine Fangen, Kristian Stokke, Anne Lise Ellingsæter, David Jordhus-Lier, Torbjørn Skardhamar, Maren Toft, Maren Ringstad, Lars Oskar Slatlem Vik, Idar Henrik Seem. Sekretær: Inger-Lise Schwab.

4SAK 1
Saksnr. 16/19

Godkjenning av innkalling og saksliste, og evt spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. Ingen inhabilitet i saker som skal behandles i møtet ble meldt inn.

 

SAK 2
Saksnr. 17/19

Vedtakssak: Kunngjøring av stipendiatstilling (SKO1017) i samfunnsgeografi for tre år eller fire år.

Vedtak: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi godkjenner kunngjøringsteksten og vedtar å lyse ut 1 stipendiatstilling (SKO 1017) i samfunnsgeografi for tre år uten pliktarbeid eller 4 år med 25 % pliktarbeid.

 

SAK 3
Saksnr. 18/19

Vedtakssak: Kunngjøring av 1-2 stipendiatstillinger  (SKO1017) i sosiologi for tre år eller fire år.

Vedtak: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi godkjenner kunngjøringsteksten og vedtar å lyse ut 1-2 stipendiatstillinger (SKO 1017) i sosiologi for tre år uten pliktarbeid eller 4 år med 25 % pliktarbeid.

 

SAK 4
Saksnr. 19/19

 

 

 

 

 

SAK 5

Saksnr. 20/19

Vedtakssak: Innstilling til forskerstilling i sosiologi (SKO 1109) i sosiologi (ekstern finansiert)

Vedtak: 

Vedtak: Instituttstyret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi innstiller Are Skeie Hermansen i fast stilling som forsker (SKO 1109). Tilsettingen forutsetter ekstern finansiering. Saken oversendes fakultetets tilsettingsutvalg for videre behandling.

 

Vedtakssak: Oppnevning av valgstyre

Vedtak: Instituttstyret oppnevner et valgstyre for valg i 2019 av instituttleder og nestleder, og instituttstyre sammensatt av Lars Klemsdal, Uzair Ahmed, Maren Ringstad og Idar Henrik Seem.

 
     
     
 

 

 
Publisert 27. mai 2019 12:38 - Sist endret 27. mai 2019 12:38