Innkalling til møte i instituttstyret ved ISS 8. mai 2019

8. mai, kl. 14.15-16.00, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus

4SAK 1
Saksnr. 16/19
Godkjenning av innkalling og saksliste, og evt spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.

 

 

SAK 2
Saksnr. 17/19

Vedtakssak: Kunngjøring av stipendiatstilling (SKO1017) i samfunnsgeografi for tre år eller fire år.

Saksdokumenter.

 

SAK 3
Saksnr. 18/19

Vedtakssak: Kunngjøring av 1-2 stipendiatstillinger  (SKO1017) i sosiologi for tre år eller fire år.

Saksdokumenter.

 

SAK 4
Saksnr. 19/19

 

SAK 5

Saksnr. 20/19

Vedtakssak: Innstilling til forskerstilling i sosiologi (SKO 1109) i sosiologi (ekstern finansiert)

Saken er unntatt offentlighet og saksdokumenter ettersendes.

 

Vedtakssak: Oppnevning av valgstyre

Eventuelt

 
     
     
 

 

 
Publisert 7. mai 2019 16:47 - Sist endret 8. mai 2019 15:34