Innkalling til møte i instituttstyret ved ISS 12. juni 2019

12. juni 2019, kl. 14.15-16.00, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus

SAK 1
Saksnr. 21/19
Godkjenning av innkalling og saksliste, og evt spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.  

SAK 2
Saksnr. 22/19

Orienteringssak: Regnskapsrapport 1. tertial 2019

Saksdokumenter.

 

SAK 3
Saksnr. 23/19

Vedtakssak: Møteplan høsten 2019

Saksdokumenter.

 

SAK 5
Saksnr. 24/19

Vedtakssak: Valg av instituttleder og nestleder ved ISS 2020-2023

Saksdokumenter.

 
SAK 5
Saksnr. 25/19

Vedtakssak: Kunngjøring av midlertidig stilling som stipendiat (SKO 1017) og tre postdoktorer (SKO1017) for tre år (ekstern finansiert).

Saksdokumenter.

 
SAK 6
Saksnr. 26/19

Vedtakssak: Tilsetting i midlertidig stilling som stipendiat (SKO 1352) i samfunnsgeografi

Saken er unntatt offentlighet og saksdokumenter ettersendes.

 
SAK 7
Saksnr. 27/19

Vedtakssak: Tilsetting i midlertidig stilling som postdoktor (SKO 1352) i sosiologi

Saken er unntatt offentlighet og saksdokumenter ettersendes.

 
 

Eventuelt

 
Publisert 7. juni 2019 12:27 - Sist endret 7. juni 2019 12:27