Innkalling til møte i instituttstyret ved ISS 13. februar 2019

13. februar 2019, kl. 14.15-16.00, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus

SAK 1
Saksnr. 1/2019
Godkjenning av innkalling og saksliste, og evt spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.

 

 

SAK 2
Saksnr. 2/2019

Orienteringssak: Regnskapsrapport 3. tertial 2018

Saksdokumenter.

 

 

SAK 3
Saksnr. 3/2019

Diskusjonssak: Kommunikasjonsstrategi ved ISS

Saksdokumenter.

 

SAK 4
Saksnr. 4/2019

Vedtakssak: Oppnevning av valgkomité for ny instituttleder ved ISS for perioden 2020-2023

Saksdokumenter.

 
SAK 5
Saksnr. 5/2019

Vedtakssak: Kunngjøring av midlertidig stilling som stipendiat (SKO 1017) i sosiologi for tre eller fire år (ekstern finansiert) 

Saksdokumenter.

 

SAK 6

Saksnr. 6/2019

 

SAK 7              Saksnr. 7/2019

                        SAK 8

Saksnr. 8/2019

Vedtakssak: Kunngjøring av midlertidig stilling som postdoktor (SKO 1352) i sosiologi for tre eller fire år (ekstern finansiert)

Saksdokumenter.

Vedtakssak: Tilsetting i midlertidig stilling som stipendiat (SKO 1017) i samfunnsgeografi for tre år (ekstern finansiert)

Saken er unntatt offentlighet og saksdokumenter ettersendes.  

Orienteringssak: Fast tilsetting som førstelektor

Saken er unntatt offentlighet og saksdokumenter ettersendes.

 
 

Eventuelt

 
Publisert 12. feb. 2019 14:35 - Sist endret 12. feb. 2019 15:20