Protokoll fra møte i instituttstyret ved ISS 11. september 2019

11. september 2019, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus, kl. 14.15-15.05. Til stede: Katrine Fangen, Kristian Stokke, Anne Lise Ellingsæter, Torbjørn Skardhamar, David Jordhus-Lier, Maren Ringstad, Camilla Houeland, Idar Henrik Seem, Atle Bekken. Sekretær: Inger-Lise Schwab.

SAK 1
Saksnr. 28/19

Godkjenning av innkalling og saksliste, og evt spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. Ingen inhabilitet i saker som skal behandles i møtet ble meldt inn.

 

SAK 2
Saksnr. 29/19

Vedtakssak: Tilsetting i stilling som stipendiat (SKO 1017) i sosiologi (ekstern finansiert)

Vedtak:

Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi tilsetter Eirik Jerven Berger i stilling som stipendiat (SKO 1017) i fire år med 25% pliktarbeid. Tilsettingen forutsetter ekstern finansiering.

 

SAK 3
Saksnr. 30/19

Vedtakssak: Innstilling til 1-2 stillinger som førsteamanuensis i sosiologi

Vedtak: 

A: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi innstiller Alexi Gugushvili i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i sosiologi.  

Det forutsettes at Gugushvili i løpet av en toårsperiode lærer seg norsk.

B: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi innstiller John N. Parker i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i sosiologi.  

Det forutsettes at Parker i løpet av en toårsperiode lærer seg norsk.

Det forutsettes at de som blir tilsatt i løpet av en toårsperiode deltar på universitetspedagogisk kurs eller legger frem dokumentasjon på at tilsvarende kurs er gjennomført.

Dersom de innstilte takker nei til stillingen går tilbudet videre til innstilte nr. 3 osv.

Saken vil bli oversendt fakultetet for videre behandling.

 
SAK 4
Saksnr. 31/19

Orienteringssak: Tilslag på ERC Starting Grant

Instituttleder orienterte om kommende tilsettingssak der det vil fremmes et forslag om innstilling til fast stilling som førsteamanuensis i sosiologi uten forutgående kunngjøring. Forslaget vil begrunnes i demonstrert evne til å sikre ekstern finansiering via flere prestisjetunge utlysninger.

 
Publisert 6. okt. 2019 11:22 - Sist endret 6. okt. 2019 11:25