Protokoll fra møte i instituttstyret ved ISS 12. juni 2019

12. mai 2019, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus, kl. 14.15-15.00.

Til stede: Katrine Fangen, Kristian Stokke, Anne Lise Ellingsæter, Hege Merete Knutsen (vara), Maren Ringstad, David Jordhus-Lier, Camilla Houeland, Idar Henrik Seem, Vegar Balstad (SAK 2). Sekretær: Brita Langeid

Forfall: Torbjørn Skardhamar, Lars Oskar Slatlem Vik

 

SAK 1
Saksnr. 21/19

Godkjenning av innkalling og saksliste, og evt spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. Ingen inhabilitet i saker som skal behandles i møtet ble meldt inn.

 

SAK 2
Saksnr. 22/19

Orienteringssak: Regnskapsrapport 1. tertial 2019

Orientering ved Balstad.

 

SAK 3
Saksnr. 23/19

Vedtakssak: Møteplan høsten 2019

Vedtak: Møteplan vedtatt.

 

SAK 4
Saksnr. 24/19

Vedtakssak: Valg av instituttleder og nestleder ved ISS 2020-2023

Vedtak:

Professor Anniken Hagelund ble valgt til instituttleder ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi i perioden 1.1.2020 – 31.12.2023.

Førsteamanuensis Jemima García-Godos ble valgt til nestleder ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi i perioden 1.1.2020 – 31.12.2023.

 

SAK 5
Saksnr. 25/19

Vedtakssak: Kunngjøring av 1 stilling som stipendiat (SKO 1017) og 1-2 postdoktorer (SKO1352) i sosiologi (ekstern finansiert)

Vedtak:

  1. Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi godkjenner kunngjøringsteksten og vedtar å kunngjøre en stipendiatstilling (SKO 1017) i sosiologi for tre år uten pliktarbeid eller fire år med pliktarbeid.
  2. Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi godkjenner kunngjøringsteksten med kommentar til ordlyd, og vedtar å kunngjøre en-to postdoktorstillinger (SKO 1352) for tre år uten pliktarbeid eller fire år med pliktarbeid.

Kunngjøringen gjelder under forutsetning av ekstern finansiering.

 

SAK 6
Saksnr. 26/19

Vedtakssak: Tilsetting i midlertidig stilling som stipendiat (SKO 1017) i samfunnsgeografi

Vedtak: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi tilsetter Armine Bagiyan i stilling som stipendiat (SKO 1017) i samfunnsgeografi i fire år med 25% pliktarbeid.

Dersom Bagiyan takker nei til stillingen går tilbudet videre til innstilte nr. 2. osv. Nr 2 og 3 tilbys også fire år med 25% pliktarbeid.

 

SAK 7
Saksnr. 27/19

Vedtakssak: Tilsetting i midlertidig stilling som postdoktor (SKO 1352) i sosiologi

Vedtak: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi tilsetter Aaron Ponce i stilling som postdoktor (SKO 1352) i sosiologi i fire år med 25% pliktarbeid.

Dersom Ponce takker nei til stillingen går tilbudet videre til innstilte nr. 2. osv. Nr 2, 3 og 4 tilbys i så fall tilsetting i tre år uten pliktarbeid.

 

 

Eventuelt

 

 

 

 

Publisert 25. juni 2019 13:47 - Sist endret 25. juni 2019 13:47