Innkalling til møte i instituttstyret ved ISS 3. april 2019

3. april 2019, kl. 14.15-16.00, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus

SAK 1
Saksnr. 12/19
Godkjenning av innkalling og saksliste, og evt spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.
 

 

 

SAK 2
Saksnr. 13/19

Vedtakssak: Kunngjøring av stipendiatstilling (SKO 1017) i sosiologi i tre eller fire år (ekstern finansiert)

Saksdokumenter.

 

 

SAK 3
Saksnr. 14/19

 

SAK 4
Saksnr. 15/19

VedtakssakKunngjøring av postdoktorstilling (SKO 1017) i sosiologi i tre eller fire år (ekstern finansiert)

Saksdokumenter.

 

VedtakssakKunngjøring av postdoktorstilling (SKO 1017) i sosiologi i to og halvt år eller i tre og halvt år (ekstern finansiert)

Saksdokumenter.

Eventuelt

 
     
     
     
     
Publisert 29. mars 2019 14:05 - Sist endret 29. mars 2019 14:05