Innkalling til møte i instituttstyret ved ISS 16.10.2019

16. oktober 2019, kl. 14.15-16.00, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus

SAK 1
Saksnr. 32/19
Godkjenning av innkalling og saksliste, og evt spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.  

SAK 2
Saksnr. 33/19

Orienteringssak: Økonomirapport for 2. tertial 2019

Saksdokumenter.

 

SAK 3
Saksnr.34/19

Vedtakssak: Kunngjøring av stilling som førstelektor (SKO 1198) i 50% med programansvar for Utviklingsstudier (vikariat)

Saksdokumenter.

 
SAK 4
Saksnr. 35/19

Vedtakssak: Tilsetting av postdoktor i sosiologi (ekstern finansiert)

Saken er unntatt offentlighet og saksdokumenter ettersendes.

 
SAK 5
Saksnr. 36/19

Vedtakssak: Tilsetting av postdoktor i sosiologi (ekstern finansiert)

Saken er unntatt offentlighet og saksdokumenter ettersendes.

 
SAK 6
Saksnr. 37/19

Vedtakssak: Innstilling til stilling som førsteamanuensis i sosiologi (ekstern finansiert)

Saken er unntatt offentlighet og saksdokumenter ettersendes.

 
SAK 7
Saksnr. 38/19

Vedtakssak: Innstilling til stilling som førsteamanuensis i sosiologi

Saken er unntatt offentlighet og saksdokumenter ettersendes.

 
 

Eventuelt

 
Publisert 10. okt. 2019 09:18 - Sist endret 10. okt. 2019 09:18