Protokoll fra møte i instituttstyret ved ISS 16.10.2019

16. oktober 2019, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus, kl. 14.15-kl. 16.20. Til stede: Katrine Fangen, Kristian Stokke, Anne Lise Ellingsæter, Torbjørn Skardhamar, David Jordhus-Lier, Maren Toft, Idar Henrik Seem, Atle Bekken. Forfall: Maren Ringstad. Sekretær: Inger-Lise Schwab.

SAK 1
Saksnr. 32/19

Godkjenning av innkalling og saksliste, og evt spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. Torbjørn Skardhamar meldte seg inhabil i sak 35/19.

 

SAK 2
Saksnr. 33/19

Orienteringssak: Økonomirapport for 2. tertial 2019

Seniorrådgiver Vegar Balstad orienterte om 2. tertialsrapport 2019.

 

SAK 3
Saksnr.34/19

Vedtakssak: Kunngjøring av stilling som førstelektor (SKO 1198) i 50% med programansvar for Utviklingsstudier (vikariat)

Vedtak: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi godkjenner kunngjøringsteksten og vedtar å lyse ut et vikariat som førstelektor (SKO 1198) i 50% med programansvar for Utviklingsstudier i en periode for fire år. Saken vil bli oversendt fakultetet for videre behandling.

 
SAK 4
Saksnr. 35/19

Vedtakssak: Tilsetting av postdoktor i sosiologi (ekstern finansiert)

Vedtak: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi tilsetter Synøve Andersen i stilling som postdoktor (SKO 1352) i sosiologi i fire år med 25 % pliktarbeid. Tilsettingen forutsetter ekstern finansiering. Dersom Andersen takker nei går tilbudet videre til innstilte nr. 2 osv. 

 
SAK 5
Saksnr. 36/19

Vedtakssak: Tilsetting av postdoktor i sosiologi (ekstern finansiert)

Vedtak: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi tilsetter Mats Lillehagen i stilling som postdoktor (SKO 1352) i sosiologi i 3,5 år. Tilsetting forutsetter ekstern finansiering.

Dersom Lillehagen takker nei går tilbudet videre til innstilte nr. 2 osv.

 
SAK 6
Saksnr. 37/19

Vedtakssak: Innstilling til stilling som førsteamanuensis i sosiologi (ekstern finansiert)

Vedtak: Forslag om innstilling til stilling som førsteamanuensis i sosiologi (ekstern finansiert) ble ikke vedtatt. Stemmeavgivning: tre stemmer for (Katrine Fangen, Kristian Stokke, Torbjørn Skardhamar) fem stemmer mot (Anne Lise Ellingsæter, David Jordhus-Lier, Maren Toft, Henrik Seem, Atle Bekken).

 
SAK 7
Saksnr. 38/19

Vedtakssak: Innstilling til stilling som førsteamanuensis i sosiologi

Vedtak: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi innstiller Arnfinn Midtbøen i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i sosiologi.  Det forutsettes at den som blir tilsatt i løpet av en toårsperiode deltar på universitetspedagogisk kurs eller legger frem dokumentasjon på at tilsvarende kurs er gjennomført.Dersom den innstilte takker nei til stillingen går tilbudet videre til innstilte nr. 4 osv. Saken vil bli oversendt fakultetet for videre behandling.

 
 

Eventuelt

 

SAK 8

Saksnr. 39/19

Maren Toft fremmet et forslag om at rekrutteringspraksis på bakgrunn av ekstern finansiering tas opp til diskusjon på et bredere grunnlag på et senere tidspunkt.  
Publisert 25. okt. 2019 16:14 - Sist endret 25. okt. 2019 16:14